23-1112 Andriamanitra Tsy Miantso Olona Ho Amin’Ny Fitsarana Raha Tsy Mampitandrina Azy Aloha

Umyalezo: 63-0724 Andriamanitra Tsy Miantso Olona Ho Amin’Ny Fitsarana Raha Tsy Mampitandrina Azy Aloha

PDF

BranhamTabernacle.org

An Independent Church of the WORD