Lord Jesus Christ and the angels to the Seven Church Ages

Sauti ya Maskani ya Branham

Kusudi kuu la wavuti ya Sierra Vista fellowship ni kushiriki lugha na lahaja za ziada kwa barua na ibada katika Maskani ya Branham huko Jeffersonville, Indiana ambapo Ndugu Joseph Branham ndiye mchungaji. Tunafanya kazi kwa kushirikiana na bodi ya mashemasi ya Maskani ya Branham. Ikiwa una maswali yoyote au wasiwasi tafadhali wasiliana na shemasi, Ndugu Jeremy Evans kupitia Jeremy@Branham.org.

Tafsiri za moja kwa moja zinaweza kuwa si kamilifu na imehitaji kanusho hili . Kazi zote ni za kujitolea. Hakuna pesa inayopokelewa au kubadilishwa kwaajili ya huduma hii. Ndugu na dada hawa hufanya kazi kwa kuchoka, bila kutambua, kwa ajili yako, Bibi-arusi wa Kristo. Wao ni watumishi wanaofanya kazi pamoja kwa umoja na Neno. Tunatamani maombi yako kwa ajili yao na sisi na muhimu zaidi kwa ndugu yetu wa thamani Joseph Branham na familia yake.

An Independent Church of the WORD