Sèvis Odyo Branham Tabernacle

Kesyon ak Repons sou paj sa.
Pwoblèm ou ka rankontre ak emisyon an dirèk

Sanble sa bay pwoblèm si se sistèm eksplwatasyon Chome ke w ap itilize pou w tande anrejistreman yo sou yon aparèy Android. Jiskaske pwoblèm sa va rezoud, nou rekòmande w pou itilize Firefox osinon yon lòt sistèm eksplwatasyon. Nou ekskize nou pou pwoblèm sa.

Sèvis anrejistre avèk dat yo

An Independent Church of the WORD