Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Các bản dịch những buổi nhóm được thực hiện trực tiếp và không được sử dụng để sao chép âm thanh, chuyển ngữ, hoặc tái bản theo bất kỳ cách nào. Phiên dịch viên đã nỗ lực hết sức nhằm chuyển tải chính xác những gì được nói ra trong mỗi buổi nhóm, nhưng sẽ có những từ ngữ còn thiếu và những sai sót con người không thể tránh khỏi trong khi dịch thuật trực tiếp. Những bản dịch cho bài giảng KHÔNG được trù định là những bản dịch độc lập, và có thể KHÔNG đạt đến những tiêu chuẩn bình thường của cơ quan Voice Of God Recordings.
Động lực của chúng tôi đằng sau những bản dịch phát trực tuyến audio này nhằm để giúp cho những ai không thể nói tiếng Anh có cơ hội được thờ phượng với chúng tôi trong các buổi nhóm. Đền tạm Branham là một hội thánh có tâm trí truyền giáo có một sự cưu mang lớn cho Nàng Dâu của Đấng Christ trong những cánh đồng truyền giáo trên khắp thế giới. Chúng tôi biết ơn vì cơ hội mà Chúa đã ban cho chúng tôi để đến với họ qua sự cầu nguyện, của lễ bằng sự yêu thương của chúng tôi, và giờ đây, một sự thông công quanh Lời qua đường lối của phát trực tuyến. Chúng tôi tin cậy rằng những buổi nhóm này sẽ là một phước hạnh đến với anh chị em và gia đình mình.
–Thông báo này có trong sự liên kết với Đền tạm Branham.”

An Independent Church of the WORD