22-0731 Nukoklo Le Mawu Ŋu

Nukoklo Le Mawu Ŋu

Gbedasi: 64-0614M Nukoklo Le Mawu Ŋu

PDFBranhamTabernacle.org

Nya Lɔlɔ̃a Si Woŋlɔ La,

Kɔsiɖa ɖe sia ɖe zua gã ɖe gã dzi. Kɔsiɖagbe la, gomekpɔkpɔ su míasi be míakpɔ, aɖatso nya me, NUKAE MÍEKPƆ MAHÃ? Ɖee míekpɔ mawunyagblɔla aɖea, O! Ɖee míekpɔ míaƒe kplɔlaa, O! Esime míekpɔ amegbetɔ ƒe nutsyɔnua godo la míekpɔ Yesu Kristo si le Eɖokui ɖem fia hele Eɖokui ɖem ɖe go.

Esime míele toɖom nyaƒoka mawo esime wole vavam la, Eme kɔ wu hegakɔ wu, ne to le miasi be miase nu eye ŋkuwo le miasi be miakpɔ nu. Míele Mawu kpɔm le gãa azɔ. Wodze nutsyɔnu la, míele Mawu kpɔm wòle tsitre gãa le mía ŋkume. Dzo Lilikpo la le Eɖokui ɖem ɖe go le gaglagbe.

Egbã ŋku na ame aɖewo, gake na míawo ya la, Eɖe Nyateƒe la fia mí. Mawu kɔ Eƒe gbedeasitsɔla ŋuti le mía ŋkume, tututu abe alesi Wòwɔe na Mose ene.

Miegale nutsyɔnu ma godo ake o, vi suewo, Mawu va le gaglagbe na mi keŋkeŋ azɔ.

Nukae wònye? Mawunyenye si ŋu wotsyɔnu le amegbetɔ ŋutilã me. Mawu, le amegbetɔ ƒe nɔnɔme me, le Eɖokui ɣlam le woƒe ŋkume. Ame ko kpɔm woteŋu le hele gbɔgblɔm be Mawu ƒe nyagblɔɖila wɔa vodadawo, eya ŋutɔ hã gblɔe nenemae, hele agbagba dzem be yewoafia amewo be vodadawo le nyaƒokawo dzi. Gake na mí, Eƒe Ŋugbetɔ si Woɖo ɖi la, míele ekpɔm eye míele Mawu sem ke vodada aɖeke meli o.

Ame ɖeka kpɔ amegbetɔ, ke ame evelia ya kpɔ Mawu. Mikpɔea? Ke enye Mawu si ɣla ɖe amegbetɔ me, nusi wɔe be woa kple eve la tɔ dzɔ, gake wò xɔse le nusi kpɔm mèle o la me lae.

Na míawo ya la, míaxɔ se eye míadze Mawu ƒe nyagblɔɖila si dzi woɖokpe ƒe vodadawo yome, ne eɖe li, hafi míava tsɔ aɖaxɔ woƒe Ale Aƒetɔ La Gblɔ Esi dzi ase.

Mele be Mose na ƒo Agakpe la zi evelia o. Gbɔgbɔ ma ke agblɔ le ŋkeke ma me be ɖe, “Mikpɔ, Mose wɔa vodada.” Gake tsi la do alekeke hã, eye ne mieno tsi tso nusi yɔm miele be Mose ƒe vodada me o la, mieku. Nenema ke wòle egbea. Nyatsɔɖeamenuawo sɔ gbɔ akpa.

Nya la nɔ Mose si. Azɔ miɖo ŋku dzi, esime woɖe Nya la ɖe go vɔ la, Mose ga nye Mose ake. Mikpɔea? Gake esime Nya ma nɔ eyama me be wòaɖe do go la, enye Mawu; enyo, meganye Mose ake o.

Nya la nɔ Nɔviŋutsu Branham si. Esime woɖe Nya la ɖe go vɔ la, Nɔviŋutsu Branham ganye Nɔviŋutsu Branham, gake esime Nya ma nɔ eyama me be wòaɖe do go na amewo ɖe nyaƒoka dzi la, enye Mawu; menye Nɔviŋutsu Branham o. Alea míele esrɔ̃m be, nusiwo le nyaƒokawo dzi la nye Mawu ƒe Nyawo, eye vodada aɖeke mele Mawu ƒe Nyawo me o.

Meɖe ko míexɔ Nɛ sena o, gake míenɔa Eƒe agbe. Ne woame susɔeawo katã zɔ dzo ɖa le Egbɔ la, míenɔa anyi Kplii! Míexɔ Nɛ sena! Meka nusi ame bubu aɖe le wɔwɔm alo le gbɔgblɔm o la, míexɔ Nɛ sena eye míeɖea zɔ ɖe dzi. Ne mewɔnɛ o la, ekema Mexɔe se o.

Nenema ke gblɔm mele, le Yesu Kristo ƒe Ŋkɔ me be: migatsɔ nu ɖeka kpe o, migaɖe, migade miaŋutɔwo ƒe tamesusuwo Eme o, miawo la migblɔ nusi wogblɔ le nyaƒokamawo dzi ko, miawo la miwɔ nusi tututu Aƒetɔ Mawu de se na mi be miawɔ; migatsɔ Kpee o!

Mizi play eye mixɔ NYA ƉE SIA ƉE dzi se abe alesi Mawu de se na mí be míawɔ ene. Mawu Wònye le nuƒom tso nuɣi me ɖe to me na Eƒe Ŋugbetɔ la.

Mawu gatsyɔ̃ nu ake heɖo kpe Mose dzi, to nutsyɔnu la dzi, esi wòtsyɔ̃ nu Eɖokui kpakple Dzo ɖeka ma ke, Dzo Lilikpo ma kee ɖi va. Tso—tso ɣemaɣi la…Tso wo gbɔ, ale be Mawu ƒe Nya ɖeɖe ko woate ŋu ase. Mise gɔmea? Nya la ɖeɖe ko, wose Eƒe Gbe. Elabena, na woawo la, Mose nye Nya gbagbe la.

Mawu metrɔna, eye Mateŋu, atrɔ Eƒe ɖoɖo la o. Enye Yesu Kristo eyama ke etsɔ, egbe yiɖe mavɔmavɔ me. Alea la, na míawo ya la, Eƒe nyagblɔɖila si dzi woɖokpe, William Marrion Branham la nye míaƒe Mawu ƒe Gbe, kple Nya Gbagbe la na míaƒe ŋkeke.

Azɔ meganye Nya si woŋlɔ la ko wònye na mí o, ke boŋ ezu nu vavã. Míele Eyama me. Azɔ míele gome kpɔm. Azɔ míekpɔ Eyama. Azɔ míekpɔ Eyama, Nya la, si le Eɖokui ɖem ɖe go. Woɣlae, le afima, elabena (nuka?) Eɣla ɖe amegbetɔ ƒe ŋutilã me. Mikpɔea?

Meka nusi ye o la, womele Ekpɔm o. Nukata? Womedɔe ɖo ɖe wo o.

Le esime miele Ekpɔm ta la, ɖee miele gbesɔsɔ be yewoase Eyama wòagagblɔ AMESI MIENYE na mi zi ɖeka akea? Ne Wòle nu kpɔm tso Ŋutikɔkɔe ƒe ametakpɔgli sesẽawo dzi hele miakpɔm la, ameka Wòkpɔna mahã?

•Mele Nya si woɖe ɖe go kpɔm. Nusi Wògblɔ be Yeawɔ le ŋkeke mamlea siawo me la, mekpɔ wole tsitsim. Mekpɔ ɖevi siwo le Shekina ƒe Abolo la ɖum tso Nya ma ƒe tsitsi me, esiwo le Exɔm le sesem. Amen!

•Emegbe la miezu Eyama ƒe akpa aɖe, esime miawoe nye nutsyɔnu si tsyɔ Eyama dzi. Mienye Eyama ƒe akpa aɖe, zi geɖe alesi Kristo le miame, abe alesi Kristo nɔ Mawu me ene. Elabena Mawu nɔ Eyama me, wɔ Eyama Mawu. Eye esime Kristo le miame, Ŋutikɔkɔe ƒe mɔkpɔkpɔ la, miezu Kristo ƒe akpa aɖe.

• “Miawo,” Egblɔ be, “mienye agbalẽŋɔŋlɔwo,” alo la, “mienye Nya la, si woŋlɔ, si ɖe ɖe go,”_womate ŋu atsɔ naneke Akpee o. Màte ŋu agblɔ be, “Menye agbalẽŋɔŋlɔ,” evɔ anɔ agbe bubu ƒomevi si menye esi Esia ŋlɔ daɖi xoxo la o, elabena womate ŋu atsɔ naneke akpee alo aɖee le me o.

Woakafu Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe Ŋkɔ. ELE MÍAKPƆM. MÍELE EKPƆM. Míenye Eƒe Nya si woɖe ɖe go egbea.

Va tu mí Kɔsiɖagbe le ŋdɔ ga 12 me, Jeffersonville ƒe game, esime Mawu anɔ tsitre le ŋkume na mí; Dzo Lilikpo la si wotsɔ amegbetɔ ŋutilã tsyɔ, eye wòaɖe Nya si dzi wòle be míanɔ agbe ɖo le ŋkeke sia me gblɔ na mí. Enye Shekina ƒe Ŋutikɔkɔe si na míele tsitsim. Ŋkumeɖobolo na xɔsetɔ la.

Nukoklo Le Mawu Ŋu 64-0614M

Nɔvi. Joseph Branham

Ŋɔŋlɔ siwo woaxlẽ do ŋgɔ na Gbedeasi la sese:

Mateo 24:24
Luka Kɔkɔe 17:28-29
Yohanes Kɔkɔe 14:14
Korintotɔwo I 12:13
Korintotɔwo II 3:6 – Korintotɔwo Il 4:3
Filipitɔwo 2:1-8
Timoteo I 3:16
Hebritɔwo 13:8
Nyaɖeɖefia 10:7 & 19:13
Mose II ta 19 & 20
Yoel 2:28
Maleaxi 4:5