21-0704 KOTIAMA NA BOKONZI YA MWANA #3

Nsango: 60-0522m KOTIAMA NA BOKONZI YA MWANA #3

BranhamTabernacle.org

BA MPONGO BAZALI KOYANGANA

Balingami ba MPONGO, tika ete toyangana mpe toyoka liteya ya 60-0522M Kotiama na bokonzi ya mwana # 3 mokolo ya Lomingo oyo na ngonga ya 2 sima ya nzanga, ntango ya Jeffersonville.

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga liboso ya liteya:

Matayo 28:19
Yoane 17:7-19
Misala 9:1-6, Mikapo 18 mpe19
Baloma 8:14-19
1 Bakolinti 12:12-13
Bagalatia 1:8-18
Baefese mokapo 1
Baebele 6:4-6, 9:11-12