Sauti – Maelezo Ya Nyakati Saba Za Kanisa

SURA 1- UFUNUO WA YESU ALIYE KRISTO
SURA 2- ONO LA PATMO
SURA YA 3- WAKATI WA KANISA LA EFESO
SURA YA 4-WAKATI WA KANISA LA SMIRNA
SURA YA 5-WAKATI WA KANISA LA PERGAMO
SURA YA 7- WAKATI WA KANISA LA SARDI

An Independent Church of the WORD