22-0724 Tazama Aliko Yesu

Ujume: 63-1229E Tazama Aliko Yesu

PDF

pakua – m4a

pakua – amr 13MB (use Firefox to download)

BranhamTabernacle.org

Wapendwa Nuru Zilizodhihirishwa,

Hebu sote na tukusanyike pamoja na kusikiliza Ujumbe 63-1229E Tazama Aliko Yesu Jumapili hii saa 6:00 SITA Mchana , saa za Jeffersonville.( Ni saa 1:00 MOJA jioni ya Tanzania).

Ndugu Joseph Branham

Maandiko ya kusoma ili kujitayarisha kusikia ujumbe :

Hesabu 21:5-19

Isaya 45:22

Zekaria 12:10

Yohana Mtakatifu 14:12