Egbe Ƒe Numegbe / Gbesiagbebolo

21-1016

Egbe Ƒe Numegbe

Amlima
61-1210

Le Kristmas ƒe ɣeyiɣi siawo me, esime amewo le nuƒlem le fiasewo me, hele woeɖum, hele ahanom, hele nane si ŋu womenyae naneke kuɖo o ƒe azãɖum, abe ɖee wole Washington alo Lincoln ƒe dzigbezã ɖum ene, ke womele… subɔm o. Mawu kpɔtɔ le lãnuɖuƒe na wo.

Esime, Mawu mele lãnuɖuƒe o. Efɔ̃ ɖe tsitre tso kukuwo dome, hele agbe yiɖe mavɔmavɔ me, le agbe le míaɖo me, le kpeɖom Eɖokui dzi, abe Mawu ɖeka ma si Nikea Fofowo tsɔ, ke yi agbenɔɣiawo me tso keke Pentekoste ƒe Ŋkeke dzi. Mawu ma ke si Paulo do go le Damaskomɔ dzi; enye dɔgbedela na Trɔ̃subɔla, ke gbedeasitsɔla tso Mawu gbɔ, na Trɔ̃subɔlawo. Trɔ̃subɔlawo ƒe Gbedeasi la dze egɔme kple Dzo Lilikpo ƒe amesasrakpɔ, ke nenemake wòle nuwum.

Gbesiagbebolo

…Eyata xexeame medze si mi o; elabena medze si eyama hã o.

Yohanes I 3:1

21-1015

Egbe Ƒe Numegbe

Agbea Ɖe Si Woɣla Ɖe Kristo Me
55-1110

Afimae nye teƒe ɖeka si hamea ɖaa aƒu le: dziɖuɖu, dziɖuɖu ɖe dzikukpɔkpɔ–dziku dzi, dziɖuɖu ɖe dzrehehe dzi, dziɖuɖu ɖe hamea ƒe ʋɔnudrɔdrɔ dzi, dziɖuɖu ɖe fulélé dzi. Ame geɖewo le zã sia me siwo do ɣli hedo aɖe yeyewo heƒu du lia dzi heɖiva agbaka me, eye woléafu woaƒe aƒelika. Ema ɖo… Nɔviŋutsu, ekpɔtɔ bu. Esesẽ be woagblɔe, gake nyateƒe lae ma. Esɔ gbe. Miɖu dzi. Miate ŋu ɖu dzi ko ne mie…
Miagblɔ be, “Mele mana ɖum, ŋutikɔkɔe na Mawu.” Ɛ̃, gake milé ŋku ɖe nusi adzɔ tso ŋkeke sia dzi yi kemɛa ɖa. Miedana le nuɖuɖua dzi. Miva geɖe eme afisi mana nɔa yeye ɣesiaɣi le. Eɖanye wôaƒelika wɔanyoe na wô alo o la, àlɔ̃e alekekee hâ. Esɔ gbe. Eɖanye elɔ̃ɖe dzi kpli wô alo o la, wô la lɔ̃e alekekee hã. Nenema wôle be miawɔe ye ma. Agbe si Woɣla lae ma. Agbe ma si ŋuti wokɔ ye ma. Agbe mae xexeame ƒe nutsyɔnuwo… Ke wodoxɔ mi ɖe xexeame nuwo ŋu. Kristo me ko nèle agbe le. Mikpɔ nusi gblɔm melea, hame?

Gbesiagbebolo

Amesi ke ɖu dzi la, mana mana ɣaɣla la ƒe ɖee

Nyaɖeɖefia 2:17

21-1014

Egbe Ƒe Numegbe

Hebritɔwo Ta Enelia
57-0901E

Mele na mi be miawɔ biabia aɖeke na, Mawu o. ” Elabena Aƒetɔ lae dzɔa amedzɔdzɔe ƒe afɔtoƒewo”. Azɔ wohea dodokpɔ ɖe sia ɖe vaa mia dzi, be woado mi kpɔ. Ke Biblia gblɔ be, ” Woxɔasi geɖe wu sika “. Eyata ne Mawu ɖe asi xaxa xodzoea ɖewo va mia dzi la, miɖo ŋui, be woaɖɔmi ɖo tae. ” Edze be Mawu naƒo vi ɖe sia ɖe si ava Mawu gbɔ gbã, aɖadoe kpɔ, vi si xɔ tutuɖo”. Kpɔmewɔe aɖeke melivo.” Vi ɖe sia ɖe si vaa “. Ke wowɔ xaxa siawo, woheawo vana, be woakpɔ alesi wɔge miala kuɖe ŋu. Mikpɔea? Mawu ye, le dodokpɔnyigba sia dzi. Nusi katã anyigba sia nye ema, enye dodokpɔnyigba, afisi Wòle agbagba dzem le miadom kpɔ le.

Gbesiagbebolo

womimi mí ɖo le go sia go me, gake gbɔgbɔtsixe metsi mía ƒo o: míetsi dzodzodzoe, gake míebu ŋuɖoɖo keŋ o;

Korintotɔwo II 4:8

21-1013

Egbe Ƒe Numegbe

Yesu Yia Eƒe Gododowo Katã
64-0418E

Xexeame katã ba dɔ. Nusianu si le televisionwo kple nuwo dzi nye vulgar xoxoe aɖe, nu ƒoɖi aɖe. Azɔ miedzea agbagba be miatsɔ miaɖokui asɔ kple nu ma. Ɖee miedi be miatsɔ Yesu ƒe kpɔɖeŋu oa? Ɖee miedi—ɖee miedi be miaɖe asi le Eyama ŋu oa ? Ɖee miedi be miaɖo to Eƒe Nya oa? Ɖee miedi be miawɔ nusiawo siwo nyo oa?

Mia dome ame nenie le afisia agblɔ le nyateƒetoto me be mienyae be Gbɔgbɔ Kɔkɔe mele miasi o? Mikpɔ miaɖokui me, le ahuhɔe me, ke mienyae be mele miasi o. Minyae, ke mikpɔ mia ŋutɔ ƒe agbe ɖa ko, kple alesi miewɔna nu.

Menye be nènye hamea ɖe me tɔ ta o, “menye Metodistetɔ, Baptistetɔ, Pres-… Me…” Esɔ gbe. Nyemele naneke gblɔm tsitre ɖe ema ŋu o. Gake mele miabiam se be, ɖe mienya Kristo Yesu aa? Ɖee Wòle agbe le mia mea? Ne Wòle la, Ade dzesi Eɖokui le afima, enye dzizizi na Eyama be wòana woadzesi Yeŋutɔ. Miate ŋu aɣla Eyama o, Ele tsitre le gaglagbe.

Gbesiagbebolo

mito mɔ, si Yehowa, mia Mawu, ɖo na mi la, bena mianɔ agbe, eye wòanyo na mi, eye mianɔ anyigba, si xɔ ge míala wòanye mia tɔ la dzi, eteƒe nadidi.

Mose V 5:30

21-1012

Egbe Ƒe Numegbe

Ɖetsɔleme Le Kakaɖedzi Kpɔkpɔ Megbe
62-1125M

Dɔnye ye nye be maƒã Nukuwo. Nyemenya afisi dzem Wole o, gake ɖeko meƒã Wo. Mawu le kpeɖom dzi. Afikakee Wôtu, heƒo nenema la, evana Agbe kaba ne Wôle anyigba nyuie me. Ne kpe dzi Wôle la, nyemate ŋu adzudzɔ o. Kɔmahatsɔŋkɔ ƒe gɔmeɖokpe aɖe la, nyemate ŋu adzudzɔ o. Nu ɖeka ko, mayi dzi ko anɔ Nukuwo ƒãm. Menyae be Egbɔna. Mexɔe se. Medi be manɔ agbe na ema. Mekaɖe dzi be Egbɔna. Mekaɖe dzi be Egbɔna kpuie. Mekaɖe dzi.

Gbesiagbebolo

Amen, Aƒetɔ Yesu va!

Nyaɖeɖefia 22:20

21-1011

Egbe Ƒe Numegbe

Ɖasefowo
53-0405E

Mibu eŋu kpɔ be, le zã blibo la katã me la gbedodoɖa takpekpe aɖe nɔ dzi yim. Minya, nèle dodokpɔ aɖe gbɔ ɖom…

Eyae nye esi. Emae nye kuxi la kple hame la egbe; mieziɔna ɖe mia ŋutɔwo ƒe nyanyananu kple nutete dzi, esime wòle be miatsɔe na Aƒetɔ la le gbedodoɖa me. Esɔ gbe. Egbe la míedzea egɔme adɔ ameaɖe ɖe afiaɖe, enyo, miegblɔa be, míenɔ anyi wɔ bɔbɔ via ɖe, hedo go hegblɔ, “Edze be míawɔ esia, lo ayi afisia, lo awɔ ema.”

Gake Biblia, le ŋkekeawo me hafi woadɔ apostolowo ɖa la, wodoago ɖe du hetia ŋdɔ hedoa gbeɖa. Ke Gbɔgbɔ Kɔkɔe gblɔ be, “Miɖe Paulo kple Barnabas ɖe aga Nam.” Gbɔgbɔ Kɔkɔe la! Mide dzesi, menye ame ƒe nukpɔsusu o; bɔŋ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la le kpɔkplɔ wɔm, le mɔfiam. Amen. Mide dzesi.

Azɔ, gbedodoɖa takpekpe, zã blibo la, elabena elebe woaɖe nusi wotsɔ wɔ wo afia. Ke, nɔviŋutsu, amesiame si ʋua eme be yenye Kristotɔ la, ɣeaɖewoɣi alo bubu la edze be miaɖe nusi wotsɔ wɔ mi la afia. Abosam atu mi ɖe gli ŋu.

Gbesiagbebolo

Ke nyea medo gbe ɖa na wò, Yehowa, le amenuveɣi la; Mawu, tsɔ wò xɔname nyateƒetɔ la ɖo tom le wò amenuveve sɔgbɔ la nu!

Psalmowo 69:14

21-1010

Egbe Ƒe Numegbe

Dzesi La
63-0901M

Ke ku mele Eyama me o. Vevesese mele Eyama me o. Dzimaɖititi mele Eyama me o. Míele Eyama me! Ne Satana dze agbagba be yeatsɔ nane na mi, abe dɔlele ene la, mitsɔ miaƒe dzesi la eye miazã Esia. Oo, míatɔwo! Mitsɔ miaƒe dzesi eye miazã Esia, bena mienye Yesu Kristo ƒe agbã ƒeƒle. Dzesi la fiana be woxe wò mɔzɔzɔ ƒe fe la.

Egblɔa be, “Ne nèku la, èbu.”

Ɖo ŋu be, “Tɔwò medzɔ o. Agbã si woƒle la le asinye. Menye agbã ƒeƒle. Dzesi la le asinye.”

Nukae nye dzesi la? “

Enya nusi Wònye. Mega, mega fedze kpli o. Enya nusi Wònye. Azɔ, ɖewohĩ eƒonu na gbeƒãɖela siawo dometɔ aɖewo, ke wohenya kpli wò. Menye Satana o; enya nu wu nenema. Mikpɔea? Oo, ɛ̃ ɖe. Eva tsitre ɖe ŋu, zi eve alo zi etɔ̃, minyae, hewɔ tetekpɔ, ƒe vodada. Satana nya nusi gblɔm nèle. Fia Dzesi ma ko, adzo dzo. Ɛ̃.

Elabena, nuka wònye mahã ? Enye agbã si ŋu wotre. Mate ŋu agbãe be wòaʋu, aɖatsɔ nane si menyo o de eme o. Migblɔ be, “Ɖe wòasiwo ɖa! Wotre ŋunye.” Oo, míatɔwo Agbã aɖe si ŋu wotre. Ɛ̃, amegã! Woƒle mi. Lé wò Dzesi la ɖe wò xɔse maʋãmaʋã dzi le Eƒe ŋugbedodo la me, kpɔ ɖa be madzo o mahã.

Gbesiagbebolo

eye wòfɔ mi ɖe tsitre kplii, eye wòtsɔ mía kplii ɖo dziƒonutowo me le Kristo Yesu me,

Efesotɔwo 2:6

21-1009

Egbe Ƒe Numegbe

Ɣe La Ƒe Dodo Ye Nye Esi
65-0418M

Ne kɔnu kɔkɔe aɖe anɔ anyi la, elebe wòava le sabat ŋkeke dzi, sinye kɔsiɖa ƒe ŋkeke adrelia, sinye Memleɖagbe. Gake ɖe miede dzesi be, le ŋkuɖodinu sia me la, elebe woaʋuʋui le kɔsiɖa ƒe ŋkeke gbãtɔ la mea?

“Lu, si nye wò nuku gbãtɔ si nèdo la, ne wòmie heɖi la, lã lu la eye tsɔe yi na nunɔla. Ke na wòatsɔe aɖaʋuʋui le Yehowa ƒe ŋku me, alebe woalɔ̃ axɔ wò, be wolɔ̃ woxɔ wò. Èva kple wò lu, ke elebe eya naʋuʋui le Yehowa ƒe ŋku me, le… ”

Menye le sabat, sinye ŋkeke adrelia me o; gake le ŋkeke gbãtɔa, si míeyɔna be Kɔsiɖa gbe, K-ɔ-s-i-ɖ-a.

Gbesiagbebolo

Eye wògblɔ na wo bena: Wowɔ Sabat le ame ta, eye menye ame le Sabat ta o;

Marko 2:27

21-1008

Egbe Ƒe Numegbe

Nuvɔ̃wɔla Kekeake Le Dua Me
56-0218E

Gake ame yɔ woɖokuiwo Kristotɔ ʋɛwo ŋutɔ egbe le míaƒe dua me nya nu sue ŋutɔ kuɖe Mawu ŋu. Oo, wonya woƒe subɔsubɔwo katã, negbe Mawu nyanya ko.

Ebɔbɔ Eɖokui, ke emae wɔ Eyama gã na nyea. Emae wɔa Eyama vavã na nyea be masusui be Edi be yeaɖi va afisia ke menye be yeanye amegã aɖe, axɔ ŋkɔ gã aɖe, alo nane nenema tɔgbe o. Ebɔbɔ Eɖokui hezu subɔla na wokatã. Nye Aƒetɔ Yesu ye ma. Eyae nye Amesi melɔ̃na; Amemae, menye-di be matsɔ nye agbe atsɔ subɔ Eyama blibo, aɖawɔ dɔ na Eyama, aɖawɔ nusianu si mate ŋu be mana amewo na kpɔ Eyama dzi, aɖaxɔ Eyama dzi ase, aɖalɔ̃ Eyama. Enye amelɔ̃ame. Exɔasi.

Ezu afɔklɔla, tsɔ avɔ hesã ɖe ali na Eɖokui heklɔ nusrɔ̃lawo ƒe afɔ, gblɔ bena, ” Amesi di be yeanye gã le mia dome nanye amewo katã ƒe dɔla. ” Emae nye Eƒe kpɔɖeŋu la.

Gbesiagbebolo

Eye mitsɔ ɖokuibɔbɔɖeanyi hetsyɔ; elabena Mawu tsia tre ɖe dadalawo ŋuti, ke evea ɖokuibɔbɔlawo nu.

Petro I 5:5

21-1007

Egbe Ƒe Numegbe

Mawu Ɖeka Ƒe Ɖekawɔwɔ Le Hame Ɖeka Me
58-1221E

Oo, alegbegbe wòtoa vovo ne Kristo va ! Alesi nàte ŋu kpɔ megbe aɖabu be, ” Aleke mete ŋu wɔ nɔ aga le Egbɔ? Aleke mete ŋu wɔ hegbenu le Egbɔ? Nusianu tovovo. Futɔ aɖeke mele asiwò o; wokatã wodze ame fatuwo. Nàte ŋu atsɔ nusianu si wowɔ la atsɔ ke. Àte ŋu ado gbeɖa ɖe futɔ nyraku, kekeake ta le mɔdzi, akpla wòasi kɔ na eyama aɖalé ɖe tsitre; meka dzixɔse si wònye o, kɔmahatsɔŋkɔ si me wòle o la, enye nuwɔwɔ si ta Kristo ku ɖo. Numae Mawu di be yeayɔ mi fũ kpli. Emae nye ameyɔyɔ fũ la. Fiaɖuƒe lae ma. Emae nye nusi me míele ɖeka le.

Míele ɖeka, ekema, menye be—menye be míakeke ta na kɔmahatsɔŋkɔ aɖe o, menye be míakeke ta na subɔsubɔ aɖe alo—alo dzixɔse aɖe o. Míele ɖeka, be míakeke ta na Mawu ƒe Fiaɖuƒe la. Ekema míetsɔa Eƒe Ɖoɖo la, eye, ɣesiaɣi si Biblia yayra gblɔa nane la, Gbɔgbɔ Kɔkɔe le mia me doa ɣli sesĩe be, “Nenema wòle ! Nye Nyae Wònye !”

Gbesiagbebolo

elabena eya me míele agbe, eye míeʋãna le, eye miele,…

Dɔwɔwɔwo 17:28

21-0925

Egbe Ƒe Numegbe

Bartimeo Ŋkuagbãtɔ
54-0402

Ameaɖewo ka asi Yesu ƒe awu ŋu hehaya. Bubuwo ƒo mo na Eyama heƒo ta dzi nɛ kple atiwo, heɖe ta ɖe Eƒe mo, womese ŋusẽ aɖeke ŋkɔ kpɔ gbeɖe kura o. Nɔnɔme si wotsɔ gogo nua ye. E-Eku ɖe nɔnɔme si nètsɔ va gbɔ. Ne nèva kple xɔse be ye gbɔna kpekpeɖeŋu xɔ ge heɖo kakaɖedzi be Ame nyuitɔa gbɔ ye gbɔna, Yesu Kristo la, eye nèle vavam to Eƒe mɔ si wòta be woatsɔ gogoe dzi la, nàxɔ nane ne nèva bubutɔe. Ne nèva be,” Enyo, maɖayi aka asi eŋuti aɖakpɔ be akpeɖe ŋunye mahã,” ema mawɔ nyuia ɖeke na wò kura o. Mikpɔea? A-alesi nètena ɖo Mawu ƒe Nunana ŋu ye wɔ nɛ.

Tututu ko abe akɔbli da la ene. Nukata, da la ŋusẽ aɖeke mele me o; akɔbli kɔ aɖe wònye si wohe va tso Egipte. Nenema ke atia hã ŋusẽa ɖeke mele me o, suea ɖeke ŋutɔ hã o. Gake toɖoɖo nusi Mawu gblɔ be woawɔ, ye nye nusi he ŋusẽa va, nusi he ŋusẽ va, ye nye toɖoɖo Mawu ƒe Nya la. Ke nenema ke wògale zã sia me.

Gbesiagbebolo

Ke mite va fifia hã, ne miakpɔ nu gã, si wɔ ge Yehowa ala le nua ŋku me!

Samuel I 12:16

21-0924

Egbe Ƒe Numegbe

Xɔse Nye Nu Vavãtɔa
47-0412

Mose, ɖela la ŋutɔ, Mawu ƒe nunana na amewo, womese eyama gɔme o. Mikpɔ nusi gblɔm melea? Womese Mose gɔme o. Ke Mose susui, kakaɖedzitɔe, be wole egɔme se ge be yee nye woƒe nunana si le woɖe ge. Gake womese egɔme o.

Ke azɔ, xɔ̃wo, migase nye gɔme baɖa o. Magblɔ nya sia dzro kple bubu le nye dzi me, esime menyae be Mavɔmavɔme si gbɔna te tɔ ge ɖe ʋɔnudɔdrɔ̃ ŋkume gbeɖeka ye menye.

Ame akpewo le ƒuɖam woƒe nunana. Mikpɔea? Womete ŋu le egɔme sem o. Ke woakpɔ nu aɖagblɔ be, ”Oo, ame koe wònyee.”

Nyayeƒee. Mawue wònye loo Mose ye ɖe amewo mahã? Mawu wònye le Mose me. Mikpɔea? Wode ɣli na ɖela. Ke esime Mawu dɔ ɖela ɖo ɖe wo la, wodaƒu ekpɔkpɔ, elabena ame dzi wòto. Gake menye ame ye o; Mawu le ame me ye.

Gbesiagbebolo

Eyaŋuti miawo hã minyae bena, wodɔ Mawu ƒe xɔxɔ sia ɖe trɔ̃subɔlawo gbɔ; eye woawo la woaɖo toe.

Dɔwɔwɔwo 28:28

21-0923

Egbe Ƒe Numegbe

Misi Dzo La
64-0125

Keklẽ nye alakpa kekeli.

Tututu ko abe bleziblezi le mɔ dzi ene. Míeyina le mɔdzi hekpɔa bleziblezi. Enye nukpɔsusu alakpatɔ tso ŋdɔkutsu ŋu. Ke ne mieva ɖo afima la, mewɔ naneke o negbe alakpa nane. Elabena, màte ŋu azɔ le ŋdɔkutsu ƒe Keklẽ me o, elabena bleziblezi wònye si fiana wò nusi ŋu naneke mele o.

Ke ne amewo le agbagba dzem be woagblɔ na wò be Yesu Kristo menye eyama ke etsɔ, egbe, yiɖe mavɔmavɔ o la, wole wòkplɔm yiɖe bleziblezi me. Ekpã. Ke ne nège ɖe hamea ɖe me hewɔ ɖeka kple hamea, dzixɔse fafɛ aɖe alo nane nenema tɔgbe la, naneke mele afima o, wu nusi nɔ asiwò le xexeame o.

Mina magblɔ na mi. Migagbe Yesu Kristo ƒe Nyanyuie la ƒe Kekeli, si hea Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe Keklẽ xɔdzowo vaa miadzi, wɔa mi nuwɔwɔ yeye le Kristo Yesu me o. Migatee kpɔ be miazɔ le agbenɔɣi bubu aɖe ƒe Keklẽ me o.

Gbesiagbebolo

Amesiwo nye tsivudo, siwo me tsi mele o, kple alilikpo, siwo ahom ƒona yina gbɔna, amesiwo wodzra viviti tsiɖitsiɖi la ɖo ɖi na yi ɖe mavɔmavɔ me.

Petro II 2:17

21-0922

Egbe Ƒe Numegbe

Mɔkpɔkpɔ
61-0207

Simeon, Mawu ƒe amekɔkɔe tsitsi gã sia, enye ame xɔ ŋkɔ gã aɖe. Oo, egbe la evana me be wogblɔa be, “gake lala minuti ɖeka, amegã, asitsala menye. Ɖɔkita menye. Nufiala me—menye.” Mènyɔ wu amea ɖeke o. Ke ɣesiaɣi si nàbu be nènyo wu ame bubu aɖe la, ekema mènye naneke si wòle be nànye o, Ŋɔŋlɔawoe le gblɔm. Mikpɔea ? Ne nèva ɖo teƒea ɖe la… Ele be nà… Aleke miate ŋu aɖo xɔse ne miele mɔkpɔm na bubu tso mianɔewo gbɔ? Mikpɔea? Edze be miakpɔ mianɔewo be amesia nyo wu yewo ɣesiaɣi. Kristo ƒe agbe ye nye Ma, be nàkpɔ be nɔviwòŋutsu, nɔviwònyɔnu nyo wu wò. Ke ne wotɔ medzɔ o la, esɔ gbe. Màna woanyo wu kpɔ gbeɖe esime nànɔ fuwɔm wo ƒo xlã o. Kpla asi kɔ nɛ aɖafɔ̃e ɖe tsitre. Melɔ̃a blema subɔsubɔ sia. Magblɔ nusi mawɔ la na mi, a—awɔ be Tuxedo kotu anɔ anyi ɖe axa na kakplawu, eye woakpla asi kɔ na wonɔewo, aɖayɔ wonɔewo be nɔviŋutsu. Esɔ gbe. Awɔ be calico ƒe awu ʋlaya kple sedatɔ ayɔ wonɔewo be nɔvinyɔnu. Awɔe kakaɖedzitɔe. Edzɔ abe tu nugbɔ eve hele abe dziŋgɔli blɔ la ene. Ke a—awɔe kakaɖedzitɔe.

Gbesiagbebolo

Miaƒe lɔlɔ̃ na mia nɔewo nayɔ fũ kple dadavilɔlɔ̃, mitre mia nɔewo bubu!

Romatɔwo 12:10

21-0921

Egbe Ƒe Numegbe

Ŋukpe Ɖe Nya La Ta
62-1223

Gake ele be Wòado dzi atsɔ ŋukpe la. Ke afisia la Ebla Eɖokui, wokplɔe yina ku me, alebe woawui, be wòahe Agbe Mavɔ vɛ. Ŋutikɔkɔe na Mawu! Oo, alegbegbe melɔ̃ Eyama! He Agbe Mavɔ vɛ hefɔ Mawu vi ɖe sia ɖe ɖe tsitre, le agbenɔɣi la me, siwo nɔ tsitre kple Nya ma hetsɔ ŋukpe la. Esɔ gbe.

Ɖee Meva o la, anye ne Noa mafɔ̃ ɖe tsitre o. Ɖee Meva o la, anye ne Eliya magbugbɔ va o. Ɖee Meva o la, anye ne Noa mafɔ̃ ɖe tsitre gbeɖe o, ɖee Mete ŋu… Ne Meva o. Elabena, Eyae nye Alẽvi ma si woɖo ɖi, si va be yeatsɔ ŋukpe ɖe Yeɖokui dzi, eye wòku ɖe Mawu ƒe Nya ɖe sia ɖe si woɖe gblɔ, eye ame dzɔdzɔe siawo nɔ tsitre na ta. Ele be Wòanyee. Ame bubu aɖeke mate ŋu wɔe o. Mawu Ŋutɔ, ke Eva hexɔ nɔƒe la, alebe Wòate ŋu xɔ ame aƒle aɖana Agbe Mavɔ Mawu vi ɖe sia ɖe si nɔ tsitre na Nya ma ke hekpe fu ɖe ŋukpe la ta. Mawu ƒe vi ɖe sia ɖe, le agbenɔɣiawo me ʋuu, siwo lɔ̃ dodzi tsɔ fukpekpe la, amea ɖeke meli axɔ eyama ƒle o, gake le xɔse me la ekpɔe be Xɔla la gbɔna.

Gbesiagbebolo

Wowɔ fui, ke ebɔbɔ eɖokui eye meke nu o; abe alẽ, si wokplɔ yina wuwu ge, kple alẽvi, si li kpoo le eƒe fukolawo ŋku me ene la, nenema eya hã meke nui o.

Yesaya 53:7

21-0920

Egbe Ƒe Numegbe

Mawu Si Le Ɖase Ɖim Le Eƒe Nunanawo Ŋu
52-0713E

Ne nèxɔ wò tsitrenɔƒe na Yesu Kristo la, tsi afima eye ku ɖe ta. Nusi gblɔm Mawu le ye nye nyateƒe la, ke mègavɔ̃ nusi… Naneke mele Satana si wòawɔ kuɖe ŋu o. Mègahe nya kplii o ; mègahe dzre kplii o. Ŋlɔe be ko aɖazɔ dzo yie. Ne nèle dzrehem kplii la, alé wò ɖi nànɔ dzrehehe dzi ŋkeke kple zã. Mikpɔea? “Enyo,” agblɔ be, “Enyae be mèkpɔ dɔyɔyɔ o ɖe.”

Àgblɔ be, “Enyo, azɔ, kpɔ, Satana, medi be magblɔ nya aɖe na wò.” Mègagblɔe o. Gblɔ ko be, ” te ɖa, nyemedi be mase naneke kuɖe ŋu wò o.” Ke yi azɔli dzi, nànɔ gbɔgblɔm be, ” Akpe na Wò, Aƒetɔ.” Yi dzi. Mikpɔea? Mègakpɔ gbɔ kura o.

Gbesiagbebolo

Metsɔa Yehowa ɖoa ŋkunye me ɖaa; ne ele nye nuɖusi me la, ke maɖe le tenye o.

Psalmowo 16:8

21-0914

Egbe Ƒe Numegbe

Mixa Nyagblɔɖila La
61-0426

Azɔ, eteƒe didi esime Eliya wɔ nyagblɔɖi sia. Edzo yi Ŋutikɔkɔe me eteƒe didi. Gake awɔ—ewɔ nyagblɔɖi sia, ke enyae be ele me va ge. Ke emegbe la Mixa nya be Eliya nye Mawu ƒe ame, ke Mawu ye nye esia le afisia le Dziƒo le takpekpe wɔm le dzi afima kuɖe alesi wòana Eliya ƒe nya nava me ŋu. Ke ne Aƒetɔ la ƒe Nya su asiwò, eye nèle Aƒetɔ la ƒe Nya ɖe ge agblɔ la, ke mèkeɖi Aƒetɔ la ƒe Nya o la, Mawu le takpekpe aɖe wɔ ge ana be wò Nya nàva me; elabena menye Wò Nya ye o; Eƒe Nya ye, ne ALE AƑETƆ LA GBLƆ ESI wònye, ne ALE AƑETƆ LA GBLƆ ESI vavãe wònye.

Gbesiagbebolo

Dzi kple anyigba nu lava yi, ke nye nyawo nu mele yiyi ge akpɔ o.

Mateo 24:35

21-0913

Egbe Ƒe Numegbe

Amlima 62-0128A

Yesu, esime Wònɔ afisia le anyigba dzi la, Ezɔ tsi dzi. Miɖe ema gɔme nam. Migblɔ alesi ame ate ŋu azɔ tsi dzi le dzɔdzɔmenunya ŋu nam: amlima. Gbeɖeka la etsɔ abolo atɔ̃ kple tɔmelã eve henyi ame akpe atɔ̃. Atom ka ƒomevie Wòtrɔ? Azɔ, ema menye tɔmelã agbagbe hã o loo. Esime Wòfe abolo ma, hefee le abolo kakɛ aɖe ŋu la…Ne Wòdo asi ɖa hetsɔe na la, hafi Wòahe Eƒe asi ɖe megbe ake la, abolo bubu aɖe nɔna afima, si woŋe vɔ, lu le agble me, si woɖa vɔ xoxo, ami sui nyuie (mikpɔea?), nu ʋeʋĩ le me. Tɔmelã kakɛ aɖe ye nye esia, Ekãe, eye tɔmelã ɖaɖa bubu aɖe yae nye ekem. Amen. Aleluya.

Wotsɔ nu ma na mí, ne ɖeko míate ŋu atsi Nya la me. Minɔ afima. Mexɔe se be esusɔ vie be míakpɔe wòava me. Miwɔ nuteƒe na Nya la.

Gbesiagbebolo

Ke ame geɖe alesinu xɔe la, ena ŋusẽ wo, be woazu mawuviwo, amesiwo xɔa eƒe ŋkɔ dzi sena,

Yohanes 1:12

21-0912

Egbe Ƒe Numegbe

Tsitretsitsi La 53-1205

Elebe ɣeyiɣia ɖe nava esime wòle be miadudzɔ asi lili kpome na amewo. Miate ŋu anɔ nuwɔm na wo abe nyɔnu gbɔmi ene o. Mawunyagblɔlawo le Nyanyuie la zãm kple subɔsubɔha ƒe asiwuiwo. Emae nye kuxi la egbe. Nusi míehĩa egbe la nye Nyanyuie gɔmedzedzetɔa, si ƒu be woagblɔ na wò be nènye nuvɔ̃wɔla, si tuta dzota me. Ne Gbɔgbɔ Kɔkɔe mele asiwò o la èle Mawu ƒe Fiaɖuƒe la godo. Esɔ gbe. Màte ŋu axɔ gbɔgbɔme nu la dzi se o, elabena womegbugbɔ wò dzi kpɔ gbeɖe o. Ke ne wo gbugbɔ wò dzi la ele be nàxɔ gbɔgbɔmenu dzi se, elabena gbɔgbɔmenu wòŋutɔ nènye.

Gbesiagbebolo

Azɔ wò la, do dzi le fukpekpe me abe Yesu Kristo ƒe aʋawɔla nyui ene.

Timoteo II 2:3

21-0911

Egbe Ƒe Numegbe

Mawu Ƒe Nya Si Woɖe Gblɔ Si Medana Ƒu O
56-0404

Minyae, me—menɔ gbɔgblɔm na ŋutsuviawo ɣeyiɣia ɖewoe nye esia esi míegbɔna, megblɔ alesi wòdze be dzi nanɔ míadzɔm ɣesiaɣi. Mawu medi be mialé blanui o. Minya nusi dziku wɔnaa? Ke dziku xoxoe ma, emae nye nu xoxoe dziŋɔwo kekeake dometɔ ɖeka. Ke dɔ—dɔlele blaade le alafa ɖeka dzi tso dziku gbɔ. Ɛ̃, amegã, vi—vinugbe mawo si miewɔna anɔ dziku dom la, miɖo ŋku dzi be, kaŋsa, dɔmebi, alo nane nenema ko le lãme xɔm na mi, ne miele ewɔm. Ne èle amea ɖe ŋuti bum akpa be, “Nyemagatrɔ yi afima ake o. Lala ko sẽ ɖe esime maɖe nusi susum mele afia wo. ” Enyo ŋutɔ. Ɖo ŋku dzi, wòe le fe xe ge ɖe ta. Wò la yi dzi nànɔ dzidzɔ kpɔm ko.

Ŋutinya sue la, gblɔ be le ŋdi aɖe me la xevi akɔtadzĩ aɖe, tɔ ɖe alɔdze aɖe dzi, hele ɣli dom ɖo ɖe eƒe zɔhe sue la. Zɔhe suea dzo yi eƒe axa dzi hegblɔ be, ” Ènyaa, nane do—do vɔvɔ̃ nam ŋutɔ ŋdi sia. ”

Egblɔ be, ” Nuka? ” Egblɔ be, “Mí kɔtadzĩwo míevɔ̃na gbeɖe o. ”

” Gake ɖeko mele ɖokuinye biam se be ne nuwɔwɔ dahe mawo, amegbetɔwo, siwo yɔa woƒe mowo, wozɔa, mele ɖokuinye biam se be, ɖewomahĩ dziƒo Fofo si kpɔa wodzi abe alesi wòle na mí kɔtadzĩwo ene la, mele wo si o. ”

Nusi kuɖe nua ŋu ye ma. Miese gbeɖe be wodometɔ ɖeka lé ʋusɔgbɔdɔ kpɔ o ɖe, alo oa ?

Gbesiagbebolo

Dzi nadzɔ mi le Aƒetɔ la me ɖaasi; megale egblɔm bena: Dzi nadzɔ mi!

Filipitɔwo 4:4

21-0910

Egbe Ƒe Numegbe

Kutrikuku 62-0608

Mikpɔ. Alesi woagogo Mawu ƒe nunana le nɔnɔme nyuietɔa me le nyɔnu sia si. Alegbegbe wòto vovo na farisitɔ mawo. Alegbegbe wònɔe na Yuɖatɔ mawo, dziɖulawo. Wogblɔ be, “Míedi be míakpɔ nukunu aɖe tso gbɔwò. ” Oo, subɔsubɔha ƒe akpa dzi.

Gake trɔ̃subɔla sue numanyala dahema gblɔ ko be, “Aƒetɔ, abolo wuwluiawo ko dim mele. ” Egblɔ be, ” E—E… Ènyae avũwo ɖua abolo wuwluiawo siwo duduna tso woaƒe aƒetɔ ƒe kplɔ dzi, ke nusi biam mele koe ma.” Megblɔ be,”elebe Nàva nye aƒeme aɖada Wò asiwo ɖe vinye dzi” o. Megblɔ be, ” Ne Nàva aɖado gbegbɔgblɔ bubu le afima ɖa, aɖagblɔ nusianu nam kuɖe eŋu la, Ma—ma—maxɔe se ”O. Egblɔ be, ” abolo wuwluiawo ko dim mele. Esiwo gea tso kplɔa dzi la woenye nusi dim mele.” Mikpɔea, enya alesi wòagogo nua le nɔnɔme nyuietɔa me. Enya alesi wòagogo Mawu ƒe nunana le nɔnɔme nyuietɔa me. Eyae nye trɔ̃subɔla gbãtɔ si Yesu wɔ nukunu na kpɔ, trɔ̃subɔla gbãtɔ.

Gbesiagbebolo

Ke eya gblɔ bena: Yoo, Aƒetɔ! Gake avũviwo hã ɖua abolo wuwlui, siwo duduna tsoa woƒe aƒetɔ ƒe kplɔ dzi.

Mateo 15:27

21-0909

Egbe Ƒe Numegbe

Gatɔ 63-0717

Medi be magblɔ nya sia, bena, ele be ɣesiaɣi la Mawu nawɔ ame ɖesiaɖe, si asubɔ Eyama vavã, be wòanye Eƒe gatɔ. Ele be ame la naɖe asi le eƒe dzimedidi ɖesiaɖe ŋu godo, nu ɖesiaɖe si wònye la, nu ɖesiaɖe—ɖesiaɖe, eƒe agbe, luʋɔ, ŋutilã, lɔlɔ̃nu, dzimedidi, kple nu bubu ɖesiaɖe, ale be wòazu gatɔ na Kristo, keŋkeŋ, Eya si nye Nya la, be wòasubɔ Mawu.

Ele na wò be nàzɔ atsi tre ɖe wò nya nyuie dɔdrɔ̃ ŋu. Ɖewomahĩ, le habɔbɔa ɖe me la, àte ŋu abu be woate ŋu ado ye ɖe dzi eye woana nu gãa ɖe ye, ale be yeaklẽ. Gake afika èva kpɔ ɖokuiwò le? Èkpɔ ɖokuiwò be woge ye, le ɣeyiɣia ɖe megbe, vaseɖe esi Mawu nakpɔ amea ɖe si lɔ̃ be yeazu gatɔ na Ye.

Mawu le gatɔwo dim. Ewɔnɛ kokoko. Miate ŋu adii le Ŋɔŋlɔa me va yi. Ele be ame nanye gatɔ na Kristo, atsi tre ɖe nusianu ŋu. Eyaŋuti, màate ŋu atsa ka kple naneke o negbe Kristo ko; neganye fofowò ŋutɔ hã, dawò, nɔviwòŋutsu, nɔviwònyɔnu, srɔ̃wòŋutsu, srɔ̃wònyɔnu, ame ɖesiaɖe ko. Kristo ɖeka ko ètsa ka kple, eye Eya ɖeka ko, ekema Mawu ate ŋu azã wò. Vaseɖe ɣemaɣi la, màte ŋui o.

Gbesiagbebolo

gake le lɔlɔ̃ ta la mele nu xlɔ̃m wò boŋ. Esi menye amesia tɔgbe la, nye Paulo tsitsi, si nye Kristo Yesu ƒe gatɔ hã azɔ la,

Filemon 1:8-9

21-0908

Egbe Ƒe Numegbe

Agbagba Dzedze Be Woawɔ Dɔ Aɖe Na Mawu Si Menye Mawu Ƒe Lɔlɔ̃nu O
65-1127B

Le ŋku ɖe alesi geluhɛ ƒe lãnu la ŋu ɖa azɔ, le nyui kple vɔ̃ dome ŋu. Eye ɖo ŋku dzi be amu dze akpa ɖeka alo evelia, ʋuu le ɣea ɖewo ɣi la eva zuna abe geluhɛ zɔzrɔ̃e ene le vovototo si nɔna nyui kple vɔ̃ dome. Ele be wòanye Mawu ƒe Nya ɖesiaɖe; menye Nya ɖesiaɖe kloe ko o, ke boŋ Nya ɖesiaɖe! Ke egbe la eɖiɖi va ɖo, menye Lutheranwo dzi o, menye Metodistetɔwo dzi o, menye va Pentekosteawo dzi o, gake eɖo agbenɔɣi zɔzrɔ̃e ma dzi, le agbenɔɣi sia me, le agbenɔɣi sia si me antikristo ƒe amisisi de blibo alegbegbe, be aflu Ametiatiawo gɔ̃ hã, woamu dze akpa gbegblẽtɔa ne womekpɔ nyuie o, sigbe efia ene. Milé ŋku ɖi! Mikpɔ nyuie! Míegalé agbe le Pentekosteawo ƒe agbenɔɣi me fifia o. Mieto agbenɔɣi ma ŋuti…

Gbesiagbebolo

Zã la va yi vɔ, eye ŋu le kekem! Azɔ la minɛ miaɖe viviti me dɔwɔwɔwo ɖa, eye miado kekeli ƒe aʋawɔnuwo!

Romatɔwo 13:12

21-0907

Egbe Ƒe Numegbe

Numetoto Tɔxɛa Aɖe Kple Mawu
54-0724

Oo, ke mele susu bum kuɖe Biblia ƒe kalẽtɔwo ŋu. Ɖeko wòɖo ŋku afisia dzi nam ɣeyiɣia ɖe ye nye esi, menɔ dzigbe le toawo dzi le afisia, ke menɔ dzesi dem kpa—kpa—kpakpaxewo, esime wokatã wo ƒo xlã le tsi, si xa ƒo xlã dzi. Gake ne ya fafɛ henya ƒo ko la, kpakpaxe xoxo sue mawo doa go ɖe afima, doa ɣli zi eve alo zi etɔ̃, hedzoa yina Louisiana sesĩe ko alesi woate ŋui yi ɖe mɔlu gblewo me. Nukae nye kuxia? Mele be Mawuŋusɔsrɔ̃a ɖe nanɔ wosi o. Wodzii kpakpaxe kakaɖedzitɔe, ke esime wònye kpakpaxe la, lãmenusese le eyama si. Ke enyae, ne kpakpaxe wònye la, ke lãmenusese le gbɔgblɔm na eyama be ne ʋu dzo, be vuvɔŋɔli le ŋgɔgbe; be wòayi afisi dzodzo li wu kple anyigba si nyo wu dzi. Enyo ne-ne kpakpaxe ate ŋu wɔ ema le kpakpaxe nyenye me ta la, nuka wòle be ame nawɔ kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe amenyɔnyrɔ̃ ne wodzi eyama tso Mawu ƒe Gbɔgbɔ mee? Ele be wòanyae be ne xaxa le ŋgɔgbe la, yeate ŋu ado le me le Mawu dzi aɖa dzo kple eƒe xɔse ƒe aʋalawo, aɖaʋu dzo le nua gbɔ, miʋu dzo le miaƒe dɔlelewo me, miʋu dzo le miaƒe kɔsɔkɔsɔ ƒe nɔnɔmewo me, kple le numawo katã me. Game lae nye esia na Mawu be wòaɖe zɔ, aɖawɔ numawo, aɖana Aƒetɔ Yesu ƒe Amegbɔnɔnɔ be wòayra, aɖana ŋusẽ, kple nu gãwo hamea gbesiagbe. Mawu do ŋu gbe be Ye le ewɔge.

Gbesiagbebolo

Mikpɔ dziƒoxeviwo ɖa, womeƒãa nu o, womeŋea nu hã o, eye womeƒoa nuwo ƒu ɖe avawo me hã o, ke mia Fofo, si le dziƒo la, nyia wo. Alo ɖe mia tɔ mevena wu woawo tɔ o mahã?

Mateo 6:26

21-0906

Egbe Ƒe Numegbe

Weinti La Dodo Kple Afisi Woadoe Ɖo
59-0920

Ne Mawu ƒe Gbɔgbɔ le agba sam le xɔsetɔ dzi la, nukake Ŋɔŋlɔ la gblɔ la, aɖe “Amen” ɖe dzi. Nukata? Gbɔgbɔ Kɔkɔe si ŋlɔ Biblia, le eyama me, le eƒe agbea ƒom. Metsɔ ɖeke le me na amesi nɔ anyi ƒo xlã, alo na nusi amebubu aɖe gblɔ o. Asɔ kple Nya la kokoko.

Alakpatɔa ɖe li. Eyae nye gotsetsewo. Etso gbeme weinti me. Enye weinti gã aɖe, si tsyɔa anyigba katã dzi, gake ku wònye. Woƒu geɖewo gbe ɖe amewo dome.

Gake, miɖo ŋku dzi, “Wɔ” gbugbɔ hee va Agbe, hoe hedoe ɖe teƒe nyuie aɖe, si nye Kristo Yesu. Nukakee Eƒe Nya nye la, mina Wòanye “amen,” na mi. Emegbe la Mawu ƒe Gbɔgbɔ, emegbe, gbɔgbɔme dzidzɔ asra abe tɔsisi ene. “Eyama ɖi ati, si wodo ɖe tɔʋuwo to. Eƒe aŋgbawo melua xe o. Menɔa anyi ɖe fewuɖulawo alo dzimaxɔsetɔwo, alo ame vɔ̃ɖi si nɔa agbe le xexeame ƒe nuwo ŋu ƒe ha me o, gake atse le etseɣi.” Tsetse ka ƒomevi? Ne wodo mi ɖe Kristo me la, miatse gbɔgbɔme ƒe ku, Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe gbɔgbɔme kuwo. Gbɔgbɔ Kɔkɔe le agbe le mia me.

Gbesiagbebolo

Eyama ɖi ati, si wodo ɖe tɔʋuwo to, si tsena le etseɣi

Psalmowo 1:3

21-0905

Egbe Ƒe Numegbe

Wowu Ŋɔŋlɔ Sia Nu Egbe
65-0219

Azɔ, aleke wɔ amemawo te ŋu da ƒu Amesi Wònye la kpɔkpɔ? Aleke wɔ wodae ƒu? Aleke wòate ŋu ava me, esime wona wonyae emekɔ ƒã hefiae? Aleke wɔ wote ŋu da ƒui kpɔkpɔ? Esime Wò…

Nya kae nye esi! Mibue eŋuti kpɔ, “Wowu Ŋɔŋlɔ sia nu egbe le miaƒe ŋkuwo me.” Amekae gblɔe? Mawu Ŋutɔ, Amesi nye Eŋutɔ Ƒe Nya ƒe gɔmeɖela ye. “Egbe sia wowu Ŋɔŋlɔ sia nu.” Mesia, Ŋutɔ, si le tsitre le ƒuƒoƒe la ŋkume hele Nya aɖe xlẽm tso Biblia me, si nye Yeŋutɔ tɔ, hele gbɔgblɔm emegbe be, ” Egbe sia wowu Ŋɔŋlɔ sia nu, ” ke woda ƒu Ekpɔkpɔ.

Gbesiagbebolo

Eye wòde asi gbɔgblɔ me na wo bena: Egbe wowu ŋɔŋlɔ sia nu le miaƒe towo me.

Luka 4:21

21-0904

Egbe Ƒe Numegbe

Kpe Ɖoɖo Eƒe Nya Dzi
65-0426

Ke aʋako sia bu eƒe dzesidede eteƒe didi, elabena megadzona le yame aɖadi eƒe lã abe alesi wòle be wòawɔe ene o. Gake enɔa anyi ɖe kaƒomɔ̃ kawo dzi hewɔa nu abe xevi si ɖua nu kuku ene. E-edia azui kukuwo siwo ʋuwo wu, ke eyama kple akagãwo doa go ɖe afima heɖuanu ɖedu. Etiakpo abe akagã ene, le esime wòle be wòazɔ abe alesi wòle be wòazɔ ene. Ebu eƒe dzesidede.

Ke mele esia gblɔm kple mawume lɔlɔ̃ kple bubu katã be, hame la bu eƒe tsitrenɔƒe abe nɔvinyɔnu hɔ̃ ene eteƒe didi. Enɔa nyi ƒo xlã. Esime wòle be wòaku Nya me aɖakpɔ be nusiawo sɔgbe mahã, elalana kpɔa Kɔsiɖagbe suku ƒe agbalẽ sɔgbɔ aɖe si agbalẽnyalawo ƒe hatsotso aɖe wɔ le afiaɖe, azui kuku aɖe si wowu le afi bubu aɖe. Etia kpo abe akagã ene! Mawu nekpe ɖe mía ŋu be míadzo ɖa le ema gbɔ.

Ŋugbedodo siawo nye nyateƒe. Menye nusi ameaɖe gblɔ kuɖe Wo ŋu o, gake nusi Mawu gblɔ kuɖe wo ŋu! Wonye nyateƒe. Dzidzɔm be mewɔ ɖeka kple hɔ̃wo.

Gbesiagbebolo

Afisi ke nu kuku le la, afima hɔ̃wo ƒoa ƒu ɖo.

Mateo 24:28

21-0903

Egbe Ƒe Numegbe

Miɖoto Eyama
56-1215

Ke Mawu ƒe Nya ɖe sia ɖe nye Nuku. Ke ne woate ŋu do Nuku ma le Agbetsivudo Si memiena o, si nye Kristo gbɔ la, elebe xɔsetɔ nanoe gbɔ eƒe nuŋutibubukpɔ ŋu, anoe aɖatsi. Mina nusianu si hĩa mí la natsi, elabena ele miame esime miexɔ Kristo. Ke wodo mí ɖedu le Kristo me. Ke Eyama ye nye Agbetsivudo Si memiena o.

Ke migavɔ̃ nu gãwo biabia kpɔ gbeɖe o. Mawu di be miabia nu gãwo. Medi be mianye ɖevi sue aɖanɔ ɖevinu wɔm o. Edi be miabia nu gãwo alebe miaƒe dzidzɔ nayɔ fũ.

Ɖee miate ŋu abu eŋuti kpɔ be akpa sue aɖe si ƒe lolome le alea, le keke Atsiaƒu Gã me ɖaa, agblɔ be, “Anyo nam wu be mano tsi sia ƒe vi aɖe ko, lo mate ŋu avanoe vɔa.” Movinya.

Ɖee miate ŋu abu eŋu kpɔ be afi suea ɖe si ƒe lolome le alea le Egipte ƒe nudzraɖoƒe gãwo me, anɔ gbɔgblɔm be, “Anyo nam wu be maɖu nuku eve ko gbeɖeka se, elabena mate ŋu ava ɖui vɔ doŋgɔ na nuŋeŋe yeyea.”Enyo, emaya movinya ye. Ne Kisi akpe alafa ɖeka ɖe teƒe ewo ƒe lolome alea le wo si gɔ hã la, womete ŋu le ɖu ge avɔ kpɔ gbeɖe o. Ke akpa mawo si ƒe kpekpeme de tɔn biliɔnwo ɖe biliɔnwo teƒe le wosi gɔ hã la, womele tsia no ge avɔ kpɔ gbeɖe o. Ke zi gbɔ zi nenie míate ŋu bu eŋu wu ema; miate ŋu ana Mawu Ƒe ŋusẽ kple Eƒe Nublanuikpɔkpɔwo ɖo ɖe Eviawo gbɔ navɔ kpɔ gbeɖe o. Eyamae nye Agbetsivudo Si memiena o. Noe ko, ganoe, ganoe, ganoe.

Gbesiagbebolo

Ke le ŋkeke mamletɔ, si nye ŋkekenyuie gatɔ dzi la, Yesu le tsitre, eye wòdo ɣli gblɔ bena: Ne tsikɔ le amea ɖe wum la, neva gbɔnye, eye wòano tsi. Amesi xɔa dzinye sena, abe alesi ŋɔŋlɔ la gblɔ ɖi ene bena: Agbetsitɔsisiwo le sisi ge atso eyama ƒe dɔ me.

Yohanes 7:37-38

21-0902

Egbe Ƒe Numegbe

Abraham kple Eƒe Nuku Le Eyama Megbe
61-0416

Megakpɔ ɖokuiwò dzi o; kpɔ wò Vɔsa la dzi. Mawu mekpɔa dzi wò o; Ekpɔa wò Vɔsa si nye Kristo la dzi. Megakpɔ ɖokuiwò dzi o. Nyemedze o; mèdze o; ameaɖeke medze o; ke Eyama ɖeka koe dze. Nyemele kakam ɖe nusi mewɔ, nusi menye dzi o, lo anye ne nye-nyemateŋu ɖu dzi o. Gake mele nusi Eyama wɔ la dzi kpɔm. Emae nye nusi dzi meka ɖo: Nusi Wòwɔ. Eyae nye nye Vɔsa. Nye medze na dɔyɔyɔ o. Kpao, amegã. Aƒetɔ, ɖee wòle be maku va yi xo, be womadzim ŋutɔ gɔ̃ hã o. Gake mele agbe; Agbe Mavɔ la su asinye; meyi na ɖe dziƒo. Nukata? Elabena Ewɔe nam. Eyae nye Ame ma. Exɔ te nye ƒe. Nye klowo glɔ̃, nye ŋkuwo trɔ le eme le nɔnɔme ɖe sia ɖe me gake Exɔ te nye ƒe. Le gbɔgbɔme ƒe akpa dzi la, menɔ tɔtɔtɔtɔ me keŋ hetsaka keŋ; gake Exɔ te nye ƒe; alea la Ewɔm Mawu ƒe viŋutsu debliblo, Mawu ƒe vinyɔnu debliblo. Eyama ƒe vɔsa yewɔe, menye tɔnye o. Nyemeɖo naneke awɔ le eme o. Alekeke hã wodzim kple nɔnɔme gbegblẽ. Gake nye-nyemele kakam ɖe nusi mewɔ dzi o. Nusi Wòwɔ dzie meka ɖo( mikpɔea? ), nusi Wònye la dzi, nua ye ma.

Gbesiagbebolo

Elabena Amegbetɔvi la meva, be wòagblẽ amewo ƒe agbe o; ke boŋ, bena wòaɖe wo.

Luka 9:56

21-0831

Egbe Ƒe Numegbe

Dɔ Siwo Wɔm Mele La Woe Ɖia Ɖase Le Ŋunye 51-0413

Le nuwo katã megbe la anyo nam wu be Mawu ƒe Lɔlɔ̃ si ŋu wotre ɖe nye dzi me na nɔ asi nye wu nunanawo katã siwo le Biblia me. Esɔ gbe.

Mesusu kuɖe ema ŋu le afisia zã geɖewoe nye esia va yi. Vinye nyɔnuvi sue yɔm, eye Megblɔ nɛ be… Edi be magbɔ va aƒe me le ye gbɔ. Elɔ̃am, Oo, míatɔwo. Ke alea me–me… Enye… Megblɔ nɛ be metsɔ aŋevidzĩ suea ɖe ɖo ɖe eyama. Gake medi aŋevidzĩ la o. Egblɔ be, “wòe dim mele, papa, menye wò aŋevidzĩ la o.” Mikpɔea, nyee dim wòle.

Enyo, nenema me susuna kuɖe Yesu ŋu. Melɔ̃a Eƒe nunanawo kple nuwo be matsɔ kpeɖe Eƒe dukɔ ŋu, gake Yesu ye dim mele. Mawu ƒe lɔlɔ̃ si ŋu wotre ɖe wò dzi me, azi ɖe eme sẽ ɖe esime wòazi xexeame tɔ katã do go eye makpɔ naneke o negbe Aƒetɔ la, be nalɔ̃ Eyama. Ke esime miele mia nɔewo lɔ̃m la, Aƒetɔ la lɔ̃m miele. Ne mielɔ̃a mia nɔewo o la, miate ŋu alɔ̃ Aƒetɔ la o. Nenemae wògblɔ. Esɔ gbe. Ke Mawu mate ŋu ge ɖe mia me o.

Gbesiagbebolo

Ne míelɔ̃a Mawu, eye mieléa eƒe seawo me ɖe asi la, esia me míedze sii le bena, míelɔ̃a mawuviwo.

Yohanes I 5:2

21-0830

Egbe Ƒe Numegbe

Miɖoto Eyama 62-0711

Mawu, wɔla, do vɔvɔ̃li ɖe ɖetugbi le aƒe Maria dzi hewɔ ʋu kɔ ɖe eyama me.

Azɔ, mía katã míenyae be–be agbe vaa tso ŋutsua gbɔ. Tututu ko abe alesi koklonɔ ate ŋu ɖo azi, gake ne menɔ anyi kple eƒe atsua o la, mele vi ƒo ge kpɔ gbeɖe o. Menaa vi o. Eyata atsua ye nye Mawu. Ke enye nuwɔwɔ si Mawu…

Azɔ, mi Katolikotɔ xɔasiwo siwo le afisia, menye be made abi miaƒe seseɖelãmewo ŋu o, gake ne miele egblɔm be, “Maria, Mawu ƒe nɔ.. ” Ɖe amekae nye Mawu ƒe Fofo ya, ne emae nye Eƒe nɔ? Miekpɔea? Menye Mawu ƒe nɔ o; Enye azidzidɔla si Mawu zã. Mawu zã Maria. Menye nyaxɔɖakɔla o, menye–ke menye avuléla o. Enye nyɔnu si dzi Mawu, Fofo la, do vɔvɔ̃li ɖo, hã le Eƒe ŋusẽ si wɔna nu me, gbɔdɔdɔ ƒe didi aɖeke manɔme kura o la, wɔ agbekui le eyama me siwɔ Mawu ƒe Vi la. Eyata, Menye Yudatɔ lo Trɔ̃subɔla o. Mawu Wònye.

Gbesiagbebolo

eye Gbɔgbɔ kɔkɔe la ɖi le nɔnɔmekpɔkpɔ me abe akpakpa ene ɖe, eyama dzi, eye gbe ɖi tso dziƒo gblɔ bena: Wòe nye vinye, si gbɔ nyemelɔ̃a nu le o, wò me mekpɔa ŋudzedze lena.

Luka 3:22

21-0829

Egbe Ƒe Numegbe

Dzesi La 63-1128E

Esime Mawu dze dodo la gɔme tso Egipte, nɔ Israel yɔm do go tso Egipte, yiɖe Eyama ƒe ŋugbedonyigba dzi la, taflatse dodo aɖeke menɔ anyi o. Ele be ŋutsu ɖe sia ɖe natsɔ ʋu la fia.

Ke, egbe la, dodo la, ye nye yɔyɔ do go tso le nuɖoanyiwo me, ge ɖe Ŋugbetɔ la me. Meka nuɖoanyi neni si me miele o, ekpɔtɔ le Yesu Kristo ƒe Agbe ƒe Dzesi la biam ake. Nububu aɖeke mawɔdɔ o. Wokpɔtɔ le Dzesi la biam.

Ŋutsu ɖe sia ɖe, meka ne wònye ŋutsu wɔnuteƒe o. Ate ŋu anye be enye Farao na Egipte va yi, eye eyae nye ŋkeke ma ƒe ŋutsu vevitɔ kekeake hã, gake edze be woazã ʋu la na eyama, meka alesi wòle vevi o. Eɖanye bishɔf, nunɔla, nukake, dukplɔla, fia, dziɖula ŋusẽtɔ, Fiagã o, ema meɖo naneke awɔ kple esia o. Dukɔ si ŋu dzesi le le nubabla la ŋu ko Mawu dea dzesi.

Gbesiagbebolo

Miɖo ŋu eƒe nubabla, nya, si wògblɔ hena dzidzime akpewo la tegbee;

Kronika I 16:15

21-0828

Egbe Ƒe Numegbe

Nukata Wòle Be Wòanye Alẽkplɔlawo Ɖo 64-1221

Azɔ mina míamia míaƒe ŋkuwo ko, abu Yehowa ŋu. Ameaɖeke medze o, ameaɖeke mate ŋu wɔe o negbe Eyama ko. Ke Eɖiva, hezu vidzĩ sue. Eva, ƒewuivi. Ezu atikpala, ŋutsu dɔwɔla. Ezu Alẽvi, Ezu vɔsa. Efɔ̃ ɖe tsitre dziɖuɖutɔe, Yehowa. Ke abe alesi Mose he eƒe asi do le eƒe axatome le eƒe dzi dzi la, Mawu hã he Eƒe asi do le Eƒe axatome (Eƒe nyaɣlaɣla) Evia si woƒo kple nuvɔ̃ ƒe dɔlele, si womedana o; hegbugbɔ ƒo Esia ɖe axatome ake, Hehe do go Heʋlui ɖe nye kpli wò: “Yesu Kristo eyama ke etsɔ, egbe, yiɖe mavɔmavɔ me.”

Kpɔ Eyama dzi azɔ.

Gbesiagbebolo

ke Fofoa ŋutɔ lɔ̃a mi, elabena miawo mielɔ̃m, eye miexɔe se bena, medo go tso Mawu gbɔ. Metso Fofo la gbɔ, eye meva xexeame: megale xexeame gblẽm ɖi, eye meyina Fofo la gbɔ.

Yohanes 16:26-27

21-0827

Egbe Ƒe Numegbe

Vixɔxɔ #4 60-0522E

Ke ne wodo agba na Kristotɔ kple Nyanyuie la, wòyɔ fũ kple Mawu ƒe nyonyo, nu nyui siwo katã le Mawu me ɖiɖi ɖe edzi, kpakple eƒe dzi si le nuvo, wòle klalo na dɔwɔwɔ, didi le eme be woɖo ye tsitrenɔƒe, ne yeawɔ nusianu si Gbɔgbɔ Kɔkɔe gblɔ nɛ be newɔ, wòto ku me yi ɖe Agbe me, wokɔ eŋu tso xexeame ƒe nuwo katã me, wòle zɔzɔm le Kekeli me alesinu Kekeli la va nɛ la, wòle ŋgɔ yim la, ele klalo. Ekema Mawu atu ʋɔtrua ɖe xexeame nu ɖe emegbe, eye wotu kplaa alea, atsɔ ŋugbedodo ƒe Gbɔgbɔ Kɔkɔe la atre enu. Aleluya! Vaɖo afika? Vaɖo dzeƒe ke. Womegale eɖe ge ado goe le keteke gakpoa dzi le afisia be woafoe aʋui ake akpɔ ɖaa be nusianu sɔgbe le eme ma hã o. Nua katã sɔ gbe, ɖe asi le eŋu kpoo ko. Dɔdokpɔla lé ŋku ɖe eŋu vɔ. Vaseɖe ɣekaɣie wotre nuwò? Vaseɖe wò xɔxɔ ŋkeke la dzi. Emae nye keke afisi wotre nuwò se ɖo.

Gbesiagbebolo

Ke amesi ke lado dzi vaseɖe nuwuwu la, eya lakpɔ ɖeɖe.

Mateo 24:13

21-0826

Egbe Ƒe Numegbe

Gbɔgbɔme Nuɖuɖu Le Eɖuɣi 65-0718E

… Gbedeasitsɔla, Gbedeasi la—Gbedeasi la, kple Nya la, wonye nu ɖeka tututu. Nyagblɔɖila, Nya la, Gbedeasi la; gbedeasitsɔla la, Gbedeasi la, kple Gbedeasi la, wole ɖeka. Yesu gblɔ be, “Ne Nyemewɔ dɔ siwo woŋlɔ ɖi ɖe Ŋutinye o la, ekema migaxɔ Dzinye se o.” Ema nyo. Ame ɖesiaɖe kple eƒe gbedeasi la ɖeka ko wole.

Numatae egbe la womexɔa Mawu ƒe dɔwo ƒe wɔwɔ dzi sena o, elabena womelɔ̃na ɖe Mawu ƒe Gbedeasi la dzi o. Womexɔ Gbedeasi la dzi se o.

Gake amesiwo xɔ Mawu ƒe gaƒoƒo si me míele agbe le la dzi sena ya la, nusiawo nye Nuɖuɖu ɣaɣla na wo. Mibu eŋu kpɔ ko, Mawu ɣla Esia ale gbegbe be woda ŋku ɖe Edzi gã gake womele Ekpɔm o. Nenema tututue Eliya gbã ŋku na Siriatɔwo ƒe aʋalogo la. Nenema ke tututue Mawu gbãna ŋku na dzimaxɔsetɔ ɖe ɖevi, alo xɔsetɔ ƒe Nuɖuɖu vavã nyateƒetɔ la ŋu.

Gbesiagbebolo

Ke ne amesi mexɔ se o la, gbe srɔ̃a la, negbee faa!

Korintotɔwo I 7.15

21-0825

Egbe Ƒe Numegbe

Amenuveve Ƒe Gbedeasi 61-0827

Eyata ele na Mawu be wòazu ame, ke Eku le amegbetɔ ŋutilã me, le amegbetɔ si woyɔ be “Yesu Kristo” ƒe nɔnɔme me, ke emae nye Mesia si ƒe ŋugbe wodo si he amenuveve vɛ. Afimae miekpɔ le be Mawu kple Kristo wonye Ame ɖeka ma ke, Mawu le Kristo me, “Nye kple Fofonye míele Ɖeka; Fofonye le Menye; menye Nyee le Nya gblɔm o, gake Fofonye si le Menye ye. ” Mawu le Kristo me ! Kakaɖedzitɔe.

Wodo amenuveve ƒe ŋugbe le Eden bɔ la me, ke amenuveve va, amenuveve na Adam kple Xawa. Afiaɖeke meli woayi o, mɔ si dzi woatrɔ ɖo meli o ke kokoko la amenuveve ta mɔ!

Na magblɔ esia, xɔ̃nye nuvɔ̃wɔla. Àte ŋu anye gbolo le afisia ŋdi sia, àte ŋu anye ahĩadzela le afisia ŋdi sia, àte ŋu anye ahanomunɔ alo tsatsadala, alo amewula le afisia. Àte ŋu anɔ afisia abe srɔ̃ŋutsu makɔmakɔ, srɔ̃nyɔnu makɔmakɔ ene. Àte ŋu anye nuvɔ̃wɔla vloetɔ kekeake. Èle gbɔgblɔm be, “Meto xɔxɔ ƒe ɖoƒe ma ŋu xo. ” Oo, mèto ŋu o, lo manɔ hamea me ŋdi sia o. Amenuveve ata mɔ na wò le gaƒoƒo do blukɔ sia me ne ɖeko nalɔ̃ axɔe. Ɖee wòle na Adam be wòadi be yealɔ̃ axɔe, wòhã nenema ke. Lɔ̃ nàxɔe.

Gbesiagbebolo

Elabena nuvɔ̃ maɖu fia ɖe mia dzi o, elabena miegale se la te o, ke boŋ amenuveve la te miele.

Romatɔwo 6:14

21-0824

Egbe Ƒe Numegbe

Kadodo To Ɖeɖekpɔkpɔ Me 55-0403

Tagome ƒe xɔse.
Susuma tae amewo mekpɔa dɔyɔyɔ o, eyae nye be tagome ƒe nukpɔkpɔ koe le wosi kuɖe eŋu, nusi woƒe susu buna. Gake tamesusu aɖe susu. Tamesusu agblɔ be, “Mate ŋu ava me o. Mekaɖe me nam o.” Nye nukpɔkpɔ ƒe nyanyanananu le gbɔgblɔm, be, “Nye abɔ medzɔ wu alesi wònɔ etsɔ o.” Nye seseɖelãme le gbɔgblɔm be,” Nyemele vovototo aɖeke ŋkɔ sem wu alesi mesee etsɔ ene o. ”

Susuɖeɖe, mawuŋunusɔsrɔ̃ tagome tɔ, aɖe susu kuɖe eŋu, agblɔ be, “Enyo, azɔ lala minuti ɖeka, mexɔe se be Emae nye abunetɔnyenye. ” Èkpɔea, èle susu bum. Tagome xɔse ma awɔ ema.

Gake ne xɔse sia nya ɖiɖi va xɔnu sia me le gɔme afii la, mawɔ biabia aɖeke na Esia le dzi le afisia, kura o. Kakaɖedzitɔe la nuwɔna wònye, ke alɔ̃ ɖe Mawu ƒe Nya Mawumetɔ ɖesiaɖe dzi.

Gbesiagbebolo

Elabena miezɔna le xɔse me, eye menye le nukpɔkpɔ me o. —

Korintotɔwo II 5:7

21-0823

Egbe Ƒe Numegbe

Mawu Ƒe Nunana Si Woxatsa 60-1225

Nukata Mawu tɔ ŋku Bethlexem suea, ke metia du gãtɔwuwo o mahã ? Ke ŋkɔ gãtɔwowu le wo si, kple gbɔgbɔme ŋutinya geɖe wu.

Gake, mienyae, nɔnɔme le Mawu si wòtsɔ wɔa nuwoe. Dzidzɔm alegbegbe be Ewɔnae. Mikpɔea ? Ɣeaɖewoɣi la Etsɔa nusiwo meɖo gbɔgbɔme ŋutinya, alo womeɖo ŋutinya aɖeke kura o. Ke esiatae Wònye Mawu; Ate ŋu atsɔ nane si menye naneke o, aɖawɔ nane tso mee. Ke, ema, emae wɔ Eyama Mawu. Numae wɔa be míelɔ̃a Eyama. Emae wɔa be mí ame dahewo kpɔa ŋudzedze le Eyama ŋu, elabena togbɔ be gɔ hã mie, dahe, kple ŋutinya aɖeke o la, evɔ Mawu ate ŋu wɔ nu gãwo kpli mí ne Wònya he mí va Eƒe kpɔkplɔ te.

Gbesiagbebolo

Be míasusu nane abe mía ŋutɔwo mía ɖokui mee wòtso ene o; ke mía nudede la tso Mawu gbɔ boŋ,

Korintotɔwo II 3:5

21-0822

Egbe Ƒe Numegbe

Fia Fofo La Mi 63-0606

Yesu gblɔ be, Nya la nye Nuku si nuƒãla aɖe ƒã. Ke ne nuku ɖesiaɖe si miena le anyigba nyuietɔa me la atse etɔetɔe.

Ke azɔ, menyae be wole esia lém ɖe mɔ̃ dzi. Ke nyaƒokasiawo la, nyaƒoka ƒe subɔsubɔdɔ le mía si, le xexea katã me. Ke ame geɖewo, le afisia tututu le zã sia me, anɔ abe ame akpewo ene le esem. Hafi nyaƒoka sia natɔ la, ame akpe ewo ɖe ewo teƒe le ese ge, mikpɔea, le xexea katã me.

Ke medi be mayi dzi, magblɔ esia, be Mawu ƒe Nya nye Nuku aɖe. Ne nàte ŋu aɖo nɔnɔme nyuitɔ le susume ɖe Mawu ƒe Mawume ŋugbedodo ɖesiaɖe gbɔ la, Ana wòava me, ne nàte ŋu adoe ɖokuiwò tsitrenɔƒe me be nàxɔe se be ŋugbedodo ma nye tɔwò.

Gake ne mieɖe asi le ricki aɖe ŋu wòhe ɖɔlie, kple sukudede geɖe wu alesi nunya susui ɖe anɔ eyama si be wòanya alesi wòahe kplɔe, wòate ŋu aɖee ɖa na agbenɔɣia ɖe si ŋu va yi, alo agbenɔɣia ɖe si gbɔna la, maɖe vi na mi o. Abe alesi Yesu gblɔ ene be, ” Mitsɔ miaƒe kɔnuawo eye mieɖi gbɔlo Mawu ƒe sededeawo,” esime miedze agbagba be miawɔ Mawu ŋutinya Mawu aɖe, alo tsɔme Mawu aɖe.

“Enye Eyama ke etsɔ, egbe, yiɖe mavɔmavɔ me.” Ekpɔtɔ nye Mawu fifia ko abe alesi Wònye kpɔ ene. Ke ne miate ŋu atsɔ nɔnɔme ma, be ŋugbedodo ma nye miatɔ la ! Yesu gblɔ, le Marko Kɔkɔe 11:22 me be, ” Vavã mele egblɔm na mi be, ne miegblɔ na to sia be, ‘Ho’ mieke ɖi le miaƒe dzi me o, gake miexɔe se be nusi miegblɔ ava me la, nusi miegblɔ ate ŋu su mia si. Megblɔ be, ne miedo gbeɖa la, mixɔe se be miexɔ nusi miebia la vɔ, woatsɔe ana mi.” Ŋugbe kae woaga do wu Emaa? Edze be miaxɔe se, elabena nuku Wònye.

Gbesiagbebolo

Ke nusi wowu ɖe anyigba nyui la dzi la, eya nye amesi le nya la sem, eye wòsea egɔme, amesi tsena…

Mateo 13:23

21-0821

Egbe Ƒe Numegbe

Mekae Gblɔm Miele Be Wònyee? 64-1227

Ŋutsu aɖe aɖi yi afisia le-le…aɖunu. Ke ne miekpɔ ayiyi aɖe le miaƒe detsigbã me la, miadzi be yewo atsɔ nya ɖe dɔwɔƒe ma alo nuɖuƒe ma ŋu le setɔwo gbɔ. Tsyo, madzro mi be miano detsi ma o ɖee, aɖi anɔ eme. Ma-ma-ma-madzro mi kura o, gbagbladza gã aɖe alo nane si woɖa le detsigbã aɖe me. Tsyo, madzro mi kura o. Adowò dɔ ne nèbu eŋuti kpɔ. Tso evɔ la, miaɖe asi le biblia sukudelawo ƒe hatsotso aɖe ŋu wòatsɔ nane ade ɣlo me na mi aɖate mi ɖa agbadroƒe miliɔ̃wo le Mawu gbɔ, ke mianoe. Esime wòle be “Ame nanɔ agbe tso Nya ɖesiaɖe si doa go le Mawu ƒe nu me ŋu.” Enye kɔsɔkɔsɔ si ŋu wò luʋɔ ku ɖo le aʋli me ta me. Ke abe alesi megblɔe do ŋgɔ ene la, “Ne kɔsɔkɔsɔ aɖe nyo la eƒe gbɔdzɔgbɔdzɔƒe kekeake ye wokpɔnae le.” Fli ɖeka ko woatso…nusi wòle be miawɔ koe nye be miatso wodometɔ ɖeka; Ye koe ma. Susɔeawo atso kplii. Esesẽ ko abe eƒe teƒe si gbɔdzɔ kekeake ene.

Gbesiagbebolo

negbe nusi le mia si la, milé eme ɖe asi sesĩe, vaseɖe esime mava.

Nyaɖeɖefia 2:25

21-0820

Egbe Ƒe Numegbe

Israelviwo 47-1123

Míele míaƒe ɖoƒe etɔlia kple mamlea me. Ke miɖo ŋku dzi, Pentekoste ƒe agbenɔɣia nye agbenɔɣi si gbɔ wogbe nu le. Mele fu esia gbɔgblɔ, elabena nyemekpɔ xɔse le hame aɖeke me kpɔ gbeɖe abe Pentekoste hamea me ene o. Gake wogbe nu le egbɔ, elabena Laodikea hamea ƒe agbenɔɣi mamlea ye wònye, yɔyrɔe. Woatui ƒu gbe tso le Kristo ƒe nu me. Gake Mawu le eme le afima la ahe Etɔwo do go, do go ɖa le Pentekoste ƒe agbenɔɣi ma me.

Miegblɔa be, “Enyo, mele mɔkpɔm na agbenɔɣi gã aɖe.” Menya, mi amesiawo dometɔ geɖewo… Nufiafia aɖe li, nyagblɔɖilawo ƒe sukuwo. Ke woagblɔ be hamea ƒe agbenɔɣi gã la katãe gbɔna. Migaxɔe se o. Nusi ga gbɔna lae nye Kristo na Eƒe Hame la. Esɔ gbe. Na… Eyata miɖo ŋku dzi, hamea ƒe agbenɔɣi mamlea ye nye Laodikea hamea ƒe agbenɔɣi, yɔyrɔe si wotu ƒu gbe tso Mawu ƒe nu me. Nyateƒe ye. Ke minya esia.

Gbesiagbebolo

Eva ye ŋutɔ tɔwo gbɔ, eye ye ŋutɔ tɔwo mexɔe o.

Yohanes 1:11

21-0819

Egbe Ƒe Numegbe

Du Si Nɔa Anyi Ɖaa Mele Mia Si Le Afisia O 50-0200

Ke sɔhɛwo, miɖo ŋku dzi, ne dzɔgbe nyuie su mia si egbe alegbegbe be mia fofo kple mia dada le agbe la, milɔ̃ wo, mide bubu wo ŋu. Gaƒoƒo la ava va esime miava susui be wonye ame gãtɔwo kekeake le xexeame, ne mienyae oa. Ke kpɔ gbeɖe la, vi suewo, migayɔ vlodoame ŋkɔ sia be, “amegã ɖeɖi,” kple “nyagã ɖeɖi” o. Menye amegã ɖeɖi kple nyagã ɖeɖiwoe ma o. Fofo kple dada woe ma.

Ke le ŋkeke siawo ƒe dometɔ ɖeka dzi esime woado go ɖa le xɔa me le aɖaka me, kple seƒoƒowo, miase woanɔ wo ɖiɖim ɖe anyi me, eye osɔfoa agblɔ be, afi na afi eye anyi… “la maganye” amegã ɖeɖi” le ɣemaɣi, alo maganye “nyagã ɖeɖi” o, anye “Dada.” Mianɔ miaƒe asiwo mĩam sesĩe anɔ avi fam. Esɔ gbe.

Azɔ, esime dada kpɔtɔ le agbe la, tsɔ eƒe seƒoƒowo na eyama fifia, tsɔ fofo ƒe seƒoƒowo na eyama hã. Esɔ gbe. Azɔ, ke seƒoƒo nyuietɔ kekeake si miate ŋu ana wo lae, nye miɖo to wo. Ke emae nye ŋugbedodo gbãtɔ le Biblia me, sedede gbãtɔ kple ŋugbedodo, “bu fofowò kple dawò: bena nànɔ agbe didi le anyigba si YEHOWA na wò la dzi.”

Gbesiagbebolo

Ɖo to fofowò, si dzi wò, eye megado vlo dawo, ne eku nyagã o!

Lododowo 23:22

21-0818

Egbe Ƒe Numegbe

Takpekpe 60-1125

Ameaɖe gblɔ nam eteƒe medidi o, egblɔ be, “Nɔviŋutsu Branham, èle gbeƒã ɖem xɔxɔ yeye ƒomevi sia, alo oa ?”

Megblɔ be: “O, amegã.”

Egblɔ be: “Ɖee xɔxɔ yeye ƒomevi sia ƒe ɖe mele asiwò oa?”

Megblɔ be, “O, xɔxɔ xoxoa ƒe nɔnɔme yeye ye le asinye.” Esɔ gbe. Megblɔ be, “Esiae nye xoxotɔ kekeake si li”

Egblɔ be ɣekaɣie woɖoe anyi mahã? “

Megblɔ be,” Hafi woaɖo xexeame gɔme anyi ke.”

Egblɔ be, “Aleke nèwɔ ema su asiwò mahã?”

Megblɔ be Hiob 7:27 gblɔ be, Afika nènɔ, esime meɖo anyigba gɔme anyi, esime ŋukeɣletiviwo katã le aseye tsom, eye Mawu ƒe viwo katã gli kple dzidzɔa?'” Enyo, blema subɔsubɔ, si kaa dzi na ame, dziŋgɔli blɔ tɔ, nuvɔ̃wuwu tɔ ɣlidodo tɔ, tsyo, míatɔwo etsi wu Biblia. Etsi wu togbewo. Etsi wu—etsi wu anyigba. Menye nu yeye ye o. Nu xoxo wònye. Eƒe nɔnɔme yeye ye nye esia. Migana woasi abɔta na mi tsitre ɖe eŋu o. Miva egbɔ.

Gbesiagbebolo

abe alesi ke wòtia mí le eyama me, hafi wòɖo xexeame gɔme anyi ene, bene mianye kɔkɔeawo kple mokaka manɔŋutɔwo le eƒe ŋku me,

Efesotɔwo 1:4

21-0817

Egbe Ƒe Numegbe

Dzesidede 63-0123

Mawu, Yehowa, do vɔvɔ̃li ɖe ɖetugbui le aƒe dzi hewɔ Ʋukɔ la. Ke esime Wodzii la, Mawu ƒe Vi ye wònye. Le nyagbe bubu me la, agbadɔ wònye. Enye nɔƒe afisi Yehowa te ŋu nɔ agbe le etɔwo dome le heƒo nu le Eɖokui ŋu, nusi Wònye la.

Kpɔɖeŋu kae nye esi, alesi Mawu kɔkɔe la ɖe eɖokui ɖe go, ke emegbe la eyama xɔ dɔtsɔla ƒe teƒe, aɖaklɔ afɔwo! Eye wòƒo nu, be, “dziƒoxeviwo kpɔ atɔwo, ke a—ke abeiwo kpɔ dowo, ke Nye la nyemekpɔ afisi maziɔ Ta ɖo o.” Ekema, kpɔɖeŋu kae nye esi! Aleke míaƒe agbe aɖe, Eyama tɔ la afia? Ke Etsɔ nusi wòle be míawɔ kple nusi wòle be míanye ƒe kpɔɖeŋu fia mí. Edze be míakpɔ Eyama ne miekpɔ ahuhɔe me. Mikpɔ Kristo, Eƒe Nya ƒe ahuhɔe, alesi wòva me be Wòwɔ ema ɖe lɔlɔ̃ ta.

Gbesiagbebolo

… ke nusi ƒe agbe mele le ŋutilã me azɔ la, mele agbe le Mawuvi, si lɔ̃m, eye wòtsɔ ye ŋutɔ ɖokui na ɖe tanye la, ƒe dzixɔxɔse me.

Galatiatɔwo 2:20

21-0816

Egbe Ƒe Numegbe

Ne Woɖe Mawume Lɔlɔ̃ Fia La Amenuveve Nɔ Ɖokuisi Xɔa Eƒe Teƒe
57-0126E

Azɔ ne èzu viŋutsu alo Vinyɔnu na Mawu la, wò nɔnɔme trɔa; wò nuwɔna trɔa; wò nuwo katã, wò nukpɔkpɔ kuɖe agbea ŋu kple kuɖe amebubuwo ŋu trɔa.
Egɔme menye be ɖeko nège ɖe hamea me o; egɔme yenye be wogbugbɔ wò dzi. Nèzu nuwɔwɔ yeye le Kristo Yesu me, si nèɖo…nuxoxowo nu vayi, ke Mawu ƒonu na wò, eye nèzu nuwɔwɔ yeye. Medi be esia nage ɖe me nyuie gɔ hã ɖe hameviwo me.

Azɔ abe alesi wòadzro mi be mianɔ Kristo ƒe Ŋkume, aɖazu Kristo ƒe akpa aɖe la, nenema ke amewo alɔ̃ ava miaƒe ŋkume, elabena miezu Mawu ƒe akpa aɖe, viŋutsu kple vinyɔnu na Mawu.

Gbesiagbebolo

Eyata esi míenye Mawu ƒe ame tiatiawo kple ame kɔkɔewo kpakple lɔlɔ̃viwo ŋuti la, miɖo dɔmetɔtrɔ kple nublanuikpɔkpɔ, dɔmekɔkɔ, ɖokuibɔbɔɖeanyi, dɔmefafa, dzigbɔgbɔ blewu, eye mihe adodo kple mia nɔewo, eye mitsɔ ke mia nɔewo…

Kolosetɔwo 3:12-13

21-0815

Egbe Ƒe Numegbe

Abe Alesi Hɔ̃ Ʋuʋua Eƒe Atɔ Ene 61-0122

Minya, dziƒoxevi ye wònye. Eyi ɖe megbe le gaxɔa me nenema. Eyae nye ekem le gaxɔa me sesiẽ ko alesi wòate ŋui, hele aʋala gã mawo ƒom, hetsɔ ta tu gaxɔa hegbugbɔ dze anyi, enɔ eyama tum ɖe anyigba, eye ʋu nɔ sisim le eƒe aʋalawo me le afisi wòdze agbagba tsɔ wo ƒo gaxɔ ma be yeado le. Eƒoe sesiẽ le ɣeyiɣi ma me, sẽ ɖe esime, wòtsi anyi le afima. Ke ewu eƒe ŋkuwo ɖe yame. Mesusu be, “O Mawu, ɖee esia mewɔ nublanui oa.” Ekema nane ƒo dzi nam. Mesusu be, “kpao, menye esiae nye nukpɔkpɔ wɔ nublanui kekeake si mekpɔ kpɔ be, lã le gaxɔ me o. Nukpɔkpɔ wɔ nublanui kekeake si mekpɔ kpɔ lae nye be amea ɖe si wodzi be wòanye vi na Mawu la (Aleluya), ɖoɖowɔha aɖe natee ɖe anyi, alo dzixɔsea ɖe si gblɔa na wo be, ‘nukunu ƒe ŋkekewo ŋu va yi, ke naneke meli abe Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe amenyɔnyrɔ̃ ene o.'” Ne wòtsi anyi le kɔmahatsɔŋkɔ dzixɔse xoxo mawo me hetsa ŋku godoo nenema…Wodzi eyama be wòanye vi na Mawu.

Dzixɔsewo de eyama gaxɔ me. Mawu dzi be wòado go. Amen. Oo, wodzi…Ame ƒe dɔwɔna ye de hɔ̃ ma eme le afima. Ame ƒe dɔwɔna ye de mi dzixɔse kple kɔmahatsɔŋkɔ mawo me. Wokatã wotso abosam gbɔ. Ẽ, amegã. Dzixɔse te ame ɖe anyi be: “Nukunu ƒe ŋkekewo nu va yi; naneke meli si nye Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe dzidzɔ o; naneke meli si nye ɣlidodo o; naneke meli si nye gbegbɔgblɔwo o; Mawume dɔyɔyɔ meli o.” Oo, míatɔwo. Ewɔ nublanui loo: Mawu viwo, si wodzi be woavo, wova te wo ɖe anyi le gaxɔ me.

Gbesiagbebolo

Elabena nuwɔwɔ la ƒe mɔkpɔkpɔ vevi la le mawuviwo ƒe ɖeɖefia la lalam.

Romatɔwo 8:19

21-0814

Egbe Ƒe Numegbe

Aɖaŋudɔwɔwɔ 64-0705

Gbagbãƒewo nɔ nyagblɔɖilawo katã ŋu; wo katã nye akpa aɖe. Gake afii la, mlɔeba, le ema me la, Aɖaŋudɔwɔwɔ va mlɔeba, Ame deblibo la, vodada aɖeke mele Eyama me kura o, woɖe Xɔtula Ŋutɔ ɖe go, woɖe Eƒe nɔnɔme ɖe go le Eƒe dɔwɔwɔ me. “Mawu kple Kristo wonɔ Ɖeka”, alegbegbe be Ede Eŋutɔ Eƒe Gbɔgbɔ Eyama me, ke ekema nɔnɔme la kple Xɔtula zu ɖeka. Mawu kple Eƒe alɔnudɔwɔwɔ la, Eƒe Aɖaŋudɔwɔwɔ la ! Afisi Mose—Mose nɔ, le Angelo Kɔkɔe ƒe dɔwɔwɔ me, nye…alo Michelangelotɔ bɔŋ; nye a—alɔnudɔwɔwɔ si ku, elabena wowɔe kple kpe. Gake afii la, Xɔtula Gã, esime Wòna Eƒe asi me dɔwɔwɔ deblibo vɔ la, Eɖe afɔ geɖe me.

Gbesiagbebolo

Elabena Mawu ƒe agbɔsɔsɔme blibo la katã nɔ eyama me le ŋutilã ƒe nɔnɔme,

Kolosetɔwo 2:9

21-0813

Egbe Ƒe Numegbe

60-0805 Alẽvi Kple Ahɔ̃nɛ

Esime Mawu wɔ amegbetɔ gbã la, ewɔ eyama atsu kple asi siaa le gbɔgbɔ me. Ewɔ eyama le Eya Ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu, ke Mawu la Gbɔgbɔ Wònye. Esime Wòma eyama me, hedee ŋutilã me la, ede atsu ƒe gbɔgbɔ la ŋutsua me, eye asi ƒe gbɔgbɔ la nyɔnua me. Ke ne nane tovovo na esia la, gbotrotro vi aɖe le afima.Tututu. Miakpɔ nyɔnu aɖe anɔ agbagba dzem be yeawɔ nu abe ŋutsu ene, nu sue aɖe mele yiyim nyuie le afima o. Wotsaka agbekuia le afiaɖe. Esɔ gbe. Miakpɔ ŋutsu aɖe si nye nyɔnugbɔmi alegbegbe be mate ŋu aɖegbeƒã tsitre ɖe nuvɔ̃ alo nu bubu aɖe ƒomevi ŋu o, be yeava de abi ame aɖe ƒe seseɖelãme ŋu, wotsaka nane le afiaɖe le afima hã, menye eƒe dzɔdzɔme ƒe dzidzi ɖeɖe o, gake gbɔgbɔme ƒe dzidzi.

Oo, nusi míehiã egbe lae nye be ŋutsu nanye ŋutsu, nyɔnu la, aƒenɔ. Mawu wɔ wo be woanɔ nenema: woado awu wòato vovo.

Miegblɔa be, “èle nu xlãm ɖe mí nyɔnuwo”. Azɔ mele nu ƒo ge na mi tso ŋutsu ŋu. Ŋutsu ɖesiaɖe si aɖe asi le srɔ̃a ŋu wòayɔ sigarɛti, aɖado atakpuiwo ahenɔ nu wɔm nenema la, ŋutsu nu vi aɖe koe le eyama me, le nye nukpɔsusu ŋu.

Gbesiagbebolo

Eye Mawu wɔ ame ɖe ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme, Mawu ƒe nɔnɔme nue wòwɔe ɖo; ŋutsu kple nyɔnu wòwɔ.

Mose I 1:27

21-0812

Egbe Ƒe Numegbe

Kadede Kple Mawu To Avulele Me
56-0120

Amea ɖewo gblɔna be, “Enyo, edze be nànɔ agbe si nyo wu, atrɔ aha yeye, le Ƒe Yeye sia me.” Oo, nyametsotso nenie miewɔ, ke miakatã miegbãwo? Mawɔ dɔ kpɔ gbeɖe o. Ku kple didi yeye yee, gbugbɔgadi, nuwɔwɔ —nuwɔwɔ yeye le Kristo Yesu me. Numae hĩa na xexeame egbe. Numae hĩa Hamea egbe, enye Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe nyonyo, blema tɔ, apostolowo tɔ, si Mawu aʋuʋu. Esɔ gbe. Menye le wɔtsomiwɔwɔ ƒe hatsotsoa ɖe me gblɔm mele o. Nyemexɔ seseɖelãme ƒe hatsotsoa aɖe, si wɔanu gbɔa eme dzi se o, gake xɔxɔ vavã, nyateƒetɔ, si tso Ʋu me henaa be ame voa tso nuvɔ̃ me, hewɔa eyama nuwɔwɔ yeye le Kristo me gblɔm mele. Amen. Mienyae be nyateƒee.

Va le gɔmeɖokpe ma dzi. Va Mawu gbɔ nenema eye kpɔ nusi adzɔ la ɖa. De dzesi Aƒetɔ Yesu Kristo abe wò Tatɔ ene; de dzesi be nèku eye woɣla wò agbe ɖe Eyama me to Mawu dzi hetre ŋuwò ɖe eme le afima kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe, ekema lia dzi yi Fofo la gbɔ. Èzu Mawu ƒe akpa aɖe, Mawu ƒe dzɔdzɔmea tututu le wò me. Mawu ƒe viŋutsu nènye; Mawu ƒe vinyɔnu nènye.

Gbesiagbebolo

…eye míenye mia ɖokui to oa? Asi sesẽ miexɔ; eyata mitsɔ miaƒe ŋutilã kple miaƒe gbɔgbɔ, siwo nye Mawu to la, kafu Mawu!

Korintotɔwo I 6:19-20

21-0811

Egbe Ƒe Numegbe

Tɔtrɔgbɔ Ƒe Mɔ La 62-1123

Azɔ, míekpɔ be ne ame dze agbagba be yeakpɔ atike aɖe (ɖɔkita aɖe ) ana dɔnɔ be yeasi abɔta na eyama tsitre ɖe eƒe dɔlélea ŋu la, edona esia kpɔ ɖe fɔmizi dzi gbã, aɖakpɔ be awɔdɔ mahã. Gake Mawu mewɔ nenema o. Metsɔ fɔmizi kpɔ gbeɖe o; Ezã esia ɖe Eɖokui ŋu. Ɖɔkita nyuie aɖe si di be yeado atike aɖe kpɔ, ne menyae be awu ame alo adagbe le ŋu o la, elebe eŋutɔ nazãe gbã aɖakpɔe ɖa hafi wòava de ame bubu me.

Ke Mawu, le esime wòle be wòado atike ma la, elena eyama be wòazu ŋutilã aɖanɔ míadome : Xɔnametɔ Ƒometɔ .Amen. Elebe Mawu nazu amegbetɔ, alebe wòateŋu ado atike la. Ke Wosi abɔta na Eyama le Yɔrdan (Amen.), esime Wòzɔ yi ɖe tɔa me le Yohanes gbɔ hexɔ nyɔnyrɔ. Ke ekema abɔtasisi la ɖi va. Aɖia ge tso dziƒo abe ahɔnɛ ene, henɔ gbɔgblɔm be, “Amesia enye Vinye, Si gbɔ Nyemelɔ̃a nu lena o la, si dzea ŋunye be manɔ me.” Wosi abɔta na eyama.

Ke enumake le abɔtasisia megbe la dodokpɔ la va. Ke ame ɖesiaɖe, ne mienya xɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe ko eye miezu amesi wosi abɔta na la, gbɔgbɔvɔ̃ ɖesiaɖe tso aʋli me atsi tre ɖe ŋuwò. Wò ƒome ŋutɔ kura gɔ hã, ɣeaɖewoɣi agbe nu le gbɔ wò: srɔ̃wò ŋutsu, srɔ̃wò nyɔnu, wò osɔfo. Woanya wò do go ɖa le hame me; woako wò, aɖu fe ŋu le ŋuwò. Dodokpɔa ye. Amen.

Gbesiagbebolo

Ke Yesu xɔ edzi gblɔ bena: Mienya nusi biam miele o. Alo miate ŋu ano kplu, si no ge malaa? Eye mawutsi, si woade ta nam la, woadee ta na miawo hã mahã ?…

Mateo 20:22

21-0810

Egbe Ƒe Numegbe

Alẽwo Ƒe Kplɔla Nyuie La
57-0308

Minyaa, alẽ nuɖuɖu geɖe li, ke nuɖuɖu geɖe li si ne miena miaƒe alẽwo la awuwo. Ke dzidzɔm ŋutɔ be Mawu kpɔ gbɔ alegbegbe be Kplɔla nyuietɔ ƒomevi, Yesu Kristo, nasu Yeƒe alẽwo si. Enya nusi nye alẽ nuɖuɖu. Ke mienya nusi nye alẽ nuɖuɖua? Mawu ƒe Nya ye. “Ame manɔ agbe…” Matrɔ esia vie dzro ko; “Menye abolo ɖeɖe ko ŋuti alẽwo lanɔ agbe ɖo o, negbe ɖe Nya sia nya, si dona tsoa Mawu ƒe nu me la ŋuti.” Mawu ƒe Nyae wotsɔ nyia Mawu ƒe alẽwo. Gbɔgbɔ Kɔkɔe le mia me, nusi wɔa mi alẽviawo la, ɖua Mawu ƒe Nya kple ɖokuibɔbɔ. Ke lɔlɔ̃tɔe la Eɖua Mawu ƒe Nya. Nusianu si miaƒu gbe ɖe lãkpo la me le Nya la godo la, Ahoe ɖe akpa ɖeka aɖa ɖe asi ɖe afima.

Gbesiagbebolo

Yehowa enye kplɔlanye, naneke mehiãam o.

Psalmowo 23:1

21-0809

Egbe Ƒe Numegbe

Gbeɖiɖi Si Me Mekɔ O 61-0415E

Mose mese Mawu ƒe gbe kpɔ o ɖewomahĩ, gake enyae le tamesusu me, enyae to seseɖelãme le eɖokui me, be yee nye ɖela. Gake edze agbagba be yeawɔe eye wòda ƒu, alea egblɔ be, “ɖewomahĩ mewɔ vodada.”

Mawunyagblɔlawo ate ŋu nɔ anyi le egodo le afisia le nɔnɔme ma ke me, siwo susui be nèwɔ vodada, esime nèkpɔ wò gege la. Ɖeko melala wòdidi fũ o. Biblia gblɔ be, “Ŋusẽ yeye ɖoa amesiwo kpɔa mɔ na Yehowa ya ŋu…woayi yame ʋii abe hɔ̃ ene.”

Mose susui be ɖewomahĩ yeda yeƒe yɔyɔ ƒu. Gake gbeɖeka esime Mawu ƒo nu nɛ ŋkume kple ŋkume, eye wòse Mawu ƒe Nya la, nye Mawudɔla ƒo nu nɛ, ke e–esɔ kple Nya la… Esime wòkpɔe be gbe si ƒo nu na ye yae kee nye nu si ƒe ŋugbe Nya la do la, ekema xɔse su eyama si, ke eka ɖe dzi be yele ɖiɖi ge ayi ɖe afima; eka ɖe dzi be Israel le go do ge le babla te, elabena Mawu do ŋugbe. Enye ŋugbedodo le Ŋɔŋlɔa ŋu.

Gbesiagbebolo

Míeƒoa adegbe le xaxawo me hã, esi mienyae bena, xaxa dzia dzidodo; ke dzidodo dzia kelili, ke kelili dzia mɔkpɔkpɔ;

Romatɔwo 5:3-4

21-0808

Egbe Ƒe Numegbe

Vixɔxɔ #4 60-0522E

Tete enumake mede asi gbɔgbɔ va. Mekpɔ, alesi memlɔ̃ anyi ɖe afima le aba dzi, eye menɔ nye ŋutilã kpotia kpɔm si le amegã kum helé ayi, hegblẽ keŋ eye—eye dɔléle kple fukpekpewo yɔe fũ, eye mekpɔ be nye asiwo le nye ʋuɖome, eye mesusu be, “Oo, ɖe magatrɔ yi ɖe numa me akea?”

Eye mekpɔtɔ nɔ Gbe ma sem, “Yi ʋiʋli la dzi! Yi ʋiʋli la dzi!”

Megblɔ be, “Aƒetɔ, mexɔa Mawume dɔyɔyɔ dzi sena kokoko, mayi dzi anɔ exɔm se. Gake mele du dzi ɖe luʋɔ mawo ta, eyata kpe ɖe ŋunye. Ame geɖewo le afima nam si ma…Na manɔ agbe, Aƒetɔ, magaɖo ame miliɔ̃ bubu ɖe afima, ne Nàɖe asi le ŋunye be manɔ agbe ko.”

Nyemetsɔ le eme na amadede sie o, dzixɔse sie, du si metɔe, nusi wonye o, wo katã wozua ɖeka ne woɖo afima, eye nenem liƒofliwo nu va yi.

Gbesiagbebolo

abe alesi nye hã mele ɖiɖim bena, madze amewo katã ŋu le nusianu me, eye nyemedia nusi nyo na nye ŋutɔ o, ke nusi nyo na ame geɖeawo boŋ, bene woakpe agbexɔxɔ la ene.

Korintotɔwo I 10:33

21-0806

Egbe Ƒe Numegbe

55-1006A Agbea Ɖe Si Woɣla

Ɖee mieva ɖo teƒea ɖe le agbe me afisi Kristo le vevie na mi wu numeɖeɖe ɖesiaɖe si miate ŋu awɔ kuɖe miaƒe hame la ŋua? Ɖee Kristo le vevie na mi wu xexeame katã? Nyemele nuƒom kuɖe seseɖelãme alo dɔwɔwɔ ɖe susu dzi na ame ŋu o; mele nuƒom be tso miaƒe dzi me ɖaa ke la, be nane xɔ anyi nɔ ɖe afima, be nane va me, be mienya alesi wòhe dzɔ o, gake woɣla mi ɖe aga, ke miaƒe tamesusu katã ye nye be miasubɔ Yesu Kristo. Ɖee nège ɖe teƒe ma xoa, nɔvinyeŋutsu lɔlɔ̃a? Ɖee nège ɖe teƒe ma afisi mefɔ le me na nusi amea ɖe gblɔ o, menye be ado go aɖawɔ nu abe nunyala ene o, boŋ sẽ ɖe esime Mawu ƒe lɔlɔ̃ aku seke ɖe me wò alegbegbe, be mate ŋu kpɔ nububua ɖeke o, wò tamesusu katãe nye be nàwɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu, lɔlɔ̃ na amesiame, anɔ sisim faa tso afisiafi oa? Teƒe kae nye Esia be woanɔ agbe le me. Emae nye teƒe si woɣla la. Emae nye teƒe si wòle be míava, nɔvinyewo. Emae nye teƒe si Mawu ɖea Eƒe nu siwo le ɣaɣla fia le. Emae nye teƒe si Mawu naa tsitrenɔƒe hewɔa yɔyɔ hã le.

Gbesiagbebolo

Alesi zinɔ ƒe veme ƒuna ɖe tɔʋu ŋu la, nenema nye luʋɔ ƒe veme ƒu ɖe ŋuwò, Mawu!

Psalmowo 42:2

21-0805

Egbe Ƒe Numegbe

Abraham 60-0803

Ke azɔ mikpɔ, ke, “ƒle ŋkutike aɖe le Asinye na wò ŋkuwo.” Oo, míatɔwo! “Ƒle atike aɖe le Asinye, si aʋu wò ŋkuwo,” ɖe nusi le dzi yim ƒo xlã mí ŋu. Oo, Mawu, edzrom be mɔnua ɖe nanɔ asinye alebe mana hamea nakpɔe. Ƒle atike. Atike nye ami sesẽ aɖe. Ke ami ye nye Gbɔgbɔ Kɔkɔe la. “Na masi ami ɖe ŋku dzi na wò alebe nàte ŋu kpɔe be Nyee nye Eyama ke etsɔ, egbe, yiɖe mavɔmavɔ me, mana nakpɔe be ŋugbedodo siwo mewɔ na ŋkeke mamleawo la, le afii. Ƒle atike le Asinye.”

Gbesiagbebolo

Mele aɖaŋu ɖom na wòbe, naƒle sika, si wòlólo le dzo me la, le asinye, be nazu kesinɔtɔ, kple avɔ ɣi, be natsyɔ, ne wò ŋukpeƒe nagadze o, kpakple ŋkutike, be nasi ɖe wò ŋkuwo, be nakpɔ nu.

Nyaɖeɖefia 3:18

21-0804

Egbe Ƒe Numegbe

Subɔsubɔ Teƒe Si Mawu Tia 65-0220

Ke azɔ míekpɔe be Yesu gblɔ hã, be, “Meva le Fofonye ƒe Ŋkɔ me, ke Miexɔm o.” Ekema, elebe Fofo la ƒe Ŋkɔ nanye Yesu. Esɔ gbe. Fofo la ƒe Ŋkɔ ye nye Yesu, elabena Yesu gblɔe nenema. “Metsɔ Fofonye ƒe Ŋkɔ. Meva le Fofonye ƒe Ŋkɔ me, ke Miexɔm o.” Ekema, Eƒe Ŋkɔe nye Yesu.

Ke Gabriel yɔ Eyama be Yesu, nyagblɔɖilawo yɔ Eyama be Yesu, ke Yesu wònye kakaɖedzitɔe. Doŋgɔ na Eƒe dzidzi la, nyagblɔɖila kɔkɔe la gɔ hã yɔ Eƒe Ŋkɔ be Immanuel, esi nye, “Mawu li kpli mí.” Ekema, “woɖe Mawu ɖe go le ŋutilã me, alebe wòatsɔ xexeame ƒe nuvɔ̃ ayie,” ke, le esia wɔwɔ me la, Wona Eyama Ŋkɔ be Yesu. Eyata, Yesu ye nye Ŋkɔ la.

Ke wode Ŋkɔ la Amea ɖe me; menye hame aɖe o, menye kɔmahatsɔŋkɔa ɖe o, menye dzixɔsea ɖe o, gake Ame. Etia be yeade Yeƒe Ŋkɔ Yesu Kristo me. Azɔ míeke ɖe ŋu be emegbe la Ezu Mawu ƒe Subɔsubɔ teƒe, afisi miesubɔa Eyama le.

Gbesiagbebolo

Yesu gblɔ nɛ bena: Nyee nye mɔ la kple nyateƒe la kpakple agbe la, amea ɖeke mevaa Fofo la gbɔ o, negbe to dzinye ko.

Yohanes 14:6

21-0803

Egbe Ƒe Numegbe

Ɖetugbui Le Aƒe Ewoawo, Kple Yudatɔ Akpe Alafa Ɖeka Blaene Vɔ Eneawo 60-1211m

Mewɔ nusi ve Eyama o. Nusi Aƒetɔ la gblɔ be newɔ la, Henox wɔe. Azɔ, enye kpɔɖeŋu, miɖo ŋku dzi. Aɖakaʋu la nye Yudatɔwo ƒe kpɔɖeŋu, akpe alafa ɖeka kple blaene vɔ eneawo si wokɔ yie, amesiwo nye Noa kple eƒe hatsotso la; gake Henox yi Aƒe vie teti doŋgɔ na tsiɖɔɖɔ la ko.
Mienyae nenemae. Eyata ɖeko Henox yi ɖe azɔli dzi le Kekeli la me. Ke gbeɖeka esee be yeƒe afɔwo nɔ kɔkɔm dzo ɖa le anyigba dzi, ɖeko wòyi azɔli dzi, eye wòzɔ geɖe Ŋutikɔkɔe me esime meku gɔ hã o. Esɔ gbe. Mawu kɔe dzo elabena enɔ zɔzɔm le Kekeli la me, kple ɖaseɖiɖi be “ezɔ le Mawu ƒe Kekeli la me.”
Eyi dzi hezɔ, hezɔ.

Mina míado míaƒe azɔlifɔkpawo, Hame:

Kpɔtɔ zɔ Keli me, Kekeli nyuie
Va fisi nublanuikpɔkpɔ dza le
Klẽ ƒo xlã mí zã kple Keli me
Yesu xexea ƒe Keli.

Gbesiagbebolo

Esi Henox zɔ kple Mawu ta la, ebu vĩ, elabena Mawu kplɔe dzoe.

Mose I 5:24

21-0802

Egbe Ƒe Numegbe

Gbeɖiɖi Si Me Mekɔ O 55-0731

Tamebubua? “Agba tamebubuwo.” Migbawo ƒu anyi. Mawu medi be miabu tame o ɖe. Tamebubu dzea agbagba kokoko be yeakpɔ dodo le eme ƒe mɔ. Xɔse mebua tame o. Ɖeko xɔse xɔna sena. Wò susu ye, wɔabe ne bua tame. Alakpatɔ wònye. Mɔ̃ si wotsɔ doa dzesi alakpa ɖoa kpe esia dzi. Mawu ƒe Biblia, gbã la, ɖoa kpe dzi. Gake wò luʋɔ nye makumaku, nɔviŋutsu, nɔvinyɔnu. Wò tamebubu ƒe ŋusẽ agblẽ wò ɖi ne ku ƒo wò, gake wò luʋɔ anɔ anyi kpli wò le Mavɔmavɔ me. Ɖee mèdi be yeaxɔ Mawu ƒe Nya dzi se egbe aɖalɔ̃ axɔ Eyama oa?

Gbesiagbebolo

ekema mitia, amesi subɔ ge miala, egbea:

Yosua 24:15

21-0801

Egbe Ƒe Numegbe

Ŋusẽ Blibo Le Gbɔdzɔgbɔdzɔ Blibo Me 61-1119

Zu amegbɔdzɔ ale be nàte ŋu akpɔ ŋusẽ. Esia aɖu gbɔgbɔvɔ̃ ɖesiaɖe dzi. Ado ŋukpe agbalẽnyalawo. Akplɔ ŋutsu kple nyɔnu siwo Mawu yɔ la vɛ, ke eya ɖeɖeko.

Miɖo ŋku dzi, “Abe alesi wòle le Noa ƒe ŋkekewo me la, nenema ke lanye Amegbetɔvi la ƒe vava, luʋɔ enyi koe kpɔ ɖeɖe.” Le Eliya ƒe ŋkekewo me la ame akpe adrẽ koe Xɔe. Oo, mibu afisi miele agbe le fifia la ŋu. Esi Yohanes va kpea dzi la, edze ƒã be hame sue la medeha o, gake gui ƒuƒluwo li be woakɔ Ami la ɖe wo me. Aleluya!

Mawu, na be míaɖi ƒuƒlu mía ɖokuiwo.

Miɖi ƒuƒlu mia ɖokuiwo, xɔ̃nyewo. Mi gbɔdzɔ! Migbe nu le mia ŋutɔwo ƒe ŋutete gbɔ! Eye mi amesiwo le egodo le radio dzi…menye radio dzi o, gake egodo le…amesiwo le nyaƒoka siawo sem, tso afisiafi la wova, miɖí ƒuƒlu mia ɖokuiwo ƒugbe. Mitrɔ mia ɖokuiwo kɔ ɖe Mawu ƒe numemè ƒe vɔsamlekpui dzi. Mina be Mawudɔla nava kple Dzoka bibi, be wòayɔ nugui ma kple Mawu Ŋusẽkatãtɔ ƒe ŋusẽ. Mizu…Ekema Awɔ mi mia sẽŋu, Ana amenuveve mi be mianɔ tsitre.

Gbesiagbebolo

Mibia Yehowa kple eƒe ŋusẽ ta se, eye midi eƒe ŋku me ɖaa!

Kronika Gbãtɔ 16:11

21-0731

Egbe Ƒe Numegbe

Ɖekanyenye Le Ɖekawɔwɔ Me 58-0128

Yesu melɔ̃ ɖe mɔ na Eƒe nusrɔ̃lawo be woaɖe gbeƒã o sẽ ɖe esime woxɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la jafi. Evɔ, bubu wònye na wo be wozɔ kple Eyama, ƒe etɔ̃ kple afã sɔŋ. Togbɔ be wonye ŋutsu kɔkɔewo, siwo woxɔ ɖe Eƒe ŋkume la, gake Melɔ̃ be yeaɖe mɔ na wo woayi ɖa ɖegbeƒã o sẽ ɖe esime woalala le dzi afima eye woaɖe vovototowo katã le wo me, ke ekema Gbɔgbɔ Kɔkɔe la va.

Nusi xexeame hĩa egbe lae nye yɔyɔ fũ ma ke. Ne woɖe nua ƒuƒlu la, ehĩa be woayɔe fũ. Nukae ye yɔyɔ fũ sia wɔna ne Wòvaa ? Afisi miele ɖikem le la, ehea xɔse va. Afisi ɖekematsɔleme le mia me la, ehea lɔlɔ̃ va. Ne fulélé le mia me la, ehea kadodo va.

Ke emegbe, esime, Mawu gbagbe la ƒe Hame ava wɔ ɖeka le Ta gã ɖeka te gbeɖeka la, ke ema anye—anye Mawu ƒe Ta. Mawu, azɔ le Kristo ƒe Ŋutilã ƒe ɖekawɔwɔ me la, anye Dziɖula kple Fia kpakple Aƒetɔ, ɖe Hame la katã dzi, le Eƒe Kpɔkplɔ te. Ekema woaxɔe le dzi.

Gbesiagbebolo

Eye esi wògblɔ esia la, egbɔ ɖe wo dzi, eye wògblɔ na wo bena: Mixɔ Gbɔgbɔ kɔkɔe!

Yohanes 20:22

21-0730

Egbe Ƒe Numegbe

61-0429E Gbeɖiɖi Si Me Mekɔ O

Mina-mina míafia nusi wotsɔ wɔ mí. Ne…mina míade nane eme le afii be míafia lɔlɔ̃ kple bubu. Ke de bubu ame keme ŋu eye—eye lɔ̃ eyama, eɖanye etɔ dzɔ alo medzɔ o.

Ne amesiwo lɔ̃a mi ɖeɖeko miate ŋu lɔ̃ la, tsyo, nuvɔ̃wɔlawo hã wɔa numa ke. Gake míetovo. Ne Kristo geɖe míaƒe dzi me la, míelɔ̃a amesiwo melɔ̃a mí o. Milɔ̃ amesiwo medze lɔlɔ̃ o. Ke míawo hã míedze lɔlɔ̃ ɣea ɖe ɣi o, mienyae. Ke Kristo lɔ̃ mí sẽ ɖe esime míeva Eyama gbɔ.

Ke azɔ, ne Kristo tɔ míenye eye Kristo le mía me la, kadede, kple hadɔwɔwɔ, kple kpekpeɖeŋu ƒe Gbɔgbɔ, ɖeka ma ke le mía si be míadze agbagba aɖe agba gã ɖa, aɖawɔe be agbea nanɔ hodzoe vie na míahavi.

Gbesiagbebolo

Eye ne mielɔ̃a amesiwo lɔ̃a mi la, akpedada kae li na mi? Elabena nuvɔ̃wɔlawo hã lɔ̃a amesiwo lɔ̃a wo.

Luka 6:32

21-0729

Egbe Ƒe Numegbe

Xɔsetɔ Ƒomevi Etɔ̃
63-1124E

Ŋutsu aɖe, do dzi nɔ tsitre ɖe afima le Ohio, esime Nɔviŋutsu Kidd kpɔ dɔyɔyɔ vɔ teti ko, do go va afima le kpea dzi, hegblɔ be, “Azɔ, Nɔviŋutsu Branham nye nyagblɔɖila, ɖikeke aɖeke mele me kura o, ne wòle amisisi la te. Gake azɔ,” egblɔ be, “Ne amisisi dzo ɖa le edzi la,” egblɔ be, “migaxɔ eƒe Nufiafia dzi se o, elabena Mele eteƒe o.”

Ke menyae be, esime menɔ anyi ɖe nye xɔ me la, Aƒetɔ la ɖe fiam o. Ke mezɔ tẽ yiɖe afima. Ke mia dometɔ geɖewo nɔ afima. Megblɔ be, “nuka ta wòle be ŋutsu aɖe nagblɔ nane nenema, esime Nya la…” Azɔ, mikpɔ, nyemegblɔ gbeɖe be menye nyagblɔɖila kpɔ o; eyae gblɔe.

Ke nyagblɔɖila, nya nyagblɔɖila, “nukpɔla,” Nubabla Xox…Azɔ, Eŋglisigbe gɔmeɖeɖe na nyagblɔɖila nye “gbeƒãɖela.” Gake Nubabla Xoxoa ƒe nukpɔla nye amea ɖe si si “Nya la ƒe Mawume Gɔmeɖeɖe,” le eye woɖoa kpe dzi kple Nya si vaa na eyama kple esia kpɔkpɔ doŋgɔ. Emae nye nusi…

Azɔ be ŋutsu aɖe agblɔ be ŋutsu aɖe nye nyagblɔɖila, ke emegbe agagblɔ be eƒe Nufiafia mele eteƒe oa? Ne ema menye ayemɔnu ɖe gadidi mɔnu ŋu o ɖe, nuka wòaganye?

Gbesiagbebolo

Ne miexɔ Yehowa, mia Mawu dzi se la, ekema mianɔ te, eye ne miexɔ eƒe nyagblɔɖilawo dzi se la, ekema adze edzi na mi!

Kronika Evelia 20:20

21-0728

Egbe Ƒe Numegbe

Migavɔ̃ O Hee, Nyee 61-0414

Nuka ta míenyrɔ̃a ame ɖo? Tsi maɖe mi o ɖe, boŋ toɖoɖo wɔna aɖe yee. Nuɖuɖu kɔkɔe xɔxɔ maɖe mi o ɖe, bɔŋ sededeawo dzi wɔwɔ ye. Ɖeko mienye…

Vɔsamlekpui dzi ƒoƒo mayɔdɔwò o. Vɔsamlekpui dzi ƒoƒo maɖewò o. Àte ŋu aƒo vɔsamlekpui dzi vaseɖe esime gbɔgbɔ atiƒo na wò eye—eye nàku ɖe afima. Àganye amesi mekpɔ ɖeɖe o, sẽ ɖe esime nàlɔ̃ aɖaxɔese be Yesu ku ɖe tewòƒe, aɖalɔ̃ axɔ Eyama abe wò Ɖela tɔxɛ ene. Mawunyagblɔla ɖe sia ɖe si le afisia ate ŋu da asiwo ɖe dɔléla ɖe sia ɖe dzi le afisia aɖadogbeɖa tso fifia yi ŋkeke si adze tsɔ zãme yome dzi. Nu gã aɖeke madzɔ kpɔ gbeɖe o sẽ ɖe esime nàlɔ̃ àxɔ nusi Yesu wɔ na wò. Ke eyata metso mawunyagblɔlawo alo amema alo ame kemea gbɔ o, boŋ etso míaŋutɔ ɖeka ƒe xɔse le dɔ si Kristo wɔ na mí le Kalvaria vɔ me.

Gbesiagbebolo

amesi me míekpɔa mɔnu hã le le xɔse me heyina ɖe amenuveve sia gbɔ, si me míetsia tre ɖo la, eye míeƒoa adegbe le Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ƒe mɔkpɔkpɔ la ŋuti.

Romatɔwo 5:2

21-0726

Egbe Ƒe Numegbe

57-1222 Kekeli Keklẽ Gã La

Esime miegblɔ be, ” To, ho “, ke wòkpɔtɔ le afima la, miegblɔa be, ” Enyo, meva me oa “? Oo, eva me ɖe. Esime miegblɔ be, “To, ho”, la ɖewomahĩ kekui ɖeka ɖe ɖa le tɔŋ kpekpeme biliɔ̃ biliɔ̃ alafawo me. Kui ɖeka ho ɖa, ke edeasi me vava. Milé xɔse ma me ɖe asi eye miakpɔ to ma abu ɖa. Kakaɖedzitɔe.

Nàgblɔ le wò dzi me be, ” Dɔlélé, te ɖa le vinye ŋu, te ɖa le nye ŋutilã ŋu , le Aƒetɔ Yesu ƒe Ŋkɔ la me “, ke megakeɖi o. Afima tututu la agbekui nyuitɔawo doa aʋawɔwu yeye kple aʋawɔnu yeye le, ke futɔ la deasi hehe yiɖe megbe . Woɖu edzi elabena Kristo, le Eƒe mire nono me le kalvaria la, ɖu abosam kple eƒe ŋusẽ ɖe sia ɖe dzi.

Gbesiagbebolo

naneke mele miaƒe ŋutete wu ge o.

Mateo 17:20

21-0725

Egbe Ƒe Numegbe

Adze Agbagba Be Woawɔ Dɔ Na Mawu Mawu Ƒe Lɔlɔ̃nu Eme Manɔmanɔ O 65-0718M

Migadze ɖoɖowɔha aɖe gɔme alo miatee kpɔ gbeɖe o. Migatee kpɔ be miatu ɖe nububua ɖe dzi o.

Bɔŋ mibɔbɔ mia ɖokui le Aƒetɔ mia Mawu ŋkume ɖaa, elabena edze abe agboawo ate ŋu ʋu yiɖe Ŋugbedonyigbã me le madidi me ene. Ekema mina míayi kple hadzidzi vavãtɔ kple dzidzɔ kpɔkpɔ, esime Ŋugbetɔ la kple Srɔ̃a woaxɔ woƒe nɔƒe le Fiazi la dzi.

Minɔ agbe le bɔbɔenyenye me. Minɔ agbe le lɔlɔ̃ me. Milɔ̃ mia nɔewo. Migaɖe mɔ kpɔ gbeɖe be nane na geɖe mia me o. Ne nèkpɔ nane va wòdzi me tsitre ɖe ameaɖe ŋu la, ɖe ɖa le afima kaba enumake. Migaɖemɔ be…

Ke Satana awɔ etɔsinu kekeake be yeage ɖe mia dome. Mikpɔea? Migaɖemɔ ema nava me o. Ame aɖe zɔzrɔetɔa ɖe ate ŋu ava aɖatee kpɔ be yeate mi ɖa le Esia gbɔ. Ɖee miesusui be woate ŋu ɖe di le ƒo na Mose dzo ɖa le Mawu ƒe Ŋkume, afisi wònɔ tsitre ɖo hekpɔ Esia loo? Kpao, amegã. Kpao. Míeɖea ɖeke le Me alo tsɔa ɖe Kpee o. Milé Esia ɖi ko tututu abe alesi Aƒetɔ la gblɔe ene. Míele kɔmahatsɔŋkɔa ɖeke dim o. Míele ɖoɖowɔha aɖeke dim o. Míele ʋɔ̃ɖiwɔwɔa ɖeke dim o. Míele le dzrewɔwɔa ɖeke dim o. Mawu ye dim míele, ke Eyae nye Nya la.

Gbesiagbebolo

Ke mido nuwo katã kpɔ, eye milé nu nyui la me ɖe asi.

Tesalonikatɔwo Gbãtɔ 5:21

21-0724

Egbe Ƒe Numegbe

Kutrikuku 64-0619

.. ke be ame aɖewo taa Simson abe ame-amesi ƒe abɔtawo le abe lãnyiƒe aɖe ƒe agbo ene; azɔ naneke mawɔ yaa le esia ŋu be woakpɔ ame nenema si ate ŋu akɔ Gaza ƒe agbowo aɖazɔ̃ ado kplii, alo alé dzata aɖe aɖavuvui o. Gake, minyaa, Simson la amevi aɖe ko wònye…le gbetagbe me la, ame sue, amevi, ame aɖe si ƒe taɖa ŋlɔ gɔdɔgɔdɔ̃e, nyɔnugbɔme, dada ƒe vi ŋutsuvi, ɖakɔ adre. Nu saga aɖe wònye. Esime, wosusui be ŋutsua ɖe, ŋutsua ɖe dzɔtsu de afɔ ewo ƒe didime ŋu, ate ŋu alé dzata aɖe, kakaɖedzitɔe, aɖawui. Gake nusi wɔ yaa yenye be, ame sue sia dze ŋusẽmanɔsitɔ sẽ ɖe esime Aƒetɔ la ƒe Gbɔgbɔ ava eyama dzi. Menye Simson ye o. Aƒetɔ la ƒe Gbɔgbɔ ye.

Esiae nye susu si ta menye apostolowoe o. Yesu tia wo katã, kloe la wo dometɔ ɖe sia ɖe mede suku kakaka si ate ŋu ana be woaŋlɔ woƒe ŋkɔ o. Metia nunɔlawo o. Metia biblia suku delawo o. Etia tɔƒodelawo kple lãkplɔlawo, amemanyanuwo kple amemasrɔ̃nuwo, alebe Wòate ŋu aléwo ɖe Eƒe asi me, aɖatsɔ naneke ahewɔ nanee. Emae nye Eƒe dzɔdzɔme.

Gbesiagbebolo

Eye wògblɔ nam bena: Nye amenuveve sɔ gbɔ na wò; elabena nye ŋusẽ zu blibo le gbɔdzɔgbɔdzɔ me.

Korintotɔwo Evelia 12:9

21-0723

Egbe Ƒe Numegbe

Mawu Ƒe Nunanawo Kpɔa Woƒe Teƒe Kokoko 63-1222

Azɔ, Mawu, si ami na Yesu alegbegbe kple Eŋutɔ Ƒe blibodede sẽ ɖe esime… Enye Mawu ƒe Nunana na xexeame. Wɔebe wode dzesi nunyalawo kɔtɛ, be wole woƒe nunana tsɔm na Eyama; efia be le woƒe dzime la wonya amesie Wònye, kple nusi Wɔge wòala na wo. Eyata (mewɔ yaa o) nu gbãtɔ si wowɔ la, wobɔbɔ, tututu le ɖoɖo me, hede ta agu na Eyama. Hafi woase egɔme gɔ̃ hã, wobɔbɔ hede ta agu na Eyama ke emegbe la wotsɔ woaƒe nunanawo fia. Nenemae wòle be woaɖu Kristmas vavã: miade ta agu na Eyama, emegbe miatsɔ miaƒe nunana fia; atsɔ miaƒe ŋutilã fia abe vɔsasa gbagbe ene, si ŋuti kɔ, hedze Mawu ŋu.

Gbesiagbebolo

…míekpɔ eƒe ɣletivi le ɣedzeƒe, eye míeva ta de ge agu na eyama esi.

Mateo 2:2

21-0721

Egbe Ƒe Numegbe

Melxizedek, Fiavi Gã Kple Fia La 55-0109M

Ke meka ɖe dzi be zi geɖe, le amewo ƒe susuɖeɖe me, be wodzea agbagba be woawɔ Mawume dɔyɔyɔ, kple etɔeawo, nu gã aɖe si bebli hafi woateŋu tuie, nane si le didiƒe ɖaa. “Ne ɖeko mate ŋu tui!”

Ɖee miate ŋu abu ŋu be Yesu agblɔ be, “Azɔ mina Mado Nye xɔse kpɔ aɖakpɔ be xɔse sɔgbɔ le asinye be mawɔ esia hã. Makpɔ be ɖe wòle be mati ŋudɔ vie, be makpɔ be xɔse sɔgbɔ asu asinye be mawɔ esia mahã”? Xɔse si nɔ Esi la menɔ nyanyame nɛ kura o. Ɖeko Wòɖee gblɔ, henyae be anɔ nenema.

Tututu ko abe alesi mietso le miaƒe ƒe aƒewo va egbe ene. Kakaɖedzitɔe la miedi be miatrɔ yi ɖe miaƒe aƒewo me. Miegblɔ na miasrɔ̃, alo miaƒe lɔlɔ̃tɔwo be, “matrɔ gbɔ va, ɣeyiɣia ɖe le ŋdɔ megbe.” Aleke miewɔ henyae? Miedze agbagba be miabia miaɖokui se be, “Ɖee xɔse sɔgbɔ le asinye be mayi aƒemea”? Ɖee xɔse sɔgbɔ le asinye be maku nye ʋu?”o ɖe. Ɖeko mietroa miaƒe safuia le manyamanya me ado dzoa, aku ʋua adzo, aɖayi ɖe aƒeme. Mikpɔea? Xɔse si womenya o lae wɔna esia.

Nenema wòle le Kristo me. Ɖeko míegblɔna le manyamanya me ko be, “Eƒe Nyae Ma. Ɖeko ema ɖɔe ɖo. Bubu aɖeke maga kpee o,” eye míeyia ŋgɔ.

Gbesiagbebolo

Ke xɔse enye dziɖoɖo ɖe nusiwo wokpɔ mɔ na ŋu kple kaka ɖe nusiwo womekpɔna o la dzi.

Hebritɔwo 11:1

21-0720

Egbe Ƒe Numegbe

63-0628M O Aƒetɔ, Zi Ɖeka Ke Ko

Ŋutinya aɖeke meli, le afia ɖeke, sime hamea ɖe wɔ ɖoɖo le kpɔ, negbe esi ge la o, ke ɖe sia ɖe ge, megafɔ ɖe tsitre kpɔ gbeɖe o.

Israelviwo, le Kpɔɖeŋu me la, edze be woadze Dzo Lilikpo la yome. Ke zã sia zã me edze be woanɔ gbesɔsɔ, menye be woawɔ ɖoɖo aɖanɔ anyi ɖe afisia o, gake be woaɖe zɔ̃ kple Dzo la.

Numae Mawu le didim be Yetɔwo nawɔ, woaɖe zɔ kple Gbɔgbɔ la, woaɖe zɔ kple ɣeyiɣi la !

Miagblɔ be, “Enyo, Nɔviŋutsu Branham, tsidzadza ƒomevi geɖewo nɔ míasi, kple eme tsidzadzawo kpakple tsidzadza egodotɔ.” Miedze nunya. Nyemetsɔ ɖeke le me na ɖeɖefia si ƒomevi wònye, kple alesi wòdze be enyoe o, ne mesɔ kple Mawu ƒe Nya o la, miɖe asi le ŋu kpoo. Esiae nye ɖoɖo la le gbeadzi, Aƒetɔ La ƒe Nya la.

Gbesiagbebolo

Eyata azɔ fɔbubua ɖeke meli na amesiwo le Kristo Yesu me la o, amesiwo mezɔna le ŋutilã nu o, negbe le Gbɔgbɔ nu

Romatɔwo 8:1

21-0719

Egbe Ƒe Numegbe

60-0925 Gbemagbe Le Kalvaria

Azɔ mikpɔ ɖa. Yesue gblɔe. Milé ŋku ɖe alesi Wògblɔe ŋuti. “Dɔ siwo wɔm Mele,” Ele wo wɔm fifi laa. “Dɔ siwo wɔm Mele fifia, dɔyɔyɔ dɔlélawo, amekukuwo fɔfɔ̃ ɖe tsitre, ŋku ʋuʋu na ŋkuagbãtɔwo, dɔ siawo ke miawo hã miawɔ. Miawɔ esiawo ne miexɔ Dzinye se. Miawɔ dɔ siawo. Ke esia megbe la, gã wu esiawo miawɔ, elabena Meyina Fofo La gbɔ.”

“Magadidi o, xexeame megale kpɔ Ye ge o. Gake la miawo Miakpɔm. Manɔ anyi kpli mi, eye Manɔ mia me gɔ̃ hã, vaseɖe xexeame ƒe nuwuwu. Nyemagblẽ mi ɖi tsyɔeviwo o. Maɖe kuku na Fofo la; be Wòadɔ Nyaxɔɖakɔla bubu ɖo ɖe mi, esi enye Gbɔgbɔ Kɔkɔe, si ke xexeame mate axɔ o; ke, miawo miaxɔ Esia.”

Azɔ mide dzesii. Dɔ “gã wu” la, eyae nye be woaxɔ Ŋusẽ le Hamea me, menye be woayɔ dɔ dɔnɔwo to gbedodoɖa me ɖeɖe ko o, anya gbɔgbɔvɔ̃wo to gbedodoɖa me ko o, gake be woamã Agbemavɔ na xɔsetɔwo. Gbɔgbɔ Kɔkɔe la va, eye wòtsɔe de asi na Hame la, be wòamã Agbe. Oo! Eyae nye nusi Kalvaria nye. Etsɔ ŋutsu kple nyɔnu siwo ŋlɔ, eye wogbɔdzɔ, hekɔ wo ɖo ɖoƒea ɖe, be woanye Mawuvi ŋutsuwo kple nyɔnuwo, be woayɔ dɔ dɔnɔwo eye woamã Agbemavɔ; to Gbɔgbɔ Kɔkɔe nana xɔsetɔ ɖotowo me, amesiwo nye dzimaxɔsetɔwo tsã, heva zu xɔsetɔwo, eye wole gbɔgbɔme Agbemavɔ la mãm.

Gbesiagbebolo

Vavã, vavã mele egblɔm na mi bena: Amesi xɔa dzinye sena la, dɔ, siwo wɔm mele la, eya hã awɔe; eye gatɔwo wu esiawo wòawɔ, elabena nye la meyina Fofo la gbɔ.

Yohanes 14:12

21-0718

Egbe Ƒe Numegbe

65-0118 Nuku Si To Vo La

Yuda tsɔ sɔlemedede wɔ fefenue ko. Meɖi anukware vavã le eme kpɔ o. Koŋ la xɔse menɔ esi o; anye ne made Yesu asi gbeɖe o. Ke, mikpɔa, eƒã nuku ma si to vo la. Ebu be yeate ŋu adze ha kple xexeame, mammon, eye yeagadze xɔlɔ̃ kple Yesu, gake gbada yi nɛ ale be megate ŋu wɔ naneke le eŋu o. Esi ɣeyiɣi de nɛ, esi wòwɔ nu vɔ̃ɖi sia vɔ la, egbɔ fli si mã ŋgɔ yiyi kple tɔtrɔ ɖe megbe la ŋu yi. Ele nɛ be woayi ŋgɔ le mɔ si wòtsɔ la dzi, anye ameblela. Eƒã nuku si to vo la, edi bena yeƒe nu nenyo ɖoɖowɔha gã siwo nɔ anyi le ɣemaɣi la ŋu, nenyo Farisitɔwo kple Zadukitɔwo ŋu. Ke ebu be yeakpɔ ga via ɖe, eye yeaxɔ ŋkɔ le amewo dome. Ne menye numa kee wɔ ame geɖewo woɖo nutovo ma me o fĩ, adi be yeƒe nu nenyo amegbetɔ ŋu! Míaƒe nu nenyo Mawu ŋu boŋ, menye amegbetɔ ŋu o. Ke nusiae Yuda wɔ esime nutovo sia va zu ta le eme.

Gbesiagbebolo

O, mi Galatiatɔ manyanuwo! Amekae trɔ tame na mi bena, mieɖo to nyateƒe la o…

Galatiatɔwo 3:1

21-0717

Egbe Ƒe Numegbe

61-0108 Nyaɖeɖefia, Ta Enelia #3

Adam kple Xawa wowɔ nutsyɔnu nyuie aɖe ko abe alesi Metodistetɔ, Baptistetɔ, Presbiteriantɔ, alo Pentekostetɔ aɖe awɔ ene, etsyɔ woƒe ama. Gake Mawu te ŋu kpɔ nu to me, ale la Ewu nane hetsɔ lãkuku ƒe agbalẽwo—ƒe agbalẽwo hetsyɔ nu dzi. Elebe ʋu la naxɔ eteƒe. Ema lé Eƒe diku ɖi, Ekpɔ Ʋu la hehe ɖe megbe ɖa le egbɔ, elabena nane kɔ eƒe agbe ɖi. O Mawu !

Mibue ŋu! Nu ɖeka si ahe Mawu ɖe megbe lae nye Ʋu. Ke Ʋu ɖeka ko ŋgɔ Wòahe ɖe megbe le, ke eyae nye Eŋutɔ Ƒe Vi tɔ. Ne Wòkpɔ be Yeŋutɔ Yeƒe Vi ƒe Ʋu ye la, Ahe yi ɖe megbe megbe. Elabena emae nye nunana si… Mawu na Eƒe Vi, be wòaɖe amesiwo Wònya doŋgɔ, eye wòhe Mawu ɖe megbe le Eƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ gbɔ. Gake ne woɖe Ʋu ma ɖa la, eye amesiwo katã wonya doŋgɔ la woyɔwo va Ŋutilã xɔasi la me, Wodzra Eƒe Hamea ɖo hekɔe dzo la, ekema Mawu ƒe dziku ava amewo dzi.

Oo, nɔviŋutsu, megadzrowò kpɔ be nànɔ afima o!

Gbesiagbebolo

Eyata Yesu hã kpe fu le agbo la godo, bene wòatsɔ ye ŋutɔ ƒe ʋu akɔ eƒe dukɔ la ŋuti.

Hebritɔwo 13:12

21-0716

Egbe Ƒe Numegbe

61-0210 Woɖo Kpe Abraham Ƒe Nubabla Dzi

Azɔ ne mate ŋu fia mi le Biblia sia me be Etsɔ míaƒe didadawo katã ke mí (O Mawu), yɔdɔ mí tso míaƒe dɔlelewo katã me la, mina malé ŋugbedodo ɖeka ko me ɖe asi aɖagblɔ be, “Fofo Mawu, megbɔdzɔ; mehĩa Wò. Menyae be Nèléa Wò Nya me ɖe asi. Nènye El Shaddaï. Mexɔ dzi Wò se, Aƒetɔ. Yɔm fũ kple Wò Gbɔgbɔ. Lé tsi nam le Wò Ʋua me. Hem gbɔ va, O Aƒetɔ, eye na dom kpɔ. Na maziɔ ɖe Wòakɔ ŋu. Viwò Ye menye; Wòe wodim na gake meva gbɔdzɔ, gake Wòenye nye ŋusẽ Nala. Edo ŋugbe be yeawɔe, ke ɖeko mele te tɔ ge sesĩe ɖe afisia, Aƒetɔ, eye mele kɔɖiɖi kpɔ ge be Nèle nye yɔ ge fũ kple Wò Gbɔgbɔ la, létsi nam le Wò Ʋua me, ɖe nye fɔbubuwo katã ɖa, yɔ dɔ nye ŋutilã eye wɔm manɔ sesĩe.”

Ŋugbedodo kae nye esi be wòaɖo kpe Eƒe ŋugbedodo dzi na Abraham be, “Menye El-shaddai.”

” Enyo Nɔviŋutsu Branham, me—menye gbo—menye gbolo. Menye a—menye ahanola. Menye a—ahanomunɔ. Menye esiawo katã bu-…”

Nyemetsɔ ɖeke le me na nusi nènye o. Lia va El-shaddai gbɔ enumake. Ne wò ŋusẽ kple mɔkpɔkpɔwo katã bu ɖe wò, ne Ahanomunɔwo kpeɖeŋutɔ ƒe Adzɔ gblẽ wò ɖi, ɖɔkita gblẽ wò ɖi, naneke meli si woate ŋu wɔ na wò la, Enye El Shaddai, Ŋusẽtɔ la. Ziɔ ɖe Eƒe akɔ ŋu eye nɔ no aɖakpɔ kɔɖiɖi. Ana wòava me. Ɖee mialɔ̃ Eyama oa?

Gbesiagbebolo

Mitsɔ nye kɔkuti la ɖo mia ɖokui dzi, eye miasrɔ̃ nu tso gbɔnye, elabena nye dɔme fa, eye mebɔbɔ ɖokuinye ɖe anyi le dzi me, eye míakpɔ dzudzɔ na miaƒe luʋɔwo.

Mateo 11:29

21-0715

Egbe Ƒe Numegbe

62-0204 Kadede

Azɔ, míaƒe ŋutilãwo hĩa nuɖuɖu henoa tsi gbe sia gbe, alebe míaƒe kodzogbeme ŋutilã, natsi agbe. Ne míeɖua nu gbe sia gbe henoa tsi o la, ekema míaƒe ŋutilã gbɔdzɔna. Nane le mía me siwɔe be edze be nuɖuɖu nanɔ mía si. Ŋkeke ɖeka ƒe nuɖuɖu manɔ anyi halase ŋufɔke o. Edze be nuɖuɖu nanɔ asi wò gbe sia gbe, be wòado ŋusẽ wò ŋutilã kuku la. Àte ŋu aganɔ agbe, gake àgbɔdzɔ ɖe dzi wu. Ke le ŋkeke evelia gbe la, àgakpɔtɔ gbɔdzɔ ɖe dzi wu. Azɔ le ŋkeke etɔ̃lia gbe la, ànɔ gbɔdzɔgbɔdzɔm baɖa ŋutɔ.

Enyo, numae míewɔna zi geɖe le Gbɔgbɔme nutome. Mikpɔea, gbe sia gbe la elebe míade ka kple Kristo. Edze be míaƒo nu na Eyama gbe sia gbe. Edze be míaɖɔe ɖo kple Eyama gbe sia gbe. Paulo gblɔ be, ”Mekuna gbe sia gbe.” Mikpɔea ? “Gbe sia gbee, mekuna; gake mele agbe, menye nye o gake Kristo le agbe le menye.” Eyata ne miaƒe kodzogbeme ŋutilã hĩa nuɖuɖu gbe sia gbe henoa tsi gbe sia gbe, be wòatsi agbe la, miaƒe gbɔgbɔme ŋutilã hã hĩa gbɔgbɔme Nuɖuɖu kple kadede kple Aƒetɔ la gbe sia gbe, be wòatsi agbe. Ɛ̃.

Gbesiagbebolo

Nye numenyawo kple nye dzimesusuwo nedze ŋuwò, Yehowa, nye agakpe kple nye xɔnametɔ!

Psalmowo 19:15

21-0714

Egbe Ƒe Numegbe

63-0630M Dodo Etɔ̃lia

Mawu gblɔ na Abraham hafi wòava dzɔ be, ” Wò nuku anɔ E-Egipte, ƒe alafa ene sɔŋ, ke Makplɔ wo do goe.” Emae nye susu si ta wokpɔe, elabena wotia wo be woakpɔe. Wonye tiatia la. Wotia Israel be wòakpɔ Mawu ƒe dzesi la, ke wodo go tso le Egipte afisi dzimaxɔsetɔwo tsrɔ̃ le.

Ke, egbe la, Mawu le Eƒe Ametiatia, Abraham ƒe gbɔgbɔme Nuku la yɔm, to xɔse si wòɖo le Mawu ƒe Nya la me me. Ɖee miele gbɔgbɔme Nuku la kpɔm, egbe oa? [ Ƒuƒoƒea gblɔ be, ” Amen “. -Tala.] Ema mekpɔa hame agbalenyala dzi o. Ekpɔa Nya la dzi. Ke wole Eyɔm tso kɔmahatsɔŋkɔ gã mawo me, va Yesu Kristo ƒe Ŋkume.

Gbesiagbebolo

… elabena meɖe wò, metsɔ wò ŋkɔ yɔ wò be: Tɔnye nènye.

Yesaya 43:1

21-0713

Egbe Ƒe Numegbe

63-1229M Amea Ɖe Le Afisia Si Ate Ŋu Si Dzo La

Miɖo ŋku dzi be, le agbenɔɣi ɖe sia ɖe me, le blukɔɣi me la, Mawu tsɔa Eƒe Nya mãa Kekeli ɖa le viviti gbɔ.

Enɔ Si le Luther ƒe ŋkekewo me, esime nu sia nu nɔ Katoliko hame la si; Edɔ Luther ɖa abe Kekeli keklẽ ene, eye Luther mã Nyateƒe la ɖa le viviti gbɔ.

Ke esime Luthertɔwo tsaka la, Ewɔ John Wesley aɖe, ke emã Kekeli ɖa le viviti gbɔ.

Ke le pentekoste ƒe ŋkekewo me la, esime Wesleytɔwo wɔ…kple metodistetɔwo geɖe kuxi me, baptistetɔwo kpakple presbiterianwo nenema ke la, Edɔ pentekoste gbedeasi la ɖa be wòamã Kekelia ɖa le viviti gbɔ.

Pentekosteawo gbugbɔ yi megbe ɖe woƒe viviti me ake, nenema, ɖe woƒe ɖoɖowɔha me, hexɔ woƒe dzixɔsewo kple nuwo.

Azɔ gaƒoƒo la de na Nya sia be woaɖo kpe dzi. Edɔ Kekeli , Nya si woɖe ɖe go ɖa, abe alesi Wòwɔe le gɔmedzedzea me ene, dɔ Nya ɖa, ke Eɖo kpe Eɖokui dzi.

Gbesiagbebolo

Eye ma ɖo ƒe, siwo ʋetsuviwo kple ʋetrawo, abɔwo kple ŋɔwo ɖu nu la teƒe na mi…

Yoel 2:25

21-0712

Egbe Ƒe Numegbe

50-0115 Èle Esia Xɔm Le Sesema

Eteƒe medidi o, menɔ tsitre ɖe blemanudzraɖoƒe aɖe gbɔ. Ŋutsu aɖe ƒe nɔnɔme tata nɔ afima, pɔŋ alafa ɖeka blaatɔ̃. Ke wo-wona eƒe ŋutilã nuwo ƒe dodokpɔ. Peni blaenyi vɔ ene ye wòde. Ema katãe nye ŋutsu si xɔ pɔŋ alafa ɖeka kple blaatɔ̃ ƒe asixɔxɔ, peni blaenyi vɔ ene ye. Gake akpɔ gbɔ be yeada dɔlla ewo ƒe kuku ɖe peni blaenyi vɔ ene ma dzi aɖasusu be yenye nu gã aɖe. Esɔ gbe. Nyɔnu aɖe axatsa peni blaenyi vɔ ene ma ɖe dɔlla alafa ɖeka ƒe lãfuwu ʋlaya me eye maƒo nu na eƒe aƒelikawo ƒe afã o.

Nukae nye nua? Mawu ƒe lɔlɔ̃ kplɔa mi yi afiaɖe . Esɔ gbe. Nuka wònye? Egakpɔtɔ nye peni blaenyi vɔ ene. Mialébé na nusia nyuie. Gake luʋɔ ma si ƒe asixɔxɔ de xexe akpe ewo la, miaɖe asi le ŋu nusianu age ɖe me. Esɔ gbe. Nyateƒe ye.

Gbesiagbebolo

Nenema ke nyɔnuwo nado awu ɖe nɔnɔme nyui me, eye woawɔ leke na wo ɖokui le ŋukpekpe kple ɖokuidziɖuɖu me; menye kple ɖaƒoƒo vivivo kple sika alo adzagbawo alo awu xɔasi dodo o,

Timoteo Gbãtɔ 2:9

21-0711

Egbe Ƒe Numegbe

61-0124 Bartimeo Ŋkuagbãtɔ

Ne miexɔe se be Gbɔgbɔ Kɔkɔe li vavã o la, milé Mawu ƒe ŋugbedodo la me ɖe asi eye minɔ anyi kpli ko. Milé me ɖe asi. Migaɖe asi o. Ne miexɔe se be Dɔyɔla Wònye o la, kakee nye dɔlele alo kuxi si le mia ŋu o, fifi laa, miga lala kpɔ dɔyɔyɔ ƒe fli la o, milé me ɖe asi ko fifia laa eye miagblɔ be,” Mawu, mele Wò Asiwo me “.

Ke Satana agblɔ be, ” Meka ɖe me na wô o. “

Esiae nye nusi wògblɔ nam. Meɖo ŋu be, “Kpɔ afisia, abosam xoxoe. Ne mèdi be… Ne èdi… Ne èdi be yease maɖi ɖase kuɖe Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ŋu la, nɔ afisia. Gake mate ŋu atem ɖa le esia gbɔ o. Ne èdi be yease Mawu ƒe ɖaseɖiɖiwo, kple Mawume dɔyɔyɔ kafukafuwo la, nɔ afisia. Mele ɣli do ge adzidzi abe alesi ko mate ŋui. Nɔ afisia tututu kplii ko. Nɔ afisia eye ɖo toe. Mele kpe wòm be naɖo toe. Nɔ afisia.”

Ŋkeke gbãtɔ, meka ɖe me o; ŋkeke si kplɔe ɖo, meka ɖe me o; ŋkeke si kplɔe ɖo, meka ɖe me o. Ɖeko menɔ edziyim, nɔ ɖase ɖim, nɔ Mawu kafum, henɔ yiyim to alilikpo do blukɔwo me. Edo ŋugbe. Mlɔeba la eva me. Ɖeɖi va te ŋu ɣeyiɣi viaɖe megbe eye wòsi.

Gbesiagbebolo

Eyaŋuti mibɔbɔ mia ɖokui ɖe Mawu te; ke mitsi tre ɖe Abosam ŋu, eye wòasi le mia gbɔ.

Yakobo 4:7

21-0710

Egbe Ƒe Numegbe

61-0415B Tso Ɣeyiyi Ma Dzi

Ŋusẽ sesẽtɔ kekeake si le xexeame menye nuƒoƒo kple gbegbɔgblɔwo, alo gbegbɔgblɔwo gɔmeɖeɖe, alo be Mawu ade bubu ame ŋu wòanye osɔfo, loo wòanye nyanyuiegblɔla, loo wòanye nyagblɔɖila o; aʋawɔnu sesẽtɔ kekeake si mekpɔ le nye agbe me kpɔe nye, lɔlɔ̃. Anye… Fileo lɔlɔ̃, si mee Héla nyati xɔlɔ̃dzedze do tso, abe alesi nèɖoe na srɔ̃wònyɔnu ene. Ana be vidzĩ ma ƒe dada, aƒu dzu yi dzobibi me. Eƒe agbe maɖi naneke o. Fileo yema. Nuka agapao awɔ (mikpɔea), mawumelɔlɔ̃ la.

Edze be mialɔ̃, mianɔewo kple mawumelɔlɔ̃. Ekema makpɔ nɔviwòŋutsu ƒe vodada o. Ne wòwɔ vodada la, nàgbɔe ta kple ŋku, aɖalɔ̃e alekekee hã. Mikpɔea. Yeema. Lɔ̃ amesiwo lɔ̃a wò. Ekema megawɔ nenema ke na nuvɔ̃wɔla oa? Bɔŋ lɔ̃ amesiwo melɔ̃a wò o. Nusi fiana be Mawu ƒe Gbɔgbɔ le mewò lae ma, elabena Elɔ̃wò esime nènye Eƒe futɔ. Ke Elɔ̃wò. Azɔ Gbɔgbɔ ma si le mewò la, awɔ wò nàlɔ̃ wò futɔ abe alesi nèwɔna na wò xɔ̃ ene.

Gbesiagbebolo

Misubɔ mia nɔewo le lɔlɔ̃ me!

Galatiatɔwo 5:13

21-0709

Egbe Ƒe Numegbe

56-0304 Mɔ Tata

Yesu ku ɖe taɖodzinu ɖeka ta, ke esiae nye be wòaɖe amesiwo Mawu nya daɖi be woakpɔ ɖeɖe. Esɔ gbe. Mawu nya be amea ɖe le ɖeɖe kpɔ ge, ke edze be dzadzraɖo aɖe nanɔ anyi, alo mɔ aɖe si wota nawo be woakpɔ ɖeɖe. Ɖee meli o la, ɖeɖekpɔ mate ŋu va me o.

Eyata, Mawu, esi wònyae daɖi be amewo le ɖeɖe kpɔ ge, esime wònya amesiwo wonye la, elenɛ be Wòawɔ ɖoɖo ɖi. Azɔ miagblɔ nam be, “Nɔviŋutsu Branham, ekema Mawu nya amesi tututu le ɖeɖe kpɔ gea ?” Tututu. “Enyo, nukata Wogblɔ be, ‘mele didim be amea ɖeke natsrɔ̃ o mahã?” Mele dim o. Mele didim be amea ɖeke natsrɔ̃ o, boŋ be amesiame nava dimetrɔtrɔ gbɔ.

Gake, be wòanye Mawu la, Elebe wòanya amesi awɔ numa alo Menye Mawu o. Elabena, Enye—Enye ŋusẽkatãtɔ. Enye afisiafinɔla. Enye nusianunyala. Enya nusianu. Ele teƒe ɖesiaɖe, henye ŋusẽwo katãtɔ.

Gbesiagbebolo

Elabena amesiwo wònya ɖi la, eɖo wo ɖi hã, bene woanye Via ƒe nɔnɔme tɔgbe, bene wòanye ŋgɔgbevi le nɔvi geɖewo dome.

Romatɔwo 8:29

21-0708

Egbe Ƒe Numegbe

55-0311 Kristo Ƒe Futɔ La Ƒe Nutrenu

Azɔ, mi mawunyagblɔlawo, kple mi ŋutsuwo, nenema ke. Esɔ gbe. Nyateƒe wònye. Nusi míehĩa egbe, lae nye mɔ xoxoe ƒe, Nyanyuie ƒe gbeƒãɖeɖe, vevea ɖe. Notsi xoxoe gbegblẽ ma ti mí, alebe nua dze gbegblẽ. Nusi hĩa mí lae nye, tɔtrɔgbɔ va Azusa, tɔtrɔgbɔ va gɔmedzedze la, tɔtrɔgbɔ va Pentekoste. Esɔ gbe. Amen. Mawu nakpɔ nublanui.

Oo, minya nusi ta ŋutikɔkɔe mele mía si le hame la me oa, minya nusi ta nua lia? Elabena míege ɖe nububu aɖe me. Oo, ” Yesu Kristo ƒe Nyanyuie la mekpea ŋu nam o, elabena enye Mawu ƒe ŋusẽ si naa agbexɔxɔ.” Menye naneke si awɔ wò wɔtsomitɔ o. Enye nane si awɔ wò dzadzɛ kple vavã, awɔe vavã na amewo alegbegbe, sẽ ɖe esime tsikɔ awuwo be woanɔ abe wò ene. Esɔ gbe. Xexeame katã awu mo dzi aɖagblɔ be, “Míatɔwo, ne ɖeko mate ŋu awɔ nu abe nyɔnu ma ene. Ɖee mate ŋu anɔ agbe si nɔm wòle la.” Ke azɔ, emae nye nusi hĩa mí.

Gbesiagbebolo

Woayra amesiwo dzɔdzɔenyenye ƒe dɔ kple tsikɔ le wo wum ta; elabena woawoe aɖi ƒo.

Mateo 5:6

21-0707

Egbe Ƒe Numegbe

63-1214 Nukata Betlexem Sue La?

Mikpɔ ŋutsu siawo ɖa! Woɖe woƒe ɣiwo do go. Nuka wònye? Eƒe didi lae nye tsi fafɛ nono. Dawid! Kpɔɖeŋu ka wònye egbe, na míaƒe Dawid, Kristo la, míenyae be Woyɔe be mimlila kɔkɔe, Wonyae dzo yi akpa ɖeka, wɔtsomitɔ le nusianu me, hamewo gbee. Woɖo woƒe dzixɔsewo kple nuwo si wowɔ ɖoɖo na le Kristmas sia me abe alesi wowɔe le gbãtɔa me ene. Míenya ema, gake míenya be Nya sia nye nyateƒe ɖaa, eye Elebe wòava me. Ke Kristo ƒe didi lae nye be ŋutsuwo, aʋawɔlawo, natsi tre! Amen!

Oo, miva, nɔ tsitre kplim, le nye axa dzi. Mele tsitre ɖe teƒe dziŋɔa ɖe. Meka ataŋu egbe! Nyaƒoka siawo yia xexeame godoo. Meka ataŋu na ŋutsu aɖe, aʋawɔla aɖe si lɔ̃a Yesu Kristo, si nyae be elebe nusiawo nava me egbe, nɔviwo, miva nɔ tsitre ɖe nye axa dzi aɖahe Mawu ƒe Nya la doe. Miŋlɔ tsido ƒuƒu kple kɔmahatsɔŋkɔ kuku siwo me miele agbe le la be. Mihe Mawu ƒe Nya fafɛ la, mina míana Yesu pentekoste tsi fafɛ nyuie aɖe wòano.

Gbesiagbebolo

Tete kalẽtɔ etɔ̃awo yi ɖage ɖe Filistitɔwo ƒe asaɖa me, eye woku tsi le vudo, si le agboa me le Betlexem la me hetsɔ ve na Dawid; ke egbe be, yemanoe o, eye wòtsɔe ƒo ɖe anyi na Yehowa.

Samuel Evelia 23:16

21-0706

Egbe Ƒe Numegbe

61-0205M Mɔkpɔkpɔ

Azɔ, miate ŋu ada alakpa kpli o; elebe wòanɔ miasi. Ɖeko mia-miate ŋu ada alakpa kpli o. Womate ŋu ada alakpa kpli o. Satana menye na…e—enya ne ele alakpa dam alo o. Gake ne mele alakpa dam o la, enyae hã. Ne nane ku seke ɖe wò dzi me ke be nènya be nenema wòle la, ekema nane le dzɔdzɔ ge.

Abraham xɔ ema dzi se. Exɔ Mawu dzi se. Etsɔ Mawu le Eƒe Nya nu kple le mɔkpɔkpɔwo te; elala ƒe blaeve vɔ atɔ̃ sɔŋ kple mɔkpɔkpɔ ma si le lolom wu hele lolom wu ɖe dzi. Ke mlɔeba la wodzi vidzĩ la, elabena enɔ mɔkpɔm nɛ.

Ema eɖokui ɖa. Ke ne miade dzesi nusi ta wòxɔ ɣeyiɣi lae nye be, Mawu gblɔ na eyama be nema eɖokui ɖa tso eƒe ƒometɔwo katã gbɔ, ke Mawu meyrae kpɔ gbeɖe ake o, sẽ ɖe esime wòɖo to Eyama blibo. Zi geɖe alesi—alesi efofoa ku ɖe eŋu le mɔ la dzi la, tsyo, ametsitsia he kuxi vɛ. Ke emegbe la eyi kple Lot, ke emegbe la Lot he kuxi vɛ. Ke—ke nusianu sẽ ɖe esime ema eɖokui ɖa, hedzo ɖa, dzimaxɔse ɖesiaɖe te ɖa la le eyama gbɔ, ekema Mawu ɖi va heƒo nu na eyama, eye nane dzɔ.

Ke ne míete dzimaxɔse ƒe gbɔgbɔ sue mawo katã ɖa le míagbɔ, hetsɔ Mawu le Eƒe Nya nu ko la, ke, “Nyemetsɔ ɖeke le me na nusi Asimesi kple asimesi gblɔ o, alo Asimesi kple asimesi gblɔ o la, Mawu do ŋugbe la, metɔ ɖe afima tututu.” Ekema Mawu ayi be yeaɖo ŋu.

Gbesiagbebolo

Eyaŋuti mido go le wo dome, eye miɖe mia ɖokui ɖa, Aƒetɔ la gblɔe, eye migaka asi nu makɔmakɔ ŋuti o, eye nye la maxɔ mi,

Korintotɔwo II 6:17

21-0705

Egbe Ƒe Numegbe

62-0714 Gbeɖiɖi Si Me Mekɔ O

Azɔ. Gake, ne biabia aɖe li la… Ŋutsuwo vaa, gblɔa be, “ɖee nèsusui be menyo be woayɔ siga oa?”

“Nuka ta miele biam ɖo?” Ne susu wònye le tame na mi la, miɖe asi le eŋu kpoo. Elabena nusianu si miewɔna le xɔse me o la nye nuvɔ̃. Esɔ gbe. Elebe wòanye le xɔse me. Eyata aleke nàte ŋu ayɔ siga eye xɔse anɔ asiwò ɖo? Mikpɔea, ele wò dzitsinya me tututu le wò fiam be tɔ wò medzɔ o. Eyata ne kakaɖedzi mele ŋu o la, anyo na wò wu be nàɖe asi le ŋu kpoo, elabena ate ŋu anye nu ɖeka si aléwò ɖi le Mawu ƒe Fiaɖuƒe la godo.

“Oo,” miagblɔ be, “Nɔviŋutsu Branham, nu vi ɖeka nenema gbegbea?”

Nu vi ɖeka nenema gbegbe awɔe, tomaɖomaɖo Mawu ƒe sedede ɖeka ko.

Gbesiagbebolo

Eye migawɔ nusi ave Mawu ƒe Gbɔgbɔ kɔkɔe la o, amesi me wotre mia nu le hena xɔxɔ ƒe ŋkeke la.

Efesotɔwo 4:30

21-0704

Egbe Ƒe Numegbe

53-0601 Nusianu Si Wògblɔ Na Mí La Miwɔe

Azɔ, xɔse deblibo, tututu ko abe lɔlɔ̃ deblibo ene la, nyaa vɔvɔ̃wo katã do goe, ɖikekewo katã. Ne nèxɔe se la, meka nusi dzesiawo nye o, dodokpɔ Ŋuɖoɖowo o, wò la xɔe se nenema ke. Ɖee nane li si nènya ko be ele dzɔdzɔ gea? Meka nuka…si wòɖi abe ɖee mele me va ge o ene, gake eleme va ge alekekee hã elabena èxɔe se nenema.

Azɔ, ne Yesu gblɔ nane la, Eƒe Nya nye Nuku. Ke nuku ɖesiaɖe atse etɔetɔe. Ne nye wò xɔxɔ ƒe ŋugbedodo ƒe nuku wònye la, awɔ xɔxɔ ŋudɔ. Ne nye dɔyɔyɔ la, awɔ dɔ hena dɔyɔyɔ. Ne nye dzidzɔ, ŋutifafa, nusianu si hĩa wò tɔ la, ɖeɖekpɔkpɔ ƒe yayra mawo katã le Kristo me. Ke Enɔ anyi le zã sia me abe wò nyameʋuʋu ƒe Nunɔla Gã ene (Hebritɔwo 3:1), henɔ anyi ɖe Eƒe gãnyenye ƒe nuɖusi me le dziƒo, be yeaxɔ nya ɖe akɔ le wò nyameʋuʋu nu.

Gbesiagbebolo

Eyaŋuti mele egblɔm na mí bena: Nusianu, si ke ta míado gbe ɖa le, eye míabia la, mixɔe se bena, asu mia si, eye ava me na mi.

Marko 11:24

21-0703

Egbe Ƒe Numegbe

57-0828 Hebritɔwo Ta Eve #3

Mawu mate ŋu kpe fu le Gbɔgbɔme o. Elenae be wòazu ŋutilã, be wòase dɔlele ƒe veve, be wòase dzodzro ƒe tetekpɔ, be wòase hiahia ƒe tetekpɔ, be wòase dɔwuame ƒe tetekpɔ, be wòase ku ƒe ŋusẽ. Alebe Wòatsɔe ɖe Eɖokui dzi anɔ tsitre le Gbɔgbɔ gã la si nye Yehowa Ŋkume, Gbɔgbɔ la, menye Ame la o; Gbɔgbɔ la, be wòaxɔ nya ɖe akɔ na agbe sia. Ke Yesu tsɔ ema, bena yeaxɔ nya ɖe akɔ na mí, elabena Enya alesi wosena. Ne èdze dɔ la, Enya alesi nèsena. Ne wotewò kpɔ la, Enya alesi nèsena.

Gbesiagbebolo

…kesinɔtɔ wònye hafi, ke mia ŋuti wòva da ahe ɖo, bene miawo la miato eƒe ahedada la me nazu kesinɔtɔwo.

Korintotɔwo Evelia 8:9

21-0702

Egbe Ƒe Numegbe

55-1110 Agbe Si Woɣla Ɖe Kristo Me

Nɔnɔmetata dzeani kae wònye egbe tso agbe si tsɔ eɖokui na ŋu esi, wònya geɖe me kple Kristo la, eku na xexeame ƒe nuwo, woɣlae ɖe aga kple Mawu, ke nutsyɔnu la ge ƒo xlã, eye xexeame ti egodo. Ekema Kristotɔnyenye kple kɔnyinyi zua vivisese na xɔsetɔ ɖesiaɖe.

Egbe la amewo ɖo kɔnyinyi sɔgbɔ ko si ate ŋu awɔ wo nublanuitɔwoe, esime wonya be elebe yewoawɔ esia, wole agbagba dzem be yewoasi le dzotame gbɔ. Enyo, ne nenema sem mele le ɖokuinye me kuɖe ŋu la, nɔviŋutsu, nyemenya nusi mawɔ o.

Oo, migeɖe me kple Kristo. Kadodo aɖeke maganɔ mia kple xexeame dome o, elabena, ado ka kple Eyama la nye vivisese. Edzeani. Enye nane si yɔa luʋɔ me henaa be wòkpɔa kɔɖiɖi, nane si naa wò ŋutifafa si ƒoa gɔmesesewo katã ta. Atsitsogawo katã zua aʋalawo siwo dzoa. Agbawo katã zu tasiaɖam ʋufɔtiwo. Oo, àte ŋu adzo yi.

Gbesiagbebolo

Ne mienya nusiawo, eye miewɔ wo la, Woayra mi.

Yohanes 13:17

21-0701

Egbe Ƒe Numegbe

65-1127E Mese Ke Azɔ Mele Ekpɔm

Azɔ, esime wole gbedoge ɖa ɖe míata, ɖe míaƒe dɔlelewo ta la, mele ɖokuinye biam se be ɖee míewɔ nusianu si Mawu bia mí be míawɔa? Ɖee míekplɔ Ŋɔŋlɔ la ƒe iota ɖesiaɖe doa? Ɖee míetsɔ míaƒe dziwo kple agbewo na Eyama hena subɔsubɔa? Susuka tae miedi be miakpɔ dɔyɔyɔ? Susuma tae xɔse sɔgbɔ mate ŋu asu miasi o, elabena ɖewomahĩ miewɔ nusia na Mawu anukwaretɔ tso miaƒe dzi me o. Abe alesi Xizkiya wɔe ene la, ena Mawu susu la, edi be yeaɖo yeƒe—yeƒe fiaɖuƒe la ɖoɖo me. Ke Mawu gbugbɔ dɔ Eƒe nyagblɔɖila ɖa hegblɔe na eyama, ke ekpɔ dɔyɔyɔ. Mikpɔea ? Gake, edze be miaɖɔ numawo ɖo, gbã.

Ke azɔ, ne mienya ɖo teƒe siawo ko henya be woɖe esia fia mi to Mawu ƒe Nya dzi, to ɖeɖefia dzi, to Nya si Mawu bia mi be miawɔ dzi la, ekema xɔse su miasi, xɔse vavã.

Gbesiagbebolo

Mite ɖe Mawu ŋu, eye wòate ɖe mia ŋu. Miklɔ miaƒe asiwo, mi nuvɔ̃wɔlawo, eye miwɔ miaƒe dziwo kɔkɔe, mi dzimevesusulawo!

Yakobo 4:8

21-0630

Egbe Ƒe Numegbe

61-0903 Nenemake Mina Miaƒe Kekeli Naklẽ Le Amewo Ƒe Ŋku Me

Azɔ, mɔnu ɖeka si dzi xexeame ato akpɔ Kristo lae nye esime eya, woakpɔ, Eyama le nye kpli miawo me. Eyae nye mɔnu ɖeka si dzi woakpɔ Kristo le. Woƒe—woƒe dzitsinya ku na ɣetoɖoɖowo, xeviwo ƒe yɔyɔ, na aŋgbawo, kple—kple gbe, kpakple seƒoƒowo; kple hagbe, kpakple Gbedeasi la kple etɔeawo, siwo vivia mía ŋu ne míeke ɖe Kristo ŋu vɔ. Gake, sẽ ɖe esime míaɖo teƒea ɖe si míafia Kristo le !

Azɔ, miɖo ŋku dzi. Mia dometɔ ɖe sia ɖe, tso zã sia dzi la, miɖo ŋku dzi be, mienye Mawu ƒe boblodonuwo. Ke mienye—mienye Mawu ƒe boblodola. Azɔ, xexeame le miadzi kpɔ ge, akpɔ nusi Kristo nye. Eyata míedi be miatsɔ nu geɖewo ɖo ɖe afima, siwo meɖia ɖase kuɖe nusiwo míenye vavã ŋu o. Mina míanye ema gbã. Ekema ne míenye vɔ la, ekema xexeame akpɔ Kristo le nye kpli mi me.

Gbesiagbebolo

Miawoe nye míaƒe agbalẽ, si woŋlɔ ɖe miaƒe dziwo me, si amewo katã nya, eye woxlẽnɛ;

Korintotɔwo II 3:2

21-0628

Egbe Ƒe Numegbe

60-0608 Takpekpewo Wɔwɔ

Mese amea ɖe gblɔ ɣia ɖe ɣi kpɔ be Mawume dɔyɔyɔ anɔ Milenium me. Enyo, ŋutikɔkɔe ƒe ŋutilãe asu mia si azɔ, eyata nuka miahĩa be miawɔ kple Mawume dɔyɔyɔa ɖee? A—abosam wònye le agbagba dzem be yeaɖe mi ɖa le nane me le go kemea dzi ɖaa, Milenium aɖe si me miava zu nane le; mienye Mawu ƒe vi ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo fifia tututu. Amen. Ne wò mawuŋunusɔsrɔ̃ ametɔwɔwɔea nawò yevute fafɛa ɖe ko hegblɔ na wò be nà lala la, wò la yi dzi faa.
Gake nye la Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe fĩeɣi nuɖuɖu blibo le asinye. Aleke… Enyo, Woayra Mawu; esɔ gbe.

Wodi be yewoagblɔ na mi be miadzo ɖa le afisia tututu, eye miaɖu lã ɖewo alo agbã ƒua ɖewo, aɖagblɔ na mi be koklo megali fifia o la ade ƒe nanewo vɔ. Migaxɔ numa dzi se o. Nuɖuɖu deblibo li na ame deblibo, si si xɔse deblibo le le Mawu ƒe Vi la me hexɔe se, eye adze nufiameawo yome.

Nusi woŋlɔ ɖe nuɖuɖu ƒe agbalẽ la mee nye esi, “Amesi ke di la, neva.” Kple “Mia kple mia viwo kple amesiwo katã le adzɔge kple ame geɖe alesi nu Aƒetɔ, mía Mawu la, ayɔ vɛ la, tɔe nye ŋugbedodo la.”

Gbesiagbebolo

…eye metea nu nyui amesiwo fɔɖiɖi mele woƒe zɔzɔme ŋu o la o.
Psalmowo 84:12

21-0627

Egbe Ƒe Numegbe

61-0224
Migavɔ̃ O Hee

Esime Yesu nye Mawu si do ŋutilã la, Mawu ƒe Blibodede la nɔ Eyama me. Gbɔgbɔ la su Esi dzidzeme manɔ mee. Míawo ya la esu míasi kple dzidzeme me. Azɔ, nukae ne miedogo ɖayi ɖe afisia ku tsi ga-gati yɔyɔ ɖeka le atsiaƒu me. Enyo, esia-esiae su Yesu si, atsiaƒu blibo; gake wò kple nye la gati yɔyɔ koe su míasi. Vovototoa enye esia. Miegada esia ƒu kpɔ gbeɖe o. Melenɛ be míasu Eyama si o, gake edze be Eyama nasu míasi. Gake ne mietsɔ tsi gati yɔyɔ ma hetsɔe yi ɖe nuwo dodokpɔ teƒe la, nusianu si nɔ atsiaƒu bliboa me la ke le gati ɖeka ma me.

Ke esime Mawu le Pentekoste ƒe ŋkeke la dzi, esime Wòɖi va abe yaƒoƒo sesẽ ene la, ɖee miede dzesi be Enye Dzo Lilikpo aɖe, gake mide dzesi be Ema Eɖokui tso Dzo Lilikpo ma me, ma Eɖokui ɖe Eƒe dukɔ la me, eye dzoƒaɖewo nɔ wo ɖe sia ɖe dzi: Mawu nɔ Eɖokui mam na Eƒe Hame la. Mewɔ yaa o be Egblɔ be, ” Afi sia fi si eve alo etɔ̃ aƒoƒu le Nye Ŋkɔ me la, Manɔ wo dome o.

Gbesiagbebolo

Azɔ la Yudatɔ kple Helatɔ megali o; kluvi alo ablɔɖevi megali o; atsu alo asi megali o; elabena mi katã ɖeka miele le Kristo Yesu me.

Galatiatɔwo 3:28

21-0625

Egbe Ƒe Numegbe

62-1122 Tɔtrɔgbɔ Kple Yubili

Mitrɔ gbɔ, mitrɔ gbɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe le ɣli dom be, ”mitrɔ gbɔ”. Mate ŋu susu esime Yesu kpɔ Yerusalem dzi eye Wòfa avi. Elɔ̃e, ke wogbe ŋu le Eyama gbɔ.

Ke amesi yɔ fũ kple Gbɔgbɔ la zã sia me ate ŋu kpɔ hame la le egodo eye wòakpɔ be elebe amewo nanɔ keklẽm kple Mawu ƒe ŋusẽ ƒe ŋutikɔkɔe hafi. Ke Gbɔgbɔ Kɔkɔe le miaƒe dzi me le vevesese ƒe aɖatsiwo kɔm. Nukae míewɔ?

Mawu yɔ mí-mía fofowo do go ƒe blaatɔ̃ woenye esi, eye míegbugbɔ yi. Ke mikpɔ nusi wòna su mía si ɖa, ŋukpenanu ƒe hatsotso aɖe le Pentekoste ŋkɔ me, amesiwo yɔa sigarɛti, noa aha, ɖea srɔ̃ zi gbɔ zi etɔ, alo zi ene, nyɔnu siwo lua woƒe ɖa, sisia nu ɖe mo, zãa woƒe-atakpuiwo, doa agbe gblẽgblẽ nɔnɔ ƒe awuwo, nusianu, nɔa woɖokuiwo yɔm be Pentekoste nɔvinyɔnuwo. Ŋukpe kae nye esi ɖe Kristo ƒe Ŋkɔ dzii. Ŋukpe kae nye esi ɖe Eƒe hame la dzii. Mewɔ mo yaa be Egblɔ be wokpɔ busu ŋkɔwo le Babylonia o, ɖoɖowɔha, tsakatsaka, nusianu le nyama, nusiawo katã ƒomevi, ema, kple kemɛ. Afikae Kristo le le nua katã me? Trɔ gbɔ, dukɔ.

Gbesiagbebolo

…aseyetsoƒe wòanye na mi, eye amesiame nagaxɔ eƒe nuwo, eye amesiame nagagbugbɔ ayi eƒe ƒometɔwo gbe.

Mose Etɔlia 25:10

21-0624

Egbe Ƒe Numegbe

58-0209A Miɖo To Eyama

Le wò asitsanyawo me la, mele be wònya neda o; elebe wò ɖaseɖiɖi nanye nu vavã. Mawu nà ŋkeke, si me amewo nanye nusi wonye, nusi wogblɔ be yewo nye dzro. Ɖee nyemenye Kristotɔ ɣetrɔ sia o la, anye ne matsi tre ɖe Eyama ŋu. Manɔ yiyim ƒo xlã anɔ nua gblẽm anyratɔe. Gake mexɔ Eyama dzi se, ke mele-mele gbesɔsɔ be ko…be matsɔ nye agbe na Eyama gɔ hã, elabena mexɔ Eyama dzi se, be nyateƒe wònye. Ke ne Eƒe Nya menye nyateƒe o la, ekema Eyama hã menye nyateƒe o. Ke ne womate ŋu ka ɖe Eƒe Nya dzi o la, womate ŋu ka ɖe Eyama hã dzi o. Gake dzidzɔm ŋutɔ be menya be me…Nàte ŋu aku wò luʋɔ ɖe Nya ɖesiaɖe ƒomevi ŋu le Biblia ma me, ke nyateƒe wònye; Eme Nya ɖesiaɖe nye nyateƒe. Mawu le agbe le Eƒe Nya me.

Gbesiagbebolo

Yehowa ƒe dɔme nyo, enye sitsoƒe le xaxagbe, eye wònya amesiwo ɖoa dzi ɖe eŋu.

Naxum 1:7

21-0623

Egbe Ƒe Numegbe

60-1126 Nuka Ta

Oo, míatɔwo. Nufiafia yɔ mí fũ kple nusianu, eye míetsi dzimaɖi hele vɔvɔ̃m. Migavɔ̃ o. Nyitsɔ zã me meɖe gbeƒãe kuɖe ŋu be, Migavɔ̃ O Hee, Nyee Nu ɖeka si ate ŋu kpeɖe wo ŋu, wonɔ kukum henɔ nyɔnyrɔ̃m; ɖee Satana le wo le ge hafi, ke wosusui be ŋɔlie Wònye, gbɔgbɔa ɖe; nu ɖeka si ate ŋu kpeɖe wo ŋu.

Ke nenemae wòle egbea, nu ɖeka si ate ŋu ɖe ga mi tso kaŋsa si me, nu ɖeka si ate ŋu ɖe ga mi tso dziveame si me, dɔdamɔnuwo mele dɔyɔyɔnunya si na emawo o, nu ɖeka si ate ŋu kpeɖe mia ŋu lae nye Nusi vɔ̃m miele, le vɔvɔ̃m be gbɔgbɔa ɖe ƒomevie. Enye Gbɔgbɔ, Gbɔgbɔ Kɔkɔe ye, Kristo si woɖe ɖe go le míaƒe agbewo me. Mixɔ Eyama dzi se azɔ.

Gbesiagbebolo

Enumake Yesu ƒo nu na wo gblɔ bena: Miaƒe dzi nèdze me, nye enye esi; migavɔ̃ o hee!

Mateo 14:27

21-0622

Egbe Ƒe Numegbe

61-0205M Mɔkpɔkpɔ

Ɖoɖowɔha aɖe, nyitsɔ, le esi mena mawunyagblɔla bubu aɖe si mele woƒe ɖoɖowɔha me o nɔ anyi ɖe kpea dzi ta, egblɔ be, “Míete fli. Míeɖe wò do go le me, nɔviŋutsu Branham, ɖa le míaƒe-ɖa le míaƒe fli godoowo me.”

Megblɔ be, ”Mele bubu tem, wòalolo alegbegbe, agbugbɔ mi va ake.” Megblɔ be, ”Eyata ɖeko mia-miate ŋu aɖem ɖa le me o.” Esɔ gbe. ” Mate fli aɖe si agbɔ miatɔ ta aɖagbugbɔ mi gbɔ tututu.” Mikpɔea ?

Ema nye… Míenye nɔviwo. ” Míema o; ŋutilã ɖeka míakatã míenye.” Esɔ gbe. Kristotɔwo míenye, wodzi mí to Eƒe Gbɔgbɔ me, lé tsi na mí le Eƒe Ʋu me. Kristotɔwo míenye. Edze be míaɖe zɔ abe Kristotɔwo ene; edze be míanɔ agbe abe Kristotɔwo ene. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo, mina magblɔ na mi be nu ɖeka mae ʋete de, mí hame la egbe, eyae nye be míanɔ agbe abe Kristotɔwo ene.

Gbesiagbebolo

Eye alesi miedi bena, amewo nawɔ na mi la, miawo hã miwɔ na wo nenema ke.

Luka 6:31

21-0621

Egbe Ƒe Numegbe

55-1005 Abosam Ƒe Ŋusẽ

Ke le zã sia me, ɖewomahĩ kaŋsa aɖe ɖu dzi wò; ɖewomahĩ nu bubu aɖe xɔ wò de se, dɔlele aɖe, nuvɔ̃ ƒe dɔlele ŋutɔ gɔ̃ hã, alo nukake wònye. Ate ŋu adze viviti kple litii na wò azɔ; ate ŋu adze na wò abe magakpɔ dɔyɔyɔ kpɔ gbeɖe o ene, ɖewomahĩ adze abe màte ŋu ado le yɔmekpe ma, tsinyegoe ma, alo dzɔfito kuxi ma, nukake wònye, nutete ma, bafa ƒe nɔnɔme ma me kpɔ gbeɖe o. Dɔkita ate ŋu agblɔ be mɔkpɔkpɔwo katã bu. Gake ele tsitre tututu le wò axadzi le zã sia me, hele gbesɔsɔ be yeaxɔ wò nànye ye tɔ, xɔse ƒe ŋku siwo kpɔa dziɖuɖu tso didiƒe ke to Aƒetɔ Yesu Kristo dzi woe. Aleluya.

Satana kple eƒe viviti na te ɖa, ke xɔse le Aƒetɔ Yesu Kristo me na de dzi, Mawu Ŋusẽkatã tɔ ƒe xɔse la. Xɔse ate ŋu xɔ eƒe tsitrenɔƒe kɔkɔe la ɖe Dzidzimewo ƒe Agakpe la dzi, aɖatsɔ hɔ̃ ƒe ŋku aŋɔ ahom ƒe alilikpo ɖe sia ɖe esime ku kple dziɖeleameƒo ƒe yaƒoƒowo ŋutɔ ŋutɔ nɔa agbagba dzem be yewoaɖe eƒe gɔmeɖokpea ɖa le te. Ate ŋu atsitre ɖe afima aɖakpɔ nu gbɔ dziŋgɔliwo ta aɖagblɔ be ” Mawu tɔ dzɔ “, aɖaxɔ Mawu gbagbe kple nunyatɔ ƒe toɖoƒonya la dzi ase. Amen

Gbesiagbebolo

Yehowa enye sitsoƒe kple ŋusẽ na mí, xɔnametɔ ŋutɔ wònye le xaxawo me.

Psalmowo 46:2

21-0620

Egbe Ƒe Numegbe

65-0219 Wowu Ŋɔŋlɔ Sia Ŋu Egbe Sia

Kpɔɖeŋu deblibo kae nye esi kuɖe Yesu Kristo ƒe Nyanyuie ŋu! Ne Woɖe gbeƒãe, le amenuveɣi, kple le Yubiliɣi; ame ɖe sia ɖe, meka amesi nènye o, si wò ŋutilãgbalẽ ƒe amedede nye o, kɔmahatsɔŋkɔ si me nèle o, alegbegbe nète ɖe anyi ɖe nuvɔ̃ me o, alo nusi gblẽ le ŋu wò o; àte ŋu adzo vovotɔe ne èse Nyanyuie la ƒe kpẽ la ɖi. Èvo !

Gake ne ètrɔ wò megbe ɖe Gbedeasi la hegbe Toɖoɖoe la, mide dzesii, woaŋɔ to na wò kple nuŋɔnui. Ema gɔmee nye, be woagblɔ be, ètso fli si le amenuveve kple ʋɔnudɔdrɔ̃ dome, ke megale to ɖo ge Nyanyuie la ake kpɔ gbeɖe o. Mègale to ɖo ge ɖeke wu ake o. Èdze be nànye kluvi na nuɖoanyi si me nèle la, le wò ŋkeke susɔeawo me, ne nègbe toɖoɖo amenuveve ƒe ƒe la.

Gbesiagbebolo

Ke nyea medo gbe ɖa na wò, Yehowa, le amenuveɣi la; Mawu, tsɔ wò xɔname nyateƒetɔ la ɖo tom le wò amenuveve sɔgbɔ la nu!

Psalmowo 69:14

21-0619

Egbe Ƒe Numegbe

59-1227M Dzesi Kɔkɔtɔa Ɖe

Nɔviŋutsu, esime mekpɔ Mawu, Dziƒo Mawu la, gblẽ Eƒe Fiazi ɖi, Eƒe nyakpɔnyakpɔ, kple nusiwo katã Wònye ɖi; be woadzii le aɖu si woli kɔe la dzi, be woaxatsae ɖe avɔ me, be woaɖu fe ŋu le eŋu to Eƒe dzesiwo kple Eƒe nukunuwo dzi, be woayɔe be gbɔgbɔvɔ̃; ɖee ŋu akpem le Eyama ŋua ? Kpao, amegã. Miɖe asi le blema xexe sia me ŋu woawɔ nusi dzro wo. Na nyea la, Eya nye dzesi si kɔkɔ wu. Gbɔgbɔ Kɔkɔe le menye doa ɣli sesĩe. Ate ŋu awɔm mawɔ nu wòaɖi kokoe aɖanye aɖaʋatɔ, le xexe sia me gbɔ, gake nyemate ŋu agbe nu le Eyama Amesi wɔ nu geɖe ŋutɔ nam gbɔ o. Exɔ tenye ƒe le ku me. Exɔ tenye ƒe le Kalvaria. Ewɔ nu siawo katã. Eɖi tso Dziƒo, le adzagba fiazi ɣiwo gbɔ, be wòava zu ame; be yeaɖɔ nye fukpekpe se, be yeato nye tetekpɔ me, be yeanya alesi yeanye avuléla nyuietɔ la le menye, be yeakplɔm aɖafia Agbe Mavɔ la mɔm. Ke to Eƒe ahedada me la, wowɔm kesinɔtɔe. To Eƒe ku me la, wonam Agbe, Agbe Mavɔ.

Megagbe nu le Eyama gbɔ o. Ŋu megakpe wò le Eyama ŋu o. Gake kpla asi kɔ na Eyama ahagblɔ be, ”Ɛ̃, nye Aƒetɔ Lɔlɔ̃a, na nye hã abe woawo ene le Pentekoste Ŋkeke la dzi, Aƒetɔ. Nam Gbɔgbɔ Kɔkɔe. Kɔ Esia ɖe nye dzi me. Nyemetsɔ ɖeke le me na nusi ƒewuiviwo gblɔ o. Nyemetsɔ ɖeke le me na nusi xexeame gblɔ o. Nyemele wodzi kpɔm o. Wòdzi kpɔm mele.” Nuka wònye? Gege ɖe hame aɖe mea? Kpao. Dzesi kɔkɔtɔ la, Immanuel, Mawu li kpli mí.

Gbesiagbebolo

Eyata Aƒetɔ la ŋutɔ ana dzesi mi: Kpɔ ɖa, ɖetugbi afɔ fu, eye wòadzi ŋutsuvi ana ŋkɔe be ” Mawu li kpli mí “.

Yesaya 7:14

21-0618

Egbe Ƒe Numegbe

56-0726 Lɔlɔ̃

Mesusui be lɔlɔ̃ nye ŋusẽ gãtɔ kekeake si le xexeame. Naneke meli si sesẽ wu lɔlɔ̃ o. Ne tiatia le asinye le zã sia me, eye menye nuvɔ̃wɔla, hetɔ ɖe afisia le Mawu ƒe ŋkume, eye Wògblɔ be, “Azɔ, ŋutsuvi, mele gbɔgbɔme nunana asiekeawo katã na ge wò. Mele mɔ ɖe ge na wò be nàgblɔ nyaɖi, mana wò nyagblɔɖi gbɔgbɔ. Mawɔ wò mawunyagblɔla sesẽ aɖe, ana wò nunya kple nugɔmesese ƒe nya. Mele nunana na ge wò be nàƒo nu kple aɖe yeyewo aɖa ɖe wo gɔme. Mele dɔyɔyɔ nunana na ge wò alebe xɔse gã aɖe asu asiwò na dɔnɔwo. Ke mele nusiawo katã wɔ ge na wò. Mele nusiawo katã na ge wò, lo Nyemaɖe mɔ be numawo dometɔ aɖeke nasu asiwò o, gake mana be lɔlɔ̃ vavã násu asiwò le dzi me.”

Magblɔ be, “Mawu nam lɔlɔ̃.” Esɔ gbe.

“Elabena afisi gbegbɔgblɔwo le la, woadzudzɔ. Afisi nyagblɔɖi le la ada ƒu. Afisi sidzedze le la, woaɖee ɖa. Gake afisi lɔlɔ̃ le la, anɔ anyi ɖaa. Numae zi Mawu ƒe dzi dzi be wòdɔ Kristo ɖe anyigba dzi.

Gbesiagbebolo

Eye midzra mia ɖokui ɖo le Mawu ƒe lɔlɔ̃ la me, anɔ lalam na mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nublanuikpɔkpɔ la hena agbe mavɔ.

Yuda 1:21

21-0617

Egbe Ƒe Numegbe

60-1125 Takpekpe

Ŋutsu aɖe gblɔ medidi o be, egblɔ be, “Nye-nyemedi be maɖe fu na Mawu o. Minyaa me-menyae be vovo mele Ŋu kura o.” Movinya. “Nye-nyemedi be…” Enyo, miate ŋu ana Eƒe yayra sɔgbɔwo woavɔ o. Ɖee míate ŋu abu eŋu kpɔ be akpa suea ɖe si ƒe didime de inch afã ɖeka, le egodo le Pasifik Ƒugãa titina agblɔ be, “anyo nam wu be manu tsi sia kple akɔŋta, elabena ɖewo mana wòava vɔ mahĩa.”

Ɖee miate ŋu abu eŋu kpɔ be afi suea ɖe si lolo vie le Egipte ƒe nudzraɖoƒe gãwo te anɔ gbɔgblɔm be, “Anyo nam wu be maɖu, mana seƒe ɖokuinye le vuvɔŋɔli sia me be nuku eve ko maɖu gbeɖeka. Ɖewo mate ŋu ana wòava vɔ doŋgɔ na nuŋeŋe yeyea mahĩa.” Eɖi kokoe. Enyo, ema ɖi kokoe zi gbɔ zi eve, ega wui zi gbɔ zi akpe ɖeka, be násusui be nàte ŋu azã Mawu Nublanuikpɔla aɖe ƒe nublanuikpɔkpɔwo vɔ. Tsyo, Ele agbagba dzem be Yeakpɔ mɔ age ɖe me wò. “Mibia nu le agbɔsɔsɔ me bena míaƒe dzidzɔ la nayɔ fũ.” Mɔnua ɖeke meli be woana Eyama wòavɔ o.

Ele abe pɔmpi ene, ne èyi dzi le dum la, tsia faa wu. Oo, ke melɔ̃ ema. Miyi dzi mianɔ dum ko, anɔ agbe le nua gbɔ afisi ŋutikɔkɔe la le dodom le. Melɔ̃ ema.

Gbesiagbebolo

…nye kplu yɔ gba go.

Psalmowo 23:5

21-0616

Egbe Ƒe Numegbe

53-0507 Mɔkpɔkpɔwo

Azɔ, eyae nye esi; milée. Dɔlele la, nuvɔ̃ medi be magblɔ, nye dzimaxɔse.” “Amesi mexɔ se o la wobufɔ eyama vɔ xoxo.” Elabena èfia fi, daa alakpa, yɔa siga, wɔa ahasi, menye nuvɔ̃e ma o. Nuvɔ̃ ƒe nyenyewoe ma. Èwɔ na ema elabena mèxɔ se o.

Ke ènye nyateƒetɔ, kple anukwaretɔ, kple dzɔdzɔetɔ, kpakple nuteƒewɔla, kple kɔkɔetɔ kpakple bubume (menye esi…menye Kristosubɔsubɔ ema o), èwɔa ema: ema nye Kristosubɔsubɔ ƒe kutsetsewo ko elabena èxɔ se; wonye wò xɔse le Kristo Yesu me ƒe nyenyewo kple wò dzidzi abe Eƒe vi ene. Amen. Mikpɔea? Ati nyuie mate ŋu tse ku gbegblẽ o ( ati gbegblẽ ya ate ŋu tse faa), ku nyuie ko wotsea. “Miatsɔ woƒe tsetsewo dze si wo.”

Azɔ, ne Gbɔgbɔ Kɔkɔe va xɔtutu sia me le zã sia me, heɖe gbeƒã Eƒe Nya be enye nyateƒe, eye èdo go esi Mèxɔe se o la, ànye nuvɔ̃wɔla. Ne Mawu gblɔ nusi wòagbe nye va yi na wò, kple nusi wòava nye la, ke ne ènya be nusi va yi nye nyateƒe, eye wògblɔ nusi ava dzɔ na wò la; ne èheyi edzi maxɔsee la, nu vɔ̃ɖi wu esiawo ava dzi wò. “Heyi eye megawɔ nuvɔ̃ o.”

Gbesiagbebolo

Ati sia ati, si metsea ku nyui o la, wolãnɛ, eye wotsɔnɛ dea dzo me. Eyaŋuti mitsɔ woƒe tsetseawo dze si wòe!

Mateo 7:19-20

21-0615

Egbe Ƒe Numegbe

65-0725E Hehe Kae Le To La Dzi

Gake le nua katã dome, le agbenɔɣi ɖesiaɖe me kple to nyagblɔɖila ɖesiaɖe si nɔ anyi vayi alo ava nɔ anyi dzi la, ameha ƒomevi aɖewo anɔ anyi si woɖo ɖi be woase Gbedeasi sia , eye woadze Eyome. Amemawo ŋlɔa amehawo be. Woŋlɔa dzimaxɔsetɔ ƒe nyahehe ɖe ame ŋu be. Wo-womeɖoa nya ɖeke kpli wo o. Nu ɖeka koe le woasi be woawɔ, esiae nye be woaxɔe se eye woalé Eƒe akpa kakɛ ɖesiaɖe si woate ŋu, aɖana Wòage ɖe me abe Maria si nɔ anyi ɖe Yesu ƒe afɔwo ŋu ene.

Gbesiagbebolo

Nye alẽwo sea nye gbe, eye nye la menya wo, eye wodzea yonyeme;

Yohanes 10:27

An Independent Church of the WORD