Nyimbo za maandiko ya nabii

Kutoka 19:4
Luka 17:24
Waebrania 13:8
Amosi 3:7
Ufunuo 18:4
Yohana 14:26
Yohana 10:27
Ufunuo 22:6
Ufunuo 21:15
Yohana 14:12
Ufunuo 3:20
Yohana 16:13
Yoeli 2:28 & Luka 17:30
Waebrania 4_12
Malaki 4
Ufunuo 21:9
1Nyakati 16:22
Ufunuo 10:7
Ufunuo 18:1
Ufunuo 22:16
Yohana 15:26
Zekaria 14:_6,7
Ufunuo19:10 & 22:9

An Independent Church of the WORD