21-0711 KOTIAMA NA BOKONZI YA MWANA # 4

Nsango: 60-0522e KOTIAMA NA BOKONZI YA MWANA # 4

BranhamTabernacle.org

BA MPONGO BAZALI KOYANGANA

Balingami ba MPONGO,

tika ete toyangana mpe toyoka liteya ya 60-0522E Kotiama na bokonzi ya mwana # 4  mokolo ya Lomingo oyo na ngonga ya 2 sima ya nzanga, ntango ya Jeffersonville.

Ndeko Joseph Branham

Makomi ya kotanga liboso ya liteya:

Baefese 1: 8-22 / 2:1 / 4:30
Baebele 7:1-3
Genese 14:18-24
St. Matayi 26:26-29
St. Yoane17:17
Bagalatia1:8
Yobo 38