Lord Jesus Christ and the angels to the Seven Church Ages

AUDIO ÎN ROMÂNĂ DE LA BRANHAM TABERNACOL

Ianuarie 25, 2020

Scripturile de citit în pregătirea auzirii predicii

“Yehovah-Yireh # 2”
64-0403

Priviți cât de potrivit este cu Maleahi 4,
"Să restaureze Credința înapoi la părinți", Sămânța lui Avraam să fie restaurată înapoi la felul de Credință pe care părintele Avraam a avut, Sămânța lui regală. să se împlinească Maleahi, este să restaureze înapoi Credința care a fost odata acolo înapoi la început, restaurată înapoi la Sămânța regală a lui Avraam. Este o promisiune. Este exact promisiunea. Sămânța regală urmează să fie dezvăluită, și de o ... de către Sămânța Regală, care este Sămânța Regală, a lui Cristos. Cristos este Sămânța Regală. Și Sămânța este Duhul Sfânt care este în inimile oamenilor care cred în Dumnezeu, care țin Cuvântul Lui, și Dumnezeu lucrând prin ei, purtând același Mesaj.

Rev. William Marrion Branham

Scripturi:

Geneza 1: 26-27, Capitolele 11, 12, 15, 17, 18 și 22: 8
Maleahi 4
Sfântul Matei 27: 45-53
Sfântul Marcu 16: 9-20
Sfântul Luca 17: 28-30
Sfântul Ioan 14:12, 15: 5
Efeseni 4:30
Evrei 4:12

===

Tabernacolul Branham oferă  acum Streaming în  Română și  înregistrări pe propriul website!