22-0724 Bobongola Miso Epai Na Yesu

Nsango: 63-1229E Bobongola Miso Epai Na Yesu

BranhamTabernacle.org

Balingami Pole Imonisami,

Tika ete biso nyoso toyangana elongo mpe toyoka Liteya 63-1229E Bobongola Miso Epai Na Yesu mokolo mwa Lomingo loye na 12:00 nsima ya nzanga, ntango ya Jeffersonville.

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga kati ya bomilengeli mpo na boyoki liteya:

Mituya 21: 5-19

Yisaya 45: 22

Jekalia 12: 10

St. Yoane 14:12