21-0627 Kufanywa Wana Wenye Mamlaka #2

Ujume: 60-0518 Kufanywa Wana Wenye Mamlaka #2

PDF

pakua

BranhamTabernacle.org

Tai wanakusanyika Pamoja.

Tai wapendwa,
hebu tukusanyike pamoja kusikia Ujumbe 60-0518 Kufanywa Wana Wenye Mamlaka #2 Jumapili hii saa 8:00 Nane kamili mchana, saa za Jeffersonville.( Ni Saa 3:00 Tatu kamili usiku ya Tz)

Ndugu Joseph Branham

Maandiko ya kusoma kabla ya Ujumbe:
Mwanzo 1:26
Waefeso Sura ya 1 yote
Warumi 8:19
Wagalatia 1:6-9
Waebrania Sura ya 6 yote
Yohana 1:17