22-0703 Kisa M Ap Fè Ak Jezi Yo Rele Kris La?

Mesagj: 63-1124M Kisa M Ap Fè Ak Jezi Yo Rele Kris La?

PDF

Ankenn responsablite pou Tradiksyon ki fèt nan Branham Tabernacle

Chè Èg , se pou nou tout rasanble ansanm epi tande Mesaj 63-1124M – Kisa pou m fè ak Jezi sa yo rele Kris la? Dimanch sa a midi pm, nan lè Jeffersonville.

Frè Joseph Branham