23-0212 Mpe Nge Zaba Yawu Ve

Nsangu: 65-0815 Mpe Nge Zaba Yawu Ve

PDF

BranhamTabernacle.org

Ya Ntalu Nkento Kele Na Kuvinguila

Pe mu zaba ti,na manima ya kukatuka ya munu na ntoto, ba bande pe na ba brochure ya kelandila kuzinga, pe mingi na kati ya beno ba bana kebakula na bilumbu kekwisa na ntwala ti yayi kele kaka Makedika, samu ti munu mekutuba yawu na Nkumbu ya Mfumu.

Beno kwisa Kuvukana na beto ba Ngononi, lumingu yayi na ngunga ya 12h na kutalila ngunga ya Jeffersonville.Na tangu beto kekuwa Pe Nge Zaba Yawu Ve ya 15/08/65

Pangi Joseph Branham

An Independent Church of the WORD