KANUSHO KWAAJILI YA TAFSIRI ZINAZOFANYWA KATIKA MASKANI YA BRANHAM

Tafsiri za ibada hufanywa moja kwa moja na hazitumiki kwaajili ya kunakili sauti, kunakili maneno, au kutolewa tena kwa njia yoyote. Watafsiri wana nia nzuri ya kupeleka kwa usahihi kile kinachosemwa wakati wa kila ibada, lakini kutakuwa na maneno yatakayokosekana na makosa ambayo hayakuepukika kwa kibinadamu wakati wa tafsiri za moja kwa moja. Tafsiri hizi za mahubiri HAZIkusudiwi kuwa kama tafsiri za pekee, na zinaweza ZISIWE kulingana na viwango vya kawaida vya Voice of God Recordings.
Kusudi letu nyuma ya sauti iliotafsiriwa ya moja kwa moja ni kuwapa wale ambao hawazungumzi Kiingereza fursa ya kuabudu nasi katika ibada. Maskani ya Branham ni kanisa lenye mawazo ya kimishenari ambalo lina mzigo mkubwa kwaajili ya Bibi-arusi wa Kristo katika uwanja wa kimishenari ulimwenguni kote. Tunashukuru kwa nafasi ambayo Bwana ametupatia kuwafikia kupitia maombi yetu, sadaka za upendo, na sasa, ushirika kwenye Neno kwa njia ya kujiunganisha kusikiliza moja kwa moja. Tunaamini ibada hizi zitakuwa baraka kwako na kwa familia yako.
-Tangazo hili liliundwa kwa kushirikiana na Maskani ya Branham.

An Independent Church of the WORD,