21-0704 Kufanywa Wana Wenye Mamlaka #3

Ujume: 60-0522m Kufanywa Wana Wenye Mamlaka #3

PDF

pakua

BranhamTabernacle.org

Tai wanakusanyika Pamoja.

Tai Wapendwa, Hebu na tukusanyike wote pamoja kusikia ujumbe Kufanywa Wana Wenye Mamlaka #3 60-0522M Jumapili hii saa 8:00 nane mchana, saa za Jeffersonville( ni saa 3:00 tatu usiku ya Tz).
Ndugu Joseph Branham

Maandiko ya kusoma kabla ya Ujumbe:
Mathayo 28:19
Yohana 17: 7-19
Matendo 9: 1-6, Sura ya 18 na 19
Warumi 8: 14-19
1 Wakorintho 12: 12-13
Wagalatia 1: 8-18
Waefeso Sura ya 1 yote
Waebrania 6: 4-6, 9: 11-12