MPHUNGU ZIKUSONKHANA PAMODZI KALATA

MEYI 01,2021 YOCHOKERA KU BRANHAM TABERNACLE NDI MUBALE JOSEPH BRANHAM

An Independent Church of the WORD