22-0724 Gade Nan Direksyon Jezi

Mesagj: 63-1229E Gade Nan Direksyon Jezi

PDF

Ankenn responsablite pou Tradiksyon ki fèt nan Branham Tabernacle

Chè limyè manifeste a

An nou tout reyini epi pou n tande mesaj sa 63-1229E vire je nou sou Jezi. Se Dimanche a 12:00 pm, lè Jefèsonnvil .

Frè : Jozèf Branham

Ekriti pou n li pandan nap prepare n pou n tande mesaj sa:

Nonb 21:5-19
Ezayi 45:22
Zakari 12:10
Sen Jan 14:12