21-0620 Kufanywa Wana Wenye Mamlaka #1

Ujume: 60-0515e Kufanywa Wana Wenye Mamlaka #1

PDF

pakua

BranhamTabernacle.org

Tai wanakusanyika Pamoja.

Tai wapendwa, hebu tukusanyike pamoja kusikia Ujumbe 60-0515e Kufanywa Wana Wenye Mamlaka #1 Jumapili hii saa 8:00 Nane kamili mchana, saa za Jeffersonville.( Ni Saa 3:00 Tatu kamili usiku ya Tz)

Ndugu Joseph Branham

Maandiko ya kusoma kabla ya Ujumbe:
Yoeli 2:28
Waefeso 1: 1-5
I Wakorintho 12:13
I Petro 1:20
Ufunuo 17: 8
Ufunuo 13 yote.